Wednesday, 21 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài tập – Sách bài tập Vật lý lớp 8


articlewriting1
 • Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 3 bài 1 hoạt động cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 1.1 : Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu diễn đạt nào sau đây là không đúng ? ….
 • Giải bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 3, 4 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 3, 4 bài 1 chuyển động cơ học Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 1.5: Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8…

 • Giải bài 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 4 bài 1 hoạt động cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 1.9 : Câu nào sau đây diễn đạt hoạt động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh cột buồm của một con thuyền đang hoạt động dọc theo dòng sông, là không đúng ? …
 • Giải bài 1.12, 1.13, 1.14 trang 4, 5 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 4, 5 bài 1 hoạt động cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 1.12 : Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu đang quay ngang …
 • Giải bài 1.15, 1.16, 1.17 trang 5 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 5 bài 1 hoạt động cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 1.15 : Hai xe hơi hoạt động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về hoạt động của hai xe ? …
 • Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 6 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 6 bài 2 tốc độ Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 2.1 : Đơn vị tốc độ là …
 • Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 6 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 6 bài 2 tốc độ Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 2.5 : Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi quãng đường 300 m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 h …
 • Giải bài 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 trang 7 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 7 bài 2 tốc độ Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 2.9 : Một xe hơi rời bến lúc 6 h với tốc độ 40 km / h. Lúc 7 h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với tốc độ 60 km / h …
 • Giải bài 2.13, 2.14, 2.15 trang 7 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 7 bài 2 tốc độ Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 2.13 : Hai người đi xe đạp điện cùng khởi hành một lúc và hoạt động thẳng, cùng chiều …
 • Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 8, 9 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 8, 9 bài 3 hoạt động đều – hoạt động không đều Sách bài tập Vật lí 8. Câu 3.1 : Hình 3.1 ghi lại những vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên những đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng chừng thời hạn bằng nhau …
 • Giải bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 trang 9, 10 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 9, 10 bài 3 hoạt động đều – hoạt động không đều Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 3.5 : Cứ sau 20 s, người ta lại ghi quãng đường chạy được của một vận động viên chạy 1000 m. Kết quả như sau …
 • Giải bài 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 trang 10 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 10 bài 3 hoạt động đều – hoạt động không đều Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 3.9 : Một vật hoạt động không đều. Biết tốc độ trung bình của vật trong 1/3 thời hạn đầu bằng 12 m / s …
 • Giải bài 3.13, 3.14, 3.15 trang 10, 11 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 10, 11 bài 3 hoạt động đều – hoạt động không đều Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 3.13 : Một vận động viên đua xe đạp điện địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn : đường bằng, leo dốc và xuống dốc ….
 • Giải bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 11 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8
  Giải bài tập trang 11 bài 3 hoạt động đều – hoạt động không đều Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 3.16 : Ôtô đang hoạt động với tốc độ 54 km / h, gặp đoàn tàu đi ngược chiều …
 • Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 12 bài 4 màn biểu diễn lực Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 4.1 : Khi chỉ có một lực tính năng lên vật thì tốc độ của vật sẽ như thế nào ? …
 • Giải bài 4.5, 4.6, 4,7 trang 12, 13 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 12, 13 bài 4 trình diễn lực Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 4.5 : Biểu diễn những vectơ lực sau đây …
