Wednesday, 30 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất NaCl


hinh anh cau 56
Những dung dịch có cùng nồng độ mol thì dung dịch nào có tổng nồng độ những ion lớn nhất thì dẫn điện tốt nhất .Đang xem : Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhấtLời giải của GV toptotnhat.com

A. KOH là chất điện li mạnh nên phân li hoàn toàn ⟹ Tổng nồng độ ion là 0,2M

B. BaCl2là chất điện li mạnh nên phân li trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion là 0,3 MC. H2S là chất điện li yếu nên phân li không trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion nhỏ hơn 0,3 MD. HF là chất điện li yếu nên phân li không trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion nhỏ hơn 0,2 MTrong những dung dịch trên thì dung dịch BaCl2là dung dịch dẫn điện tốt nhất .Đáp án cần chọn là : bCó 4 dung dịch : NaCl, C6H12O6 ( glucozơ ), CH3COOH, K2SO4 đều có nồng độ 0,1 mol / lít. Dung dịch chứa chất tan có năng lực dẫn điện tốt nhất làTrong số những chất sau : H2S ; FeCl3 ; Cl2 ; CO2 ; Ba ( OH ) 2 có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li ?Cho dãy những chất : KAl ( SO4 ) 2.12 H2O, C2H5OH, C12H22O11 ( saccarozơ ), SO2, CH3COOH, N2O5, CuO, Ca ( OH ) 2, CH3COONH4. Số chất điện li làChọn dãy những chất điện ly mạnh trong số những chất sau :a. NaCl. b. Ba ( OH ) 2. c. HNO3 .d. HClO. e. Cu ( OH ) 2. f. MgSO4 .Dung dịch H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01 mol / l và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H + trong mỗi dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần là :Cho những chất dưới đây : H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4, HgCl2, Al ( OH ) 3. Các chất điện li yếu là :Cho những chất sau : C2H5OH, C12H22O11, C2H5COOH, C2H5NH3Cl, H3PO4, NaClO, BaSO4, Fe ( OH ) 3. Số chất điện li yếu làHòa tan những chất sau vào nước để được những dung dịch riêng rẽ : NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2 ( SO4 ) 3. Trong những dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có năng lực dẫn điện ?Cho những chất sau : SO2, C6H6, C2H6, Ca ( HCO3 ) 2, H2SO4, NaClO, Mg ( OH ) 2. Số chất hòa tan vào trong nước tạo thành chất điện li là :Có 4 dung dịch : Natri clorua, rượu etylic ( C2H5OH ), axit axetic ( CH3COOH ), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol / l. Khả năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong những thứ tự sau :Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì nhìn nhận nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dung dịch A có khối lượng riêng bằng 1,12 g / ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH bằng 2.103 molTính thể tích dung dịch Ba ( OH ) 2 0,5 M có chứa số mol ion OH bằng số mol ion H + có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M ?Khi pha loãng dd axit axetic, không đổi khác nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng ?

Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là

Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2 M ; NaAlO2 0,1 M vào 500 ml dung dịch Ba ( OH ) 2 0,1 M ; Ba ( AlO2 ) 2 0,1 M thu được dung dịch A. Nồng độ ion OH – và AlO2 – trong dung dịch A lần lượt làDung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 0,2 M và 300 ml dung dịch Na2SO40, 2M có nồng độ cation Na + là bao nhiêu ?Dung dịch X chứa hỗn hợp axit H2SO4 1,5 M và HCl 1M. Số mol của ion H + trong 300 ml dung dịch X là ( coi như H2SO4 điện li trọn vẹn ) :Hòa tan 6 g NaOH vào 44 g nước được dd A có khối lượng riêng bằng 1,12 g / ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH bằng 2.103 molCho những chất sau tan trong nước : Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li mạnh và điện li yếu lần lượt là :Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Những chất điện li mạnh là những axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4 ; những bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2 và hầu hết những muối .( 2 ) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất điện li yếu .Xem thêm : Làm Cách Nào Để Thay Đổi Năm Sinh Facebook Nhanh Chóng, Làm Cách Nào Để Thay Đổi Ngày Sinh Của Tôi Và( 3 ) Muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit .( 4 ) Nước cất có năng lực dẫn điện tốt do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H + và OH – .

Số nhận xét đúng là?

Cho những đánh giá và nhận định sau 🙁 a ) Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch .( b ) Chỉ có hợp chất ion mới hoàn toàn có thể điện li được trong nước .( c ) Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy .( d ) Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quy trình điện li .Xem thêm : o cung di dong tot nhat năm naySố nhận định và đánh giá đúng là :Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ :**Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của bóng đèn đổi khác như thế nào ?**

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Giấy phép phân phối dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240 / GP BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông .

Video liên quan

0 comments on “Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất NaCl

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social