Thursday, 16 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định


articlewriting1

Bài viết dưới đây liệt kê các mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện thường gặp như: Khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối hộp chữ nhật…

I. MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG LÀ GÌ

Cho khối đa diện ( H ). Nếu phép đốι xứng qua mặt phẳng ( P ) biến ( H ) thành chính nó. Thì ( P ) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện ( H ) .

II. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA KHỐI TỨ DIỆN ĐỀU

Có 6 mặt đối xứng của tứ diện đều. Mỗi mặt phẳng đều chứa 1 cạnh và trung điểm cạnh đối lập .

III. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau chia khối lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật .
Sáu mặt còn lại chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác bằng nhau .

IV. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 3 CHIỀU KHÁC NHAU

Hình hộp chữ nhật có 3 chiều khác nhau thì chỉ có 3 mặt đối xứng. Và giống 3 trường hợp đầu ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) của hình lập phương ở trên. Tức là 3 mặt đó, mỗi mặt chia khối hộp chữ nhật thành 2 khối hộp chữ nhật bằng nhau .
Trong trường hợp khối hộp chữ nhật có 2 chiều bằng nhau và 1 chiều khác với 2 chiều đó. Thì ta có thêm 2 mặt đối xứng. Tổng là 5 mặt đối xứng. Chẳng hạn có chiều dài và chiều rộng bằng nhau, chiều cao khác chiều dài và chiều rộng. Thì ta có thêm 2 mặt giống mặt ( 4 ) và ( 5 ) ở trên .

V. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH BÁT DIỆN ĐỀU

Bát diện đều có tổng thể 9 mặt đối xứng .

Trong đó có 3 mặt chia bát diện đều thành 2 khối chóp tứ giác đều mà có tất cả các cạnh bằng nhau.

Còn 6 mặt đối xứng còn lại của bát diện đều đi qua 1 cặp đỉnh đối lập. Mỗi cặp đỉnh có 2 mặt .

VI. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC

Số mặt đối xứng của lăng trụ đứng tam giác bằng số trục đối xứng của đáy + 1 .
Chẳng hạn lăng trụ tam giác đều sẽ có 3 + 1 = 4 mặt đối xứng .

VII. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Khối chóp tứ giác đều có 4 mặt đối xứng .

Trên đây toanthaydinh.com đã liệt kê cho các bạn 1 số hình có các mặt đối xứng như khối tứ diện đều, khối lập phương… để các bạn tiện tra cứu. Chúc các bạn học giỏi!

Xem thêm:

Thể tích tứ diện đều: Khái niệm, công thức và bài tập chi tiết

Khối Đa Diện –

33 comments on “Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

[…] Xem thêm: Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp – Toán Thầy Định […]

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social