Sunday, 05 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Soạn Vật lí 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều SGK


bai 10 trang 15 sgk ly 10 3
Mời những em học viên tìm hiểu thêm ngay nội dung hướng dẫn soạn bài tập môn Vật Lí lớp 10 Bài 2 : Chuyển động thẳng đều được bày chi tiết cụ thể, dễ hiểu nhất dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bài học kinh nghiệm này, từ đó chuẩn bị sẵn sàng tốt cho tiết học sắp tới nhé.

Trả lời các câu hỏi SGK Vật lý 10 Bài 2

C1. ( trang 8 sgk Vật Lý 10) Cho biết (một cách gần đúng):

– Đường kính của Mặt Trời : 1 400 000 km.

– Đường kính của Trái Đất : 12 000 km.

– Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150 000 000 km. a ) Nếu vẽ đường đi của Trái Đất quanh Mặt Trời là một đường tròn, đường kính 15 cm thì hình vẽ Trái Đất và Mặt Trời sẽ là những đường tròn có đường kính bao nhiêu xentimet ? b ) Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời được không ?

Trả lời:

a ) Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150.000.000 km = 150.1011 cm vẽ thành 15/2 = 7,5 cm. – Vẽ 1 cm ứng với khoảng cách thật là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Hình vẽ Trái Đất sẽ phải là đường tròn có đường kính :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Mặt Trời sẽ phải vẽ là đường tròn có đường kính :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

b ) Chiều dài của đường đi trên hình vẽ là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

→ Chiều dài đường đi gấp 47,1 / 0,0006 = 78500 lần size của Trái Đất, rất nhỏ so với đường đi. → Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời.

C2.( trang 9 sgk Vật Lý 10) Có thể lấy vật nào làm mốc để xác định vị trí một chiếc tàu thủy đang chạy trên sông?

Trả lời:

Vật làm mốc là một vật bất kỳ, đứng yên trên bờ sông hoặc dưới sông như : cây bên bờ sông, bến đò, một cây cầu ….

C3.( trang 9 sgk Vật Lý 10) Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5 m, và cạnh AD = 4 m (Hình 1.4). Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD.

Trả lời:

Tọa độ điểm M là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

C4.( trang 10 sgk Vật Lý 10) Cho bảng gời tàu (bảng 1.1), Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu?

Bảng giờ tàu
TP.HN Tỉnh Nam Định Thanh Hóa Vinh Đồng Hới Đông Hà Huế TP. Đà Nẵng 19 h 00 ‘ 20 h 56 ‘ 22 h 31 ‘ 0 h 53 ‘ 4 h 42 ‘ 6 h 44 ‘ 8 h 05 ‘ 10 h 54 ‘ Tam Kỳ Tỉnh Quảng Ngãi Diêu Trì Tuy Hòa Nha Trang Tháp Chàm Hồ Chí Minh 12 h 26 ‘ 13 h 37 ‘ 16 h 31 ‘ 18 h 25 ‘ 20 h 26 ‘ 22 h 26 ‘ 4 h 00 ‘

Trả lời:

Chọn mốc thời hạn lúc 19 giờ 00 phút ngày thứ nhất tại TP. Hà Nội. Quan sát bảng giờ tàu ta thấy đến 19 giờ 00 phút ngày thứ hai ( sau khi suất phát được 1 ngày ) thì tàu đã qua ga Tuy Hòa một đoạn. Tiếp tục tàu chạy đến 24 giờ 00 phút cùng ngày ( chạy thêm 5 giờ nữa ) thì chưa đến ga Hồ Chí Minh, sau đó tàu chạy thêm 4 giờ nữa sang ngày hôm sau thì đến TP HCM. Vậy tổng thời hạn tàu chạy từ ga Thành Phố Hà Nội vào ga Hồ Chí Minh là : 1 ngày + 5 giờ + 4 giờ = 33 giờ

Giải bài tập SGK Vật lý 10 Bài 2

Bài 1 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Chuyển động thẳng đều là gì?

Lời giải:

Chuyển động thẳng đều là hoạt động có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Bài 2 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Nêu những đặt điểm của chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

Chuyển động thẳng đều có : + qũy đạo là một đường thẳng + vận tốc trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau.

Bài 3 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Tốc độ trung bình là gì?

Lời giải:

Tốc độ trung bình là đại lượng đo bằng tỉ số giữa quãng đường vật đi được và thời hạn hoạt động, nó cho biết mức độ nhanh, chậm của hoạt động :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

(Lưu ý: Tốc độ trung bình luôn dương, không nhận giá trị âm)

Bài 4 (trang 15 SGK Vật Lý 10): Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

+ Công thức tính quãng đường đi được trong hoạt động thẳng đều : S = vtb. t = vt + Phương trình hoạt động : x = xo + vt ( với xo : tọa độ bắt đầu )

Bài 5 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của một chuyển động thẳng đều .

