Wednesday, 30 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Quá Trình đường Phân Là Gì? 10 Bước Của Quá Trình đường Phân


SGK Sinh 10 hinh 16.2.jpg
Quá trình đường phân gồm có mười phản ứng sinh hóa học, mỗi phản ứng do một loại enzyme tương ứng xúc tác khác nhau. Vậy quy trình đường phân là gì ? Hãy cùng BachkhoaWiki tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây nhé .

Đường phân là một quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng diễn ra trong tế bào. Hãy theo BachkhoaWiki cùng tìm hiểu quá trình đường phân là gì và 10 bước của quá trình đường phân diễn ra như thế nào nhé!

Quá trình đường phân là gì

Quá trình đường phân là gì?

Glycolysis hay đường phân có nghĩa là “ tách đường ”. Đó là quy trình giải phóng nguồn năng lượng trong đường glucoseQuá trình đường phân tạo ra được 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP ( adenosine triphosphate ), 2 phân tử NADH ( nicotinamide adenine dinucleotide ) và 2 phân tử nước ( H₂O )

Quá trình đường phân là gì

Quá trình đường phân hoàn toàn có thể xảy ra khi có hoặc không có oxy. Khi có oxy, quy trình tiến độ đường phân là giai đoạn tiên phong của quy trình tiến độ hô hấp tế bào .Ngoài ra nếu thiếu oxy, tiến trình đường phân trải qua quy trình lên men tạo ra ATP

Quá trình đường phân xảy ra ở đâu?

Quá trình đường phân xảy ra ở Tế bào chất ( bào tương ) .

10 bước của quá trình đường phân

 • Bước 1

Enzyme hexokinase phosphoryl hóa hoặc thêm một nhóm phosphate vào glucose trong bào tương .Trong giai đoạn này, glucose 6 – phosphat hoặc G6P được tạo ra bởi nhóm phosphat từ ATP được chuyển sang glucose. Giai đoạn này tiêu tốn 1 đồng nguồn năng lượng ATP .

 • Bước 2

Enzyme phosphoglucomutase đồng phân hóa glucose 6 – phosphat thành đồng phân của nó là fructose 6 – phosphate hoặc F6P .Các chất đồng phân có cách sắp xếp nguyên tử khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử .

 • Bước 3

Các kinase phosphofructokinase dùng 1 ATP để chuyển một nhóm phosphate để F6P để hình thức fructose 1,6 – bisphosphate hoặc FBP. Sau giai đoạn này thì đã có 2 phân tử ATP được sử dụng .

 • Bước 4

Enzyme aldolase tách fructose 1,6-bisphosphate thành một phân tử aldehyde và xeton. 2 loại đường dihydroxyacetone phosphate (DHAP) và glyceraldehyde 3-phosphate (GAP) là đồng phân của nhau.
Quá trình đường phân là gì

 • Bước 5

DHAP nhanh gọn được quy đổi thành GAP nhờ Enzyme triose-phosphate isomerase ( những đồng phân này hoàn toàn có thể đổi khác cho nhau ). Chất nền thiết yếu cho bước tiếp theo của quy trình đường phân là GAP .

 • Bước 6

Enzyme glyceraldehyde 3 – phosphate dehydrogenase ( GAPDH ) có 2 công dụng quan trọng trong phản ứng này .

Đầu tiên, nó khử hydro hóa GAP bằng cách chuyển một trong các phân tử hydro (H⁺) của nó sang chất oxy hóa nicotinamide adenine dinucleotide (NAD⁺) để tạo thành NADH + H⁺.

Tiếp theo, GAPDH thêm một phosphat từ dịch bào vào GAP bị oxy hóa để tạo thành 1,3 – bisphosphoglycerate ( BPG ). Hai phân tử GAP được tạo ra đều phải trải qua quy trình khử hydro và phosphoryl hóa này .

 • Bước 7

Để tạo thành ATP thì enzyme phosphoglycerokinase chuyển một phosphat từ BPG đến một phân tử ADP. Mỗi phân tử BPG đều trải qua quy trình này .Phản ứng này tạo ra 2 phân tử 3 – phosphoglycerate ( 3 PGA ) và 2 đồng xu tiền nguồn năng lượng ATP .

 • Bước 8

Để tạo thành hai phân tử 2 – phosphoglycerate ( 2 PGA ) thì enzyme phosphoglyceromutase quy đổi P của hai phân tử 3 PGA từ carbon thứ ba sang carbon thứ hai .

 • Bước 9

Enzyme enolase vô hiệu một phân tử H20 từ 2 – phosphoglycerate để tạo thành phosphoenolpyruvate ( PEP ). Quá trình này xảy ra so với mỗi phân tử 2 PGA khởi đầu từ Bước 8 .

 • Bước 10

Enzyme pyruvate kinase chuyển P từ PEP đến ADP để tạo thành piruvic và ATP. Quá trình này diễn ra so với mỗi phân tử PEP. Phản ứng này tạo ra 2 phân tử piruvic và 2 phân tử ATP .

Kết thúc quá trình đường phân, 1 phân tử glucôzơ tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP

Tế bào thu được 2 phân tử ATP khi kết thúc quy trình đường phân

Các giai đoạn tiếp theo trong quá trình hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào gồm những giai đoạn sau : đường phân, quy trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp .

Chu trình CREP

– Địa điểm : chất nền ti thể .– Nguyên liệu : Phân tử axit piruvic .

Quá trình đường phân là gì

– Diễn biến: 2 axit piruvic bị oxy hóa 2 phân tử Axetyl–CoA + 2 CO2 + 2 NADH. Năng lượng giải phóng tạo ra 2 ATP, khử 6 NAD+ và 2 FAD+.– Diễn biến : 2 axit piruvic bị oxy hóa 2 phân tử Axetyl – CoA + 2 CO + 2 NADH. Năng lượng giải phóng tạo ra 2 ATP, khử 6 NADvà 2 FAD– Sản phẩm : CO2, 4 ATP, 6 NADH và 2 FADH2 .

Chuỗi chuyền electron hô hấp

 • Địa điểm: màng ti thể.
 • Nguyên liệu: NADP và FADH2.

Chuỗi chuyền electron hô hấp

 • Diễn biến: thông qua một chuỗi các phản ứng oxy hóa khử kế tiếp nhau mà electron chuyển từ NADH và tới O2. Năng lượng được giải phóng từ quá trình oxy hóa phân tử NADH và FADH2 tổng hợp thành ATP.
 • Sản phẩm: H2O và nhiều phân tử ATP.

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là gì?

Bản chất của hô hấp tế bào là chuyển hóa năng lượng thành ATP ( adenosine triphosphate), vì thế năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là đồng tiền năng lượng ATP

Xem thêm :Trên đây là tổng quan về quy trình đường phân mà BachkhoaWiki muốn gửi tới fan hâm mộ. Đừng quên like, share để san sẻ thông tin có ích này nhé .

0 comments on “Quá Trình đường Phân Là Gì? 10 Bước Của Quá Trình đường Phân

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social