Thursday, 08 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của axit


articlewriting1

[Bài 3 Hóa 9] giải bài tập bài 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của axit – Chương 1.

A. Tính chất hóa học của axit

I.Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất thông tư : Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ .

2. Axit tác dụng với kim loại

Dung dịch axit công dụng được với một số ít sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro
Thí dụ :
3H2 SO4 ( dd loãng ) + 2A l → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2
2HC l + Fe → FeCl2 + H2
Những sắt kẽm kim loại không công dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg, …
Chú ý : Axit HNO3 và H2SO4 đặc công dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại nhưng không giải phóng hiđro .
3. Axit tính năng với bazơ tạo thành muối và nước
Thí dụ : H2SO4 + Cu ( OH ) 2 → CuSO4 + 2H2 O
4. Axit tính năng với oxit bazơ tạo thành muối và nước .
Thí dụ : Fe2O3 + 6HC l → FeCl3 + 3H2 O
Ngoài ra, axit còn công dụng với muối .

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào năng lực phản ứng, axit được chia làm 2 loại :
+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3, …
+ Axit yếu như H2S, H2CO3, …Quảng cáo

B. Giải bài tập Hóa 9 bài 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
Mg ( OH ) 2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2 O

Bài 2: Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a ) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí .
b ) Dung dịch có màu xanh lam
c ) Dung dịch có màu vàng nâu
d ) Dung dịch không có màu .
Viết những phương trình hóa học .

Hướng dẫn: a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Quảng cáo
b ) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng ( II ) .
CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O
c ) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch muối sắt ( III )
Fe ( OH ) 3 + 3HC l → FeCl3 + 3H2 O
Fe2O3 + 6HC l → 2F eCl3 + 3H2 O
d ) Dung dịch không có màu là dung dịch muối nhôm .
Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O .

Bài 3. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau:

a ) Magie oxit và axit nitric ; d ) Sắt và axit clohiđric ;
b ) Đồng ( II ) oxit và axit clohiđric ; e ) Kẽm và axit sunfuric loãng .
c ) Nhôm oxit và axit sunfuric ;

Giải bài 3:

a ) MgO + 2HNO3 → Mg ( NO3 ) 2 + H2O
b ) CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O
c ) Al2O3 + 3H2 SO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O
d ) Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
e ) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a ) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học .
b ) Phương pháp vật lí .
( Biết rằng đồng không tính năng với axit HCl và axit H2SO4 loãng )

Đáp án bài 4:

a ) Phương pháp vật lí : Dùng thanh nam châm từ, sau khi đã bọc đầu nam châm hút bằng mảnh nilon mỏng dính và nhỏ. Chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra ( Vì sắt bị nam châm từ hút còn đồng không bị nam châm hút hút ), rồi đem cân. Giả sử có m gam Fe. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của sắt là :
% Fe = m / 10. 100 %
Suy ra : % Cu = 100 % – % Fe
Phương trình hóa học : Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xảy ra phương trình phản ứng hóa học

b ) Phương pháp hóa học : Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng, lấy dư cho đến khi khí ngừng thoát ra ( Fe đã phản ứng hết ), lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, làm khô và cân. Chất rắn đó là Cu. Giả sử có m gam Cu. Thành phần Tỷ Lệ theo khối lượng của đồng là :
% Cu = m / 10. 100 %
Suy ra : % Fe = 100 % – % Cu

0 comments on “Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của axit

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social