Wednesday, 10 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hình chóp đều là gì? Định nghĩa, khái niệm


articlewriting1

Hình chóp đều là gì?

Tương tự: Hình chóp đa giác đều
Tương tự : Hình chóp đa giác đều

Hình chóp đều (hình chóp đa giác đều) là hình chóp có các mặt bên là tam giác cân, và đáy là hình đa giác đều (tam giác đều, hình vuông,…)

Tính chất: Chân đường cao của hình chóp đa giác đều là tâm của đáy.

Như vậy, để một hình chóp là hình chóp đều cần thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

  • Đáy của hình chóp đó là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, …)
  • Chân đường cao của hình chóp chính là tâm của đáy

Chú ý:

  • Tâm của tam giác đều là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực, phân giác trong
  • Tâm của hình vuông là giao điểm hai đường chéo của nó

Một số thuật ngữ quan trọng liên quan

Tâm của tam giác đều chính là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong .
Tâm của hình vuông vắn chính là giao điểm hai đường chéo của nó .

Hình chóp tam giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).

Hình chóp tứ giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tứ giác ( lúc này đáy là hình vuông vắn, mặt bên là tam giác cân ) .

Công thức tính thể tích hình chóp đều

Thể tích hình chóp đều: V=1/3.S.h

Trong đó: S là diện tích đáy, h là chiều cao

Thể tích hình chóp cụt đều: V=1/3.h.( B + B′ + √B.B′ )

Trong đó :

  • B và B’ lần lượt là diện tích của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt đều.
  • h là chiều cao (khoảng cách giữa 2 mặt đáy).

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

– Diện tích của hình chóp đều bằng tích nửa chu vi đáy với trung đoạn.
                               Sxq= p.d     (p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn)
– Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích xung quanh với diện tích đáy. 

  • Ta có S toàn phần của hình chóp sẽ bằng tổng của S xung quanh và S đáy.
  • Với hình chóp thì để tính được diện tích xung quanh, ta cần tính tổng của các mặt bên.
  • Muốn tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều, cần tính S một mặt bên rồi nhân với số mặt bên, hoặc ta lấy S xung quanh của hình chóp đều lớn trừ đi S xung quanh của hình chóp đều nhỏ.

Người đăng: hoy

Time: 2020-10-03 15:26:15
– Diện tích của hình chóp đều bằng tích nửa chu vi đáy với trung đoạn. ( p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn ) – Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích quy hoạnh xung quanh với diện tích quy hoạnh đáy .

0 comments on “Hình chóp đều là gì? Định nghĩa, khái niệm

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social