Monday, 26 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sgk toán 3


articlewriting1

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a ) 400 + 300 =
700 300 =
700 400 =
b ) 500 + 40 =
540 40 =
540 500 =
c ) 100 + 20 + 4 =
300 + 60 + 7 =
800 + 10 + 5 =

Phương pháp giải:

– Tính tổng hai số và điền nhanh được hiệu quả của hai phép tính trừ tương quan .
– Cộng những số trăm, chục, đơn vị chức năng đã cho rồi viết vào chỗ trống .

Lời giải chi tiết:

a ) 400 + 300 = 700
700 300 = 400
700 400 = 300
b ) 500 + 40 = 540
540 40 = 500
540 500 = 40
c ) 100 + 20 + 4 = 124
300 + 60 + 7 = 367
800 + 10 + 5 = 815

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

352 + 416 ; 732 511 ; 418 + 201 ; 395 44 .

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết những chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau .
– Tính : Cộng hoặc trừ những số lần lượt từ phải sang trái .

Lời giải chi tiết:

bai 1 2 3 4 5 trang 4 sgk toan 3 91b438fee7457026fa7565c6eebfe88b

Bài 3

Khối lớp Một có 245 học viên, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học viên. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học viên ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt
Khối Một : 245 học viên
Khối Hai ít hơn khối Một : 32 học viên
Khối Hai : … học viên ?
Muốn tìm giải thuật ta lấy số học viên của lớp Một trừ đi 32 học viên .

Lời giải chi tiết:

Khối lớp Hai có số học viên là :
245 32 = 213 ( học viên )
Đáp số : 213 học viên.

Bài 4

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

bai 1 2 3 4 5 trang 4 sgk toan 3 8edfcea980e6fcea0538dea0bcedecf7

Muốn tìm giải thuật ta lấy số tiền của phong bì cộng với 600 đồng .

Lời giải chi tiết:

Giá tiền một tem thư là :
200 + 600 = 800 ( đồng ) .
Đáp số : 800 đồng.

Bài 5

Với ba số 315, 40, 355 và những dấu +, -, =, em hãy lập những phép tính đúng .

Phương pháp giải:

– Dùng những số đã cho viết một phép tính cộng đúng .
– Đổi chỗ hai số hạng em được phép tính thứ hai .
– Viết tiếp hai phép trừ tương quan đến phép cộng vừa viết được .

Lời giải chi tiết:

Có thế lập được những phép tính như sau :
315 + 40 = 355 355 40 = 315

40 + 315 = 355 355 315 = 40

Video liên quan

0 comments on “Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sgk toán 3

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social