Tuesday, 28 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm?


articlewriting1

Trái Đất hay Địa Cầu, là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ của vật chất. Vậy hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm?

Câu hỏi:

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm ?

A. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực .
C. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp
D. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao cực .

Đáp án đúng B.

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực .

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

– Không khí dù rất nhẹ vẫn có sức nén xuống mặt Trái Đất gọi là khí áp. Tuỳ theo thực trạng của không khí ( co lại hay nở ra ) mà tỉ trọng không khí sẽ biến hóa, do đó khí áp cũng thay đối theo .
– Khí áp được phân bổ trên Trái Đất thành các đai áp thấp và các đai áp cao nằm xen kẽ với nhau ( 4 đai áp cao : 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp cao cực và 3 đai áp thấp : áp thấp xích đạo và 2 đai áp thấp ôn đới ) từ Xích Đạo về Cực .
+ Khí áp cao nằm ở vĩ độ 30 độ B, N và 90 độ B, N .
+ Khí áp thấp phân bổ ở Xích Đạo ( 0 độ ) và vĩ độ 60 độ B, N
Do sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt ra thành từng khu khí áp riêng không liên quan gì đến nhau .

– Nguyên nhân thay đổi của khí áp do:

+ Khí áp biến hóa theo độ cao : Càng lên cao, khí áp càng giảm ( không khí loãng ) .
+ Khí áp đổi khác theo nhiệt độ : Nhiệt độ càng tăng, khí áp càng giảm và ngược lại ( t0 tăng không khí nở ra làm giảm tỉ trọng ) .
+ Khí áp đổi khác theo nhiệt độ : Không khí chứa nhiều hơi nước, khí áp giảm .

0 comments on “Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social