 • Giải bài 4.8, 4.9, 4.10 trang 14 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 14 bài 4 trình diễn lực Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 4.8 : Hình nào trong hình 4.4 trình diễn đúng những lực …
 • Giải bài 4.11, 4.12, 4.13 trang 15 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 15 bài 4 trình diễn lực Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 4.11 : Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 trình diễn đúng lực công dụng của búa lên đinh ? …
 • Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 16 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 16 bài 5 sự cân đối lực, quán tính Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 5.1 : Cặp lực nào sau đây tính năng lên một vật làm vật đang đứng yên, liên tục đứng yên ? …
 • Giải bài 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 16, 17 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 16, 17 bài 5 sự cân đối lực – quán tính Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 5.5 : Quả cầu nặng 0,2 kg được treo vào sợi dây cố định và thắt chặt ( H. 5.1 ) …
 • Giải bài 5.9, 5.10, 5.11 trang 17 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 17 bài 5 sự cân đối lực – quán tính Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 5.9 : Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân đối ? …
 • Giải bài 5.13, 5.14, 5.15 trang 18 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 18 bài 5 sự cân đối lực – quán tính Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 5.13 : Một ôtô khối lượng 2 tấn hoạt động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần khối lượng của xe ….
 • Giải bài 5.16, 5.17, 5.18 trang 18, 19 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 18, 19 bài 5 sự cân đối lực – quán tính Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 5.16 : Trên bụng người lực sĩ đặt một tảng đá rất nặng và một chồng gạch. Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vỡ tan còn người lực sĩ vẫn bình yên, vô tư. Tại sao ? …
 • Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 20 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 20 bài 6 lực ma sát Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 6.1 : Trường hợp nào sau đây lực Open không phải là lực ma sát ? ….
 • Giải bài 6.5, 6,6, 6,7 6,8 trang 20, 21 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 20, 21 bài 6 lực ma sát Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 6.5 : Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000N, nhưng khi đi hoạt động thẳng đều trên đường tàu thì chỉ cần một lực kéo 5000N ….
 • Giải bài 6.9, 6.10, 6,11 trang 21, 22 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8
  Giải bài tập trang 21, 22 bài 6 lực ma sát Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 6.9 : Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tính năng lên vật một lực có phương nằm ngang …
 • Giải bài 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 trang 22 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 22 bài 6 lực ma sát Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 6.12 : Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 800 kg chạy thẳng đều trên mặt đường nằm ngang ….
 • Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 trang 23 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 23 bài 7 áp suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 7.1 : Trường hợp nào sau đây áp lực đè nén của người lên mặt sàn là lớn nhất ? …
 • Giải bài 7.5, 7,6, 7.7, 7.8 trang 23 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 23 bài 7 áp suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 7.5 : Một người tính năng lên mặt sàn một áp suất 1,7. 104N / mét vuông. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03 mét vuông. Hỏi khối lượng và khối lượng của người đó ? …
 • Giải bài 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 trang 24, 25 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8
  Giải bài tập trang 24, 25 bài 7 áp suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 7.9 : Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và mét vuông. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích quy hoạnh S1 …
 • Giải bài 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 trang 25 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 25 bài 7 áp suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 7.13 : Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng chừng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có …
 • Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 26 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 26 bài 8 áp suất chất lỏng – bình thông nhau Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 8.1: Bốn bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.1)…

