Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
FeCl2 + AgNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + AgCl được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng trao đổi khi cho FeCl2 tính năng với AgNO3, sảm phẩm sau phản ứng thu được kết tủa trắng của muối bạc clorua. Hy vọng tài liệu giúp bạn đọc vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng FeCl2 tính năng AgNO3

FeCl2 + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A gCl ↓

2. Điều kiện phản ứng FeCl2 tính năng với AgNO3

Không có

3. Cách triển khai phản ứng FeCl2 công dụng với AgNO3

cho AgNO3 công dụng với dung dịch muối FeCl2Bạn đang xem : FeCl2 + AgNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + AgCl

4. Hiện tượng sau phản ứng FeCl2 tính năng với AgNO3

Xuất hiện kết tủa trắng bạc clorua ( AgCl ) .

5. Một số thông tin về muối ( II ) clorua

Sắt ( II ) clorua là tên gọi để chỉ một hợp chất được tạo bởi sắt và 2 nguyên ử clo. Thường thu được ở dạng chất rắn khan .
Công thức phân tử : FeCl2

Tính chất hóa học

Mang rất đầy đủ đặc thù hóa học của muối .
Có tính khử Fe2 + → Fe3 + + 1 e

  • Tính chất hóa học của muối

Tác dụng với dung dịch kiềm:

FeCl2 + 2N aOH → Fe ( OH ) 2 + 2N aCl

Tác dụng với muối

FeCl2 + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A gCl

  • Tính khử

Thể hiện tính khử khi tính năng với những chất oxi hóa mạnh :
2F eCl2 + Cl2 → 2F eCl3
3F eCl2 + 10HNO3 → 3F e ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O + 6HC l

6. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3 ( đặc nóng )
B. Fe2O3 + HNO3 ( đặc nóng )
C. FeSO4 + HNO3 ( loãng )
D. Cu + HNO3 ( đặc nóng )

Đáp án C

Fe2O3 + 6HNO3 → 2F e ( NO3 ) 3 + 3H2 O
Trong phản ứng này HNO3 đóng vai trò như một axit thường thì .

Câu 2. HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4 .
B. Cu ( OH ) 2, BaCO3, Au, Fe2O3 .
C. CuS, Pt, SO2, Ag .
D. Fe ( NO3 ) 2, S, NH4HCO3, Mg ( OH ) 2 .

Đáp án D

Fe ( NO3 ) 2 + 2HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O
S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO
15NH4 HCO3 + 5HNO3 → 10NH4 NO3 + 2H2 O + 15CO2
Mg ( OH ) 2 + 2HNO3 → Mg ( NO3 ) 2 + 2H2 O

Câu 3. Có các mệnh đề sau:

( 1 ) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh .
( 2 ) Ion NO có tính oxi hóa trong môi trường tự nhiên axit .
( 3 ) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2
( 4 ) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt .
Trong những mệnh đè trên, những mệnh đề đúng là
A. ( 1 ) và ( 3 ) .
B. ( 2 ) và ( 4 ) .
C. ( 2 ) và ( 3 ) .
D. ( 1 ) và ( 2 ) .

Đáp án D

Các mệnh đề đúng là : ( 1 ) và ( 2 )
( 3 ) sai vì muối nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt phân không thu được khí NO2
( 4 ) sai vì những muối nitrat hầu hết kém bền nhiệt

Câu 4. Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:
A. Có kết tủa trắng xanh.

B. Có khí thoát ra .
C. Có kết tủa đỏ nâu .
D. Kết tủa màu trắng .

Đáp án C

: FeCl3 + 3KOH → 3KCl + Fe(OH)3

Câu 5. Dung dịch của chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat (K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

A. BaCl2

B. NaOH
C. Ba ( OH ) 2
D. H2SO4

Đáp án C

Dung dịch chất X có pH > 7 => X là dung dịch bazơ => loại A và D
Dung dịch X công dụng với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa => X là Ba ( OH ) 2
Ba ( OH ) 2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KOH

Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe → muối A1 → muối A2 → muối A3 → Fe

A1, A2, A3 là những muối của sắt ( II )
Theo thứ tự A1, A2, A3 lần lượt là :
A. FeCO3, Fe ( NO3 ) 2, FeSO4
B. FeS, Fe ( NO3 ) 2, FeSO4
C. Fe ( NO3 ) 2, FeCO3, FeSO4
D. FeCl2, FeSO4, FeS

Đáp án C

Fe + Cu ( NO3 ) 2 → Fe ( NO3 ) 2 + Cu
Fe ( NO3 ) 2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2N aNO3
FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O
2A l + 3F eSO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

Câu 7. Cho 3,36 gam bột sắt vào 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 6,12 .
B. 3,24 .
C. 0,96 .
D. 4,2 .

Đáp án A

nFe = 3,36 : 56 = 0,06 mol
nAgNO3 = 0,1. 0,3 = 0,03 mol
nCu ( NO3 ) 2 = 0,5. 0,3 = 0,15 mol
Thứ tự những phương trình phản ứng :
Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g
0,015 ← 0,03 → 0,015 → 0,03
=> nFe còn = 0,06 – 0,015 = 0,045 mol
Fe + Cu ( NO3 ) 2 → Fe ( NO3 ) 2 + Cu
0,045 → 0,045 → 0,045 => nCu ( NO3 ) 2 dư = 0,15 – 0,045 = 0,105 mol
Vậy chất rắn gồm : 0,03 mol Ag và 0,045 mol Cu
=> m = 0,03. 108 + 0,045. 64 = 6,12 g

Câu 8. Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 16,0 .
B. 11,2 .
C. 16,8 .
D. 18,0 .

Đáp án A

Phương trình ion
Fe + Cu2 + → Fe2 + + Cu
Phương trình phản ứng hóa học
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Theo 2 phương trình ( 1 ) và ( 2 ) ta có :
nFe pư = nCu2 + + 0,5 nHCl = 0,15 + 0,2 : 2 = 0,25 mol
nCu = nCu2 + = 0,15 mol
=> m KL sau phản ứng = mFe bđ – mFe pư + mCu
=> m – 0,25. 56 + 0,15. 64 = 0,725 m => m = 16 gam
… … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình phản ứng FeCl2 + AgNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + AgCl. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

0 comments on “FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social