Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cách Dùng Thì Tương Lai Tiếp Diễn (Future Continuous)


banner thi thu toeic online anh ngu ms hoa

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một thì khá thông dụng và gần gũi trong đời sống hàng ngày. Ở bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức và bài tập của thì tương lai tiếp diễn.

Mặc dù thì tương lai tiếp diễn khá thông dụng trong tiếp xúc hàng ngày, tuy nhiên trong những bài thi không Open nhiều nhưng những bạn vẫn cần tìm hiểu và khám phá để tránh bẫy đáng tiếc hoàn toàn có thể mắc phải nhé !

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Bạn cần biết thêm một số thì khác nữa:

Gợi ý

Hãy tham gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn phí cùng cô và các bạn để được giải đáp mọi thắc mắc khi luyện thi TOEIC nhé!

Tham gia ngay

Tất cả những điều bạn cần biết về thì này:

#1: Khái niệm

#2: Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

#3: Sử dụng thì này như thế nào?

#4: Dấu hiệu nhận biết

#5: Những điều cần lưu ý

#6: Bài tập thực hành và đáp án

#1. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn ( Future Continuous ) được dùng để nói về 1 hành vi đang diễn ra tại một thời gian xác lập trong tương lai .

Ví dụ: We will be climbing on the mountain at this time next Saturday

