Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

[Sách Giải] ✅ Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn


articlewriting1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Sự nóng chảy là gì?

Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng .
Ví dụ :

Ban đầu khi chưa thắp sáng, cây nến ở thể rắn. Khi thắp nến, phần ở đầu nến tiếp xúc với ngọn lửa nóng chuyển sang thể lỏng.

Lý thuyết: Sự nóng chảy và sự đông đặc | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Su Nong Chay Va Su Dong Dac

Viên nước đá ( ở thể rắn ) khi đưa từ nơi trữ lạnh ra ngoài không khí bị tan ra ( thành thể lỏng )

Lý thuyết: Sự nóng chảy và sự đông đặc | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Su Nong Chay Va Su Dong Dac 1

2. Đặc điểm của sự nóng chảy

– Phần lớn những chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác lập. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy .
– Trong suốt thời hạn nóng chảy nhiệt độ của vật không đổi khác .
– Các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau .

Lý thuyết: Sự nóng chảy và sự đông đặc | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Su Nong Chay Va Su Dong Dac 2

3. Lưu ý

Cũng có một số ít chất trong thời hạn nóng chảy nhiệt độ của vật vẫn biến hóa .
Ví dụ : Thủy tinh hay nhựa đường trong thời hạn nóng chảy thì nhiệt độ của chúng là biến hóa ( liên tục tăng ) .

Lý thuyết: Sự nóng chảy và sự đông đặc | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án Ly Thuyet Su Nong Chay Va Su Dong Dac 3

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của kẽm giảm dần .
B. Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của kẽm lúc tăng lúc giảm .
C. Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của kẽm không đổi .
D. Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của kẽm liên tục tăng .
Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của chất không đổi
⇒ Đáp án C

Bài 2: Cho nhiệt độ nóng chảy của một số chất như bảng. Khi thả một thỏi thép và một thỏi kẽm vào đồng đang nóng chảy. Thỏi nào nóng chảy theo đồng?

Chất Thép Đồng Chì Kẽm
Nhiệt độ nóng chảy(oC) 1300 1083 327 420

A. Thỏi thép
B. Cả hai thỏi đều nóng chảy theo đồng .
C. Cả hai thỏi đều không bị nóng chảy theo đồng .
D. Thỏi kẽm .
Nhiệt độ của thép > đồng > kẽm → khi thả hai thỏi thép và kẽm vào đồng đang nóng chảy thì chỉ có kẽm bị nóng chảy theo đồng .
⇒ Đáp án D

Bài 3: Sự nóng chảy là sự chuyển từ

A. thể lỏng sang thể rắn
B. thể rắn sang thể lỏng
C. thể lỏng sang thể hơi
D. thể hơi sang thể lỏng
Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
⇒ Đáp án B

Bài 4: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

A. Đốt một ngọn nến
B. Đun nấu mỡ vào mùa đông

C. Pha nước chanh đá

D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá
– Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
– Cho nước vào tủ lạnh để làm đá là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
⇒ Đáp án D

Bài 5: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?

A. Nhiệt độ nóng chảy của những chất khác nhau là khác nhau .
B. Nhiệt độ nóng chảy của những chất khác nhau là giống nhau .
C. Trong thời hạn nóng chảy nhiệt độ luôn tăng .
D. Trong thời hạn nóng chảy nhiệt độ luôn giảm .
Nhiệt độ nóng chảy của những chất khác nhau là khác nhau
⇒ Đáp án A

Bài 6: Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?

A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác lập .
B. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ liên tục tăng .
C. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ không biến hóa .
D. Khi đã khởi đầu nóng chảy, nếu không liên tục đun thì sự nóng chảy sẽ ngừng lại .
Câu sai : Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ liên tục tăng .
⇒ Đáp án B

Bài 7: Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi

A. đun nóng vật rắn bất kể .
B. đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó .
C. đun nóng vật trong nồi áp suất .
D. đun nóng vật đến 100 oC .
Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó
⇒ Đáp án B

Bài 8: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy?

A. Sương đọng trên lá cây .
B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng .
C. Đun nước đổ đầy ấm, nước hoàn toàn có thể tràn ra ngoài .
D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời hạn, tan thành nước .
Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, nhiệt độ tăng, cục đá tan thành nước → sự nóng chảy

⇒ Đáp án D

Bài 9: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là:

A. – 960 oC B. 96 oC
C. 60 oC D. 960 oC
Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 960 oC
⇒ Đáp án D

Bài 10: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?

A. Thủy ngân B. Rượu

C. Nhôm        D. Nước

Nhiệt độ phòng là 23 oC mà nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 659 oC nên nhôm sống sót ở thể lỏng phải có nhiệt độ trên 659 oC
⇒ Đáp án C

0 comments on “[Sách Giải] ✅ Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social