 • Giải bài 8.9, 8.10, 8.11 trang 27, 28 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 27, 28 bài 8 áp suất chất lỏng – bình thông nhau Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 8.9 : Hình 8.6 vẽ mặt phẳng cắt của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê khi nào cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu trúc như vậy nhằm mục đích để …
 • Giải bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 trang 27 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 27 bài 8 áp suất chất lỏng – bình thông nhau Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 8.5 : Một cái bình có lỗ nhỏ o ở thành bên và đáy là một pittông A ( H. 8.4 ) …
 • Giải bài 8.15, 8.16, 8.17 trang 28, 29 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8
  Giải bài tập trang 28, 29 bài 8 áp suất chất lỏng – bình thông nhau Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 8.15 : Một ống thủy tinh được bịt kín một đầu bằng một màng cao su đặc mỏng dính …
 • Giải bài 8.12, 8.13, 8.14 trang 28 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 28 bài 8 áp suất chất lỏng – bình thông nhau Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 8.12 : Tại sao khi lặn ta luôn cảm thấy tức ngực và càng lặn sâu thì cảm xúc tức ngực càng tăng ? …
 • Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 30 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 30 bài 9 áp suất khí quyển Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 9.1 : Càng lên cao, áp suất khí quyển …
 • Giải bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 trang 30, 31 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 30, 31 bài 9 áp suất khí quyển Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 9.5 : Một căn phòng rộng 4 m, dài 6 m, cao 3 m …
 • Giải bài 9.9, 9.10, 9.11 trang 31 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 31 bài 9 áp suất khí quyển Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 9.9 : Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm ? …
 • Giải bài 10.5, 10.6, 10.7 trang 32 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 32 bài 10 Lực đẩy Ac-si-mét Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 10.5 : Thể tích của một miếng sắt là 2 dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước …
 • Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 32 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 32 bài 10 Lực đẩy Ac-si-mét Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 10.1 : Lực đẩy Ác-si-mét nhờ vào vào ….
 • Giải bài 10.8, 10.9, 10.10 trang 32, 33 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 32, 33 bài 10 Lực đẩy Ac-si-mét Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 10.8 : Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì …
 • Giải bài 10.11, 10.12, 10.13 trang 33 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 33 bài 10 Lực đẩy Ac-si-mét Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 10.11 : Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước …
 • Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 trang 34 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 34 bài 12 Sự nổi Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 12.1 : Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ …
 • Giải bài 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 trang 34 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 34 bài 12 Sự nổi Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 12.5 : Nếu quay ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước có đổi khác không ? …
 • Giải bài 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 trang 35 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 35 bài 12 Sự nổi Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 12.9 : Thả một vật đặc có khối lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có khối lượng riêng dl thì …
 • Giải bài 12.13, 12.14, 15.14, 12.16 trang 35, 36 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 35, 36 bài 12 Sự nổi Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 12.13 : Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5 kg, hỏi lực năng tính năng vào phao khi dìm phao trong nước ? …
 • Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 37 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 37 bài 13 công cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 13.1 : Một nhóm học viên đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang …
 • Giải bài 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 trang 37, 38 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 37, 38 bài 13 công cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 13.5 : Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105 N / mét vuông được dẫn qua van vào trong xilanh và …
 • Giải bài 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 trang 38 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 38 bài 13 công cơ học Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 13.9 : Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120 cm
 • Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 39 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 39 bài 14 định luật về công Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 14.1 : Người ta đưa một vật nặng lên độ cao h bằng hai cách. Cách nhất, kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng …
 • Giải bài 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 trang 40 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 40 bài 14 định luật về công Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 14.5 : Vật A ở hình 14.2 có khối lượng 2 kg. Hỏi lực kế chỉ bao nhiêu ? Muốn vật A đi lên được 2 cm, ta phải kéo lực kế đi xuống bao nhiêu cm ? …
 • Giải bài 14.9, 14.10, 14.11 trang 41 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 41 bài 14 định luật về công Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 14.9 : Trong thiết kế xây dựng, đế nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng rọc cố định và thắt chặt hoặc một mạng lưới hệ thống ròng rọc cố định và thắt chặt và ròng rọc động ( gọi là palăng ) …
 • Giải bài 14.12. 14.13, 14.14 trang 41, 42 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 41, 41 bài 14 định luật về công Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 14.12 : Hình 14.5 là sơ đồ một trục kéo vật p có khối lượng là 200N buộc vào sợi dây cuốn quanh trục A có nửa đường kính R1 = 10 cm …
 • Giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 trang 43 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 43 bài 15 hiệu suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 15.1 : Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam …
 • Giải bài 15.5, 15.6, 15.7 trang 43, 44 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 43, 44 bài 15 hiệu suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 15.5 : Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4 m, có một thang chở tối đa được 20 người …
 • Giải bài 15.9, 15.10. 15.11 trang 44 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 44 bài 15 hiệu suất Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 15.9 : Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2 m trong 4 giây …
 • Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 trang 45 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 45 bài 16 cơ năng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 16.1 : Trong những vật sau đây, vật nào không có thế năng ? …
 • Giải bài 16.5, 16.6, 16.7 trang 45 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8
  Giải bài tập trang 45 bài 16 cơ năng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 16.5 : Muốn đồng hồ đeo tay chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động giải trí suốt một ngày nhờ dạng nguồn năng lượng nào ? ….
 • Giải bài 16.8, 16,9, 16.10 trang 46 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 46 bài 16 cơ năng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 16.8 : Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng ? …
 • Giải bài 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 trang 47, 48 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 47, 48 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn nguồn năng lượng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 17.5 : Người ta ném một vật theo phương nằm ngang từ một độ cao nào đó cách mặt đất …
 • Giải bài 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 trang 47 Sách bài tập Vật lí 8

  Giải bài tập trang 47 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn nguồn năng lượng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 17.1 : Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung …

 • Giải bài 17.9, 17.10, 17.11, 17.12 trang 49 Sách bài tập Vật lí 8
  Giải bài tập trang 49 bài 17 sự chuyển hóa và bảo toàn nguồn năng lượng Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 8. Câu 17.9 : Một con lắc đang xê dịch từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại ( H. 17.6 ) …

0 comments on “Giải bài tập – Sách bài tập Vật lý lớp 8

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social