Friday, 03 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)


articlewriting1

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

Quảng cáo

A. Sớm không thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức dân số
B. Sớm không thay đổi quy mô, vận tốc dân số
C. Ổn định vận tốc dân số và cơ cấu tổ chức dân số
D. Ổn định mức sinh tự nhiên
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

A. Tuyên truyền, giáo dục giải pháp kế hoạch hóa mái ấm gia đình
B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác làm việc dân số
C. Nâng cao chất lượng dân số
D. Phát triển nguồn nhân lực

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

A. Tăng cường cỗ máy Nhà nước so với công tác làm việc dân số
B. Tăng cường công tác làm việc chỉ huy và quản lí so với công tác làm việc dân số
C. Tiếp tục giảm vận tốc gia tằn dân số
D. Phân bố dân số phải chăng
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4: Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

A. Chính sách dân số
B. Chính sách xử lý việc làm
C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên
D. Chính sách quốc phòng bảo mật an ninh
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

A. Nâng cao đời sống của nhân dân
B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe thể chất sinh sản
C. Nâng cao vai trò của gia điình
D. Nâng cao hiểu quả của công tác làm việc dân số
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 6: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để

A. Nâng cao chất lượng đời sống toàn xã hội
B. không thay đổi quy mô dân số
C. phát huy tác nhân con người
D. giảm vận tốc tăng dân số
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 7 : Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

A. đúng đắn nhất để tăng trưởng quốc gia
B. góp vốn đầu tư cho tăng trưởng vững chắc
C. Cơ sở cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội
D. Yếu tố quan trọng thôi thúc sự tăng trưởng của quốc gia
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. tuyên truyền, phổ cập giải pháp kế hoạch hóa mái ấm gia đình
B. cũng cấp những phương tiện đi lại tránh thai
C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
D. phân phối những dịch vụ dân số
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 9: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

A. Tinh thần, niêm tin, mức sống
B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền
C. Thể chất, ý thức, nghề nghiệp
D. Thể chất, trí tuệ, niềm tin
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. không thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, tăng trưởng kinh tế tài chính
B. Đảm bảo trạt tự, bảo đảm an toàn xã hôi
C. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo
D. Thúc đẩy sản xuất tăng trưởng
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social