Thursday, 22 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 18 : Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Trong phản ứng này, nguyên tử natri.

A. bị oxi hóa .
B. bị khử .
C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử .
D. không bị oxi hóa, không bị khử .
Chọn đáp án đúng

Lời giải:

A đúng .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2 + ;
A. đã nhận 1 mol electron .
B. đã nhận 2 mol electron .
C. đã nhường 1 mol electron .
D. đã nhường 2 mol electron .
Chọn đáp án đúng .

Lời giải:

B đúng
Cu2 + + 2 e → Cu
⇒ 1 mol Cu2 + đã nhận 2 mol electron

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 10): Cho các phản ứng sau:

A. Al4C3 + 12H2 O → 4A l ( OH ) 3 + 3CH4
B. 2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2
C. NaH + H2O → NaOH + H2
D. 2F2 + 2H2 O → 4HF + O2
Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử ?

Lời giải:

A đúng .
Vì không có sự biến hóa số oxi hóa của những nguyên tố trước và sau phản ứng

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 10): Dấu hiện để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử:

A. Tạo ra chất kết tủa .
B. Tạo ra chất khí .
C. Có sự biến hóa sắc tố của những chất .
D. Có sự biến hóa số oxi hóa của một hay một số nguyên tố .
Chọn đáp án đúng .

Lời giải:

D đúng.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 5 (trang 87 SGK Hóa 10): Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Giải thích.

a ) SO3 + H2O → H2SO4
b ) CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 + H2O
c ) C + H2O → CO + H2
d ) CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O
e ) Ca + 2H2 O → Ca ( OH ) 2 + H2
f ) 2KM nO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c ), e ), f ) là những phản ứng oxi hóa – khử vì có sự đổi khác số oxi hóa của những nguyên tố

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 87 Sgk Hoa 10

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 6 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng hóa hợp không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

– Ba thí dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 6 Trang 87 Sgk Hoa 10

– Ba thí dụ phản ứng hóa hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 6 Trang 87 Sgk Hoa 10 1

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 7 (trang 87 SGK Hóa 10): Lấy ba thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hóa – khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

– Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 87 Sgk Hoa 10 2
– Ba thí dụ phản ứng phân hủy không phải là phản ứng oxi hóa – khử :

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 7 Trang 87 Sgk Hoa 10 3

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 8 (trang 87 SGK Hóa 10): Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử?

Lời giải:

Sỡ dĩ phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa – khử vì trong phản ứng thế, khi nào cũng có sự đổi khác số oxi hóa của những nguyên tố .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

Bài 9 (trang 87 SGK Hóa 10): Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 87 Sgk Hoa 10 3

Trong những phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ?

Lời giải:

a )

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 87 Sgk Hoa 10 4
Phản ứng oxi hóa – khử là ( 1 ) và ( 2 ) .
b )

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 9 Trang 87 Sgk Hoa 10 5

Phản ứng oxi hóa – khử là : ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học

0 comments on “Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social