Tuesday, 07 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hướng dẫn cài đặt cái ps2 của mình chạy game từ HDD kô cần mắt đọc


articlewriting1

ESR_Path_E1 = mass : / BOOT / ESR.ELF

ESR_Path_E2 = mc ? : / BOOT / ESR.ELF

ESR_Path_E3 = mc ? : / B ? DATA-SYSTEM / ESR.ELF

pad_delay = 0

LK_Auto_E1 = OSDSYS

LK_Circle_E1 = OSDSYS

LK_Cross_E1 = OSDSYS

LK_Square_E1 = OSDSYS

LK_Triangle_E1 = OSDSYS

LK_L1_E1 = mass : / BOOT / HDLOADER.ELF

LK_L1_E2 = mc ? : / BOOT / HDLOADER.ELF

LK_L1_E3 = mc ? : / B ? DATA-SYSTEM / HDLOADER.ELF

LK_R1_E1 = mass : / BOOT / BOOT.ELF

LK_R1_E2 = mc ? : / BOOT / BOOT.ELF

LK_R1_E3 = mc ? : / B ? DATA-SYSTEM / BOOT.ELF

LK_L2_E1 = mass : / BOOT / SMS.ELF

LK_L2_E2 = mc ? : / BOOT / SMS.ELF

LK_L2_E3 = mc ? : / B ? DATA-SYSTEM / SMS.ELF

LK_R2_E1 = mass : / BOOT / ESR.ELF

LK_R2_E2 = mc ? : / BOOT / ESR.ELF

LK_R2_E3 = mc ? : / B ? DATA-SYSTEM / ESR.ELF

LK_L3_E1 = OSDSYS

LK_R3_E1 = OSDSYS

LK_Up_E1 = OSDSYS

LK_Down_E1 = OSDSYS

LK_Left_E1 = OSDSYS

LK_Right_E1 = OSDSYS

LK_Start_E1 = mc ? : / SYS-CONF / FMCB_CFG. ELF

LK_Start_E2 = OSDSYS

LK_Select_E1 = OSDSYS

hacked_OSDSYS = 1

OSDSYS_video_mode = AUTO

OSDSYS_Skip_Logo = 1

OSDSYS_Skip_Disc = 0

OSDSYS_Inner_Browser = 0

OSDSYS_selected_color = 0x10, 0x80, 0 xE0, 0x80

OSDSYS_unselected_color = 0x33, 0x33, 0x33, 0x80

OSDSYS_scroll_menu = 1

OSDSYS_menu_x = 320

OSDSYS_menu_y = 110

OSDSYS_enter_x = 30

OSDSYS_enter_y = – 1

OSDSYS_version_x = – 1

OSDSYS_version_y = – 1

OSDSYS_cursor_max_velocity = 1000

OSDSYS_cursor_acceleration = 100

OSDSYS_left_cursor = — >

OSDSYS_right_cursor = < --

OSDSYS_menu_top_delimiter = VP McBoot Version 1.8

OSDSYS_menu_bottom_delimiter = VP McBoot

OSDSYS_num_displayed_items = 7

OSDSYS_Skip_MC = 1

OSDSYS_Skip_HDD = 1

name_OSDSYS_ITEM_1 = CodeBreaker 9.2

path1_OSDSYS_ITEM_1 = mass : / BOOT / CB92. ELF

name_OSDSYS_ITEM_2 = HD Loader ver 0.8 c

path1_OSDSYS_ITEM_2 = mass : / BOOT / HDLOADER.ELF

name_OSDSYS_ITEM_3 = ULaunchELF ver 4.40

path1_OSDSYS_ITEM_3 = mass : / BOOT / BOOT.ELF

name_OSDSYS_ITEM_4 = ESR

path1_OSDSYS_ITEM_4 = mass : / BOOT / ESR.ELF

name_OSDSYS_ITEM_5 = Simple Media System

path1_OSDSYS_ITEM_5 = mass : / BOOT / SMS.ELF

name_OSDSYS_ITEM_6 = Open PS2 Loader v0. 7

path1_OSDSYS_ITEM_6 = mass : / BOOT / OPNPS2LD. ELF

name_OSDSYS_ITEM_7 = HD Avance

path1_OSDSYS_ITEM_7 = mass : / BOOT / HDA.ELF

name_OSDSYS_ITEM_8 = SNES Station

path1_OSDSYS_ITEM_8 = mass : / BOOT / SNESSTATION.ELF

name_OSDSYS_ITEM_99 = Reload configuration

path1_OSDSYS_ITEM_99 = OSDSYS