Lời giải:

Ta thấy phương trình hoạt động thẳng đều của vật có dạng là phương trình bậc nhất y = ax + b. Cho nên ta vẽ đồ thị giống với đồ thị hàm số y = ax + b ( với ẩn là t ). Bước 1 : Viết phương trình hoạt động của vật. Ví dụ : x = 2 + 10 t ( x : km, t : h ) Bước 2 : Lập bảng ( x, t ).

t (h) 0 1 2 3 4 5
x (km) 2 12 22 32 42 52

Bước 3 : Vẽ đồ thị :

Bài 6 (trang 15 SGK Vật Lý 10): Trong chuyển động thẳng đều:

A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v. B. tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v. C. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động t. D. quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động t. Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D. Trong hoạt động thẳng đều tốc độ không đổi trong suốt quy trình nên quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động t.

Bài 7 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Chỉ ra câu sai.

Chuyển động thẳng đều có những đặc thù sau : A. Quỹ đạo là một đường thẳng ; B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng chừng thời hạn bằng nhau bất kỳ ; C. Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau ; D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Lời giải:

Chọn D. Khi xuất phát và khi dừng lại, vận tốc phải biến hóa. Khi xuất phát thì tốc độ tăng còn khi dừng lại thì tốc độ giảm nên vận tốc phải đổi khác.

Bài 8 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Đồ thị tọa độ – thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

A. Chỉ trong khoảng chừng thời hạn từ 0 đến t1. B. Chỉ trong khoảng chừng thời hạn từ t1 đến t2. C. Trong khoảng chừng thời hạn từ 0 đến t2. D. Không có khi nào xe hoạt động thẳng đều. Hình 2.5

Lời giải:

Chọn A. Đồ thị tọa độ – thời hạn của hoạt động thẳng đều là 1 đoạn thẳng. Đồ thị ứng đoạn từ t1 đến t2 cho thấy tọa độ x không biến hóa, tức vật đứng lại. Còn trong khoảng chừng từ 0 đến t1 ta thấy quãng đường và thời hạn tỉ lệ thuẩn với nhau nên trong khoảng chừng thời hạn này xe hoạt động thẳng đều.

Bài 9 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 10 km trên một đường thẳng qua A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ô tô xuất phát từ A là 60 km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40 km/h.

a ) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời hạn là lúc xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình hoạt động của hai xe. b ) Vẽ đồ thị tọa độ – thời hạn của hai xe trên cùng một hệ trục ( x, t ). c ) Dựa vào đồ thị tọa độ – thời hạn để xác lập vị trí và thời gian mà xe A đuổi kịp xe B.

Lời giải:

a ) Công thức tính quãng đường đi được của 2 xe là : SA = VA.t = 60 t và SB = VB.t = 40 t. Phương trình hoạt động của 2 xe : xA = 0 + 60 t và xB = 10 + 40 t Với S và x tính bằng km ; t tính bằng giờ. b )

t ( h ) 0 0,5 1 2 3
xA ( km ) 0 30 60 120 180
xB ( km ) 10 30 50 90 130

c ) Khi 2 xe gặp nhau thì tọa độ của chúng bằng nhau : xA = xB 60 t = 10 + 40 t ⇒ 20 t = 10 ⇒ t = 0,5 h ⇒ xA = 60.0,5 = 30 km. Vậy điểm gặp nhai cách gốc tọa độ A một đoạn 30 km. Trên đồ thị điểm gặp nhai có tọa độ ( t, x ) tương ứng là ( 0,5 ; 30 ).

Bài 10 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P với tốc độ 60 km/h. Khi đến thành phố D cách H 60 km thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó xe tiếp tục chuyển động đều về phía P với tốc độ 40 km/h. Con đường H-P coi như thẳng và dài 100 km.

a ) Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình hoạt động của xe hơi trên hai quãng đường H – D và D – P. Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời hạn là lúc xe xuất phát từ H. b ) Vẽ đồ thị tọa độ – thời hạn của xe trên cả con đường H – P.. c ) Dựa vào đồ thị, xác lập thời gian xe đến P.. d ) Kiểm tra hiệu quả của câu c ) bằng phép tính.

Lời giải:

a ) Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời hạn là lúc xe xuất phát từ H. Công thức tính quãng đường đi của xe hơi : ∗ Trên quãng đường H – D : S1 = 60 t ( x : km ; t : h ) với x ≤ 60 km tương ứng t ≤ 1 h. ∗ Trên quãng đường D – P. : Do xe hơi dừng lại 1 h cộng với thời hạn hoạt động từ H → D hết 1 h nữa nên xe hơi trễ 2 h so với mốc thời hạn đã chọn lúc xuất phát từ H. Ta có : S2 = 40. ( t – 2 ) ( km, h ) với điều kiện kèm theo t ≥ 2. ∗ Phương trình hoạt động của xe hơi trên đoạn HD : x1 = 60 t với x ≤ 60 km. Trên đoạn D – P : x2 = 60 + 40 ( t – 2 ) với x ≥ 60 km, t ≥ 2 h. b ) Đồ thị

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

c ) Trên đồ thị ta xác lập được thời gian xe đến P. là 3 h

d) Kiểm tra bàng phép tính:

Thời điểm xe hơi đến P. :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải sách giáo khoa Vật Lí Bài 2: Chuyển động thẳng đều lớp 10, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

0 comments on “Soạn Vật lí 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều SGK

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social