Friday, 24 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 – Những điều lưu ý


articlewriting1

Kế hoạch hành đng mô đun 2 là mẫu giáo viên phải lập và hoàn thành xong nộp lên mạng lưới hệ thống trong quy trình học module 2 : Sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lượng học viên. Kế hoạch gồm 5 câu hỏi mà giáo viên phải vấn đáp xoay quanh nội dung của mô đun 2. Như vậy, cần khám phá kỹ hơn về kế hoạch hành ng mô đun 2 trên bằng bài giải đáp dưới đây cùng Luật sư 247 :

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 là mẫu giáo viên phải lập và hoàn thiện nộp lên hệ thống trong quá trình học module 2: Sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh.

Kế hoạch gồm 5 câu hỏi mà giáo viên phải vấn đáp xoay quanh nội dung của mô đun 2 .

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 cơ sở lí luận

Các dạng bài tập môn Cơ sở lý luận Mô đun 2 được biên soạn tài liệu ship hàng công tác làm việc tu dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm mục đích tăng trưởng nghề nghiệp, mang tới những dạng bài tập, cùng hướng dẫn học môn Cơ sở lý luận để thầy cô nhanh gọn hoàn thành xong bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 2 giáo viên cốt cán Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông .

Phần giới thiệu

Câu hỏi 1: Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

Trả lời:

+ Thay đổi 1 : Dạy học qua hoạt động giải trí
+ Thay đổi 2 : Dạy học qua tương tác
+ Thay đổi 3 : Dạy học qua hướng dẫn tự học
+ Thay đổi 4 : Dạy học gắn liền với thực tiễn
+ Những quyền lợi khi thực thi những đổi khác này : Giúp những em tích cực hơn trong học tập .

Câu hỏi 2: Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

Trả lời:

+ Trong 5 đổi khác ở trên, biến hóa nào quan trọng nhất để góp thêm phần tăng trưởng năng lượng và phẩm chất tổng lực cho học viên .

Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

Câu hỏi 1: Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

Trả lời: Tên phẩm chất: Phẩm chất Nhân ái

Kỹ thuật 1 : Gương mẫu trước học viên : Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, san sẻ những khó khăn vất vả của học viên về học tập .
Kỹ thuật 2 : Nêu gương học viên nổi bật trong lớp về phẩm chất nhân ái : tuyên dương hoạt động giải trí giúp sức bạn tân tiến trong học tập để cả lớp triển khai theo .
Kỹ thuật 3 : Trò chơi : Giáo viên đặt ra trường hợp có yếu tố về phẩm chất nhân ái để những em trong lớp cùng giải quyết và xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách giải quyết và xử lý tốt nhất để học viên cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong trường hợp

Câu hỏi 2: Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

Trả lời: Tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ học sinh phát triển (những) phẩm chất sau : Trong công tác giảng dạy thực tế, bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp các em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của các em bằng những việc làm cụ thể gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các em.

Tôi cần được tương hỗ về : Những giải pháp giúp học viên hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .
Tôi cần khám phá thêm về : Những giải pháp giúp học viên hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .

Bài tập về cách thức phát triển năng lực

Câu hỏi 1: Hãy liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

Trả lời:

Loại 1 : học để làm gì
Loại 2 : học kỹ năng và kiến thức gì
Loại 3 : học như thế nào

Câu hỏi 2: Kéo các mục từ danh sách ở cột Kiến thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo những miêu tả ở trên để giúp Thầy / Cô lựa chọn đúng chuẩn .

Động lực học tập

Câu hỏi: Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

Trả lời:

Kỹ thuật 1 : Đặt ra trường hợp có yếu tố

Kỹ thuật 2: Gợi mở những dữ kiện giải quyết

Kỹ thuật 3 : Thực hành rèn luyện
Kỹ thuật 4 : kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí

Mục tiêu học tập

Câu hỏi: Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh.

Các phương pháp và kĩ thuật thúc đẩy năng lực tự học, tự chủ

Câu hỏi: Hãy sử dụng thông tin đề cập ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học sinh để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy / Cô nhìn nhận năng lực “ Tự kiểm soát và điều chỉnh cảm hứng và hành vi ” của học viên, Thầy / Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nào

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 môn đạo đức

1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

 • Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.
 • Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.
 • Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.
 • Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân.

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

 • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Tự chủ & Tự học.
 • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác
 • Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiếp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy; Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

 • Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới; đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?
 • Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu; để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

4. Làm thế nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

 • Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Mẫu giáo án
Loader
Loading …

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 môn lịch sử địa lí

 • Sử dụng các cơ hội tự phát; có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.
 • Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.
 • Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.
 • Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân.

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

 • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Tự chủ & Tự học.
 • Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác
 • Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiếp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy; Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

 • Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới; đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?
 • Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu; để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

4. Làm thế nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

 • Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Mẫu giáo án :

Loading …

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 của Luật sư 247. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tra về luật, hành chính như hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, mã số thuế,… thông qua: 0833 102 102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 là gì? Kế hoạch hành đông mô đun 2 là mẫu giáo viên phải lập và triển khai xong nộp lên mạng lưới hệ thống trong quy trình học module 2 : Sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lượng học viên Liên quan đến các phương pháp tiếp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

 • Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả
 • là mục đích của kế hoạch hành đông mô đun 2. là mục tiêu của kế hoạch hành đông mô đun 2 .

  5/5 – ( 1 bầu chọn )

  18 comments on “Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 – Những điều lưu ý

  […] Xem thêm: Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 – Những điều lưu ý […]

  […] Xem thêm: Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 – Những điều lưu ý […]

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social