name_OSDSYS_ITEM_100 = VP McBoot Configurator

path1_OSDSYS_ITEM_100 = mc ? : / SYS-CONF / FMCB_CFG. ELF

———————————–

Quan sát khúc sau cuối, tất cả chúng ta thấy đây chính là menu của FreeMcBoot, có những Item được đánh số từ 1 -> 8 và 2 Item 99,100

những ban sửa những item tùy ý những bạn

ví dụ

name_OSDSYS_ITEM_1 = ” Tên tùy thích “

path1_OSDSYS_ITEM_1 = MC0:/BOOT/

HDloader .ELF
lưu ý MC0:/ hoặc MC1:/ là vị trí cắm memory card của bạn và HDloader .ELF phải chuẩn với tên file bạn chép trên memory card HDloader .ELF là phần mềm để load game trên ổ cứng.

ok

khởi động ps2 và hưởng ành quả

Hướng đẫn copy game vào Ổ cứng :

– Các bạn phải có 1 ổ cứng từ 20G trở lên và chắc chắn dữ liệu ở đó không dùng nữa
– Máy tính và phần mềm winhiip dow tại đây
– các game cần chơi các bạn có thể dow trên mạng dạng file .iso hoặc đĩa game ps2
Tiến hành:
cắp ổ cứng vào máy tính và chạy winhiip
chọn select driver rồi chọn ổ cứng cần copy game vào.chọn format driver để tiến hành format ổ cứng(Lưu ý khi format xong ổ cứng này sẽ không đc máy tính nhận dạng như 1 ổ cứng thông thường mà là ổ cứng của PS2 nên ban chỉ dùng để chơi game ps2 đc thôi còn muốn dùng bt với máy tính thì phai format lại)
sau khi format xong ban chon add image(s) rồi chọn game cần copy chờ và đợi là xong,

chúc các bạn thành công
mọi thắc mắc các bạn liên hệ sđt dưới chữ ký của mình.mình sẽ hướng dẫn tận tìnhHDloader. ELFlưu ý MC0 : / hoặc MC1 : / là vị trí cắm memory card của bạn và HDloader. ELF phải chuẩn với tên file bạn chép trên memory card HDloader. ELF là ứng dụng để load game trên ổ cứng. okkhởi động ps2 và hưởng ành quả – Các bạn phải có 1 ổ cứng từ 20G trở lên và chắc như đinh tài liệu ở đó không dùng nữa – Máy tính và ứng dụng winhiip dow tại đây http://sksapps.com/index.php?page=hd.html – những game cần chơi những bạn hoàn toàn có thể dow trên mạng dạng file. iso hoặc đĩa game ps2Tiến hành : cắp ổ cứng vào máy tính và chạy winhiipchọn select driver rồi chọn ổ cứng cần copy game vào. chọn format driver để triển khai format ổ cứng ( Lưu ý khi format xong ổ cứng này sẽ không đc máy tính nhận dạng như 1 ổ cứng thường thì mà là ổ cứng của PS2 nên ban chỉ dùng để chơi game ps2 đc thôi còn muốn dùng bt với máy tính thì phai format lại ) sau khi format xong ban chon add image ( s ) rồi chọn game cần copy chờ và đợi là xong, chúc những bạn thành côngmọi vướng mắc những bạn liên hệ sđt dưới chữ ký của mình. mình sẽ hướng dẫn tận tình

0 comments on “Hướng dẫn cài đặt cái ps2 của mình chạy game từ HDD kô cần mắt đọc

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social