Monday, 26 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hình bình hành – Wikipedia tiếng Việt


articlewriting1
250px Parallelogram.svg Hình bình hành

Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

Trong khoảng trống 3 chiều, khối tương tự với hình bình hành là hình khối lục diện .

Trong một hình bình hành có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hành[sửa|sửa mã nguồn]

250px Parallelogram area.svg Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanhDiện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đáy nhân với độ dài chiều cao trong đó B = độ dài cạnh đáy, H = độ dài chiều cao và S là diện tích quy hoạnh .

S
=
B
×
H

{\displaystyle S=B\times H}

{\displaystyle S=B\times H}

Chu vi hình bình hành[sửa|sửa mã nguồn]

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

P
=

(

a
+
b

)

×
2

{\displaystyle P=\left(a+b\right)\times 2}

{\displaystyle P=\left(a+b\right)\times 2}

Dấu hiệu phân biệt hình bình hành[sửa|sửa mã nguồn]

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt quan trọng[sửa|sửa mã nguồn]

  1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
  2. Tứ giác có một cặp cạnh đối diện vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
  3. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  4. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang[sửa|sửa mã nguồn]

  • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
  • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Tâm đối xứng[sửa|sửa mã nguồn]

Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó .

– Cách tính chiều cao hình bình hành: chiều cao hình bình hành bằng diện tích chia cho cạnh đáy, trong đó S là diện tích, A là cạnh đáy và H là chiều cao. H = S: A

– Cách tính cạnh đáy hình bình hành : cạnh đáy hình bình hành bằng diện tích quy hoạnh chia cho chiều cao, trong đó S là diện tích quy hoạnh, A là cạnh đáy và H là chiều cao. A = S : H

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà xuất bản giáo dục – Bộ giáo dục giảng dạy – Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1

0 comments on “Hình bình hành – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social