Monday, 16 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Fe + Cl2 → FeCl3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
Fe + Cl2 → FeCl3 được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng giữa sắt và khí clo để tạo ra FeCl3. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp những bạn biết loại sản phẩm tạo ra loại sản phẩm sau phản ứng cũng như cân đối một cách đúng chuẩn .

1. Phương trình phản ứng Fe ra FeCl3

2 overset{t^{o} }{rightarrow} 2FeCl32F e + 3C l2FeCl

khí vàng lục rắn ( nâu đỏ )

2. Điều kiện phản ứng Fe cộng Cl2

Nhiệt độ: > 250oC

Bạn đang xem : Fe + Cl2 → FeCl3

3. Cách thực thi phản ứng Fe ra FeCl3

Cho dây sắt quấn hình lò xo ( đã được nung nóng đỏ ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện tượng nhận ra phản ứng Fe công dụng Cl2

Sắt cháy phát minh sáng tạo thành khói màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă phản ứng với khí clo tạo thành sắt ( III ) clorua

5. Tính chất hóa học của Fe

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow}

Fe3O4 
FeVới clo : 2F e + 3C l2 2FeCl3
2F eClVới lưu huỳnh : Fe + S FeS
FeSỞ nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim .

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng ; HNO3 đặc :
2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O
Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất:

A. HCl, HClO
B. HClO, Cl2, H2O
C. H2O, HCl, HClO
D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Đáp án D

Cl2 có phản ứng với nước như sau :
H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO ( axit clohiđric và axit hipoclorơ )
Nó là hỗn hợp của dung dịch gồm Cl2, axit HCl và HClO có màu vàng lục nhạt và mùi rất hắc
Trong nước Clo có chứa Cl2, HCl, HClO, H2O .

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl .
B. cho dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, đun nóng .
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn .
D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl .

Đáp án B

Phương pháp điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm là cho HCl công dụng với những chất có tính oxh mạnh
4HC l + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O
MnCl + Cl + 2H

Câu 3: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc .
B. Na2SO3 khan .
C. CaO .
D. dung dịch NaOH đặc .

Đáp án A:

Dung dịch H2SO4 đậm đặc được dùng để làm khô khí Cl2 ẩm .

Câu 4: Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3F e + 2O2 → Fe3O4 .
B. 4F e + 3O2 → 2F e2O3 .
C. 2F e + O2 → 2F eO .
D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 .

Đáp án A

Câu 5: Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2
B. dung dịch HNO3 loãng
C. dung dịch AgNO3 dư
D. dung dịch HCl đặc

Đáp án D

A. Fe + Cl2FeCl3
FeClB. Fe + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 2H2 O
C. Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g
Fe ( NO3 ) 2 + AgNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + Ag
D. Fe + HCl → FeCl2

Câu 6: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48 .
B. 10,8 và 2,24 .
C. 17,8 và 4,48 .
D. 17,8 và 2,24 .

Đáp án D

Sau phản ứng thu được hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại nên Fe còn dư, phản ứng tạo muối Fe2 +
Số mol những chất có trong bài là :
nCu2 + = nCu ( NO3 ) 2 = 0,8. 0,2 = 0,16 mol ;
nNO3 – = 2 nCu ( NO3 ) 2 = 2. 0,16 = 0,32 mol ;
nH + = 2 nH2SO4 = 0,4 mol
Phương trình phản ứng ion
3F e + 8H + + 2NO3 – → 3F e2 + + 2NO + 4H2 O
0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1
Fe + Cu2 + → Fe2 + + Cu
0,16 ← 0,16 → 0,16
Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol
=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31. 56 + 0,16. 64 = 0,6 m
=> m = 17,8 gam
=> VNO = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Câu 7: Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng
B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội
C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl
D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp án D

Câu 8: Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
B. Dung dịch K2Cr2O7 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
C. Dung dịch Br2
D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D

Câu 9: Cho 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88 .
B. 0,64 .
C. 0,94 .
D. 1,04 .

Đáp án C

Quy đổi hỗn hợp gồm có x mol Fe và y mol O
Ta có 56 x + 16 y = 11,36 ( 1 )
Ta có nNO = 0,06 mol
Qúa trình cho e :
Fe → Fe3 + + 3 e
x → 3 x mol
Qúa trình nhận e :
O + 2 e → O-2
y → 2 y mol
N + 5 + 3 e → NO
0,18 ← 0,06
Theo định luật bảo toàn electron thì : ne cho = ne nhận nên 3 x = 2 y + 0,18 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có x = 0,16 và y = 0,15
Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe ( NO3 ) 3 = nFe = x = 0,16 mol
nFe hình thành = 0,23 mol
Fe + 4HNO3 → 2H2 O + NO + Fe ( NO3 ) 3
x → 4 x → x
Fe + 2F e ( NO3 ) 3 → 3F e ( NO3 ) 2
0,23 – x → x + 0,16
=> x = 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol

Câu 10. Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:

A. Cu ( NO3 ) 2 ; AgNO3 và Cu ; Ag .
B. Cu ( NO3 ) 2 ; Fe ( NO3 ) 2 và Cu ; Fe
C. Fe ( NO3 ) 2 ; Fe ( NO3 ) 3 và Cu ; Ag
D. Cu ( NO3 ) 2 ; Fe ( NO3 ) 2 và Cu ; Ag

Đáp án D

2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag => AgNO3 phải hết
2 muối gồm Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2
Phương trình phản ứng theo thứ tự sau
Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g
Fe + Cu ( NO3 ) 2 → Fe ( NO3 ) 2 + Cu
… … … … … … … … … … … … … ..
Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn một tài liệu rất có ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

0 comments on “Fe + Cl2 → FeCl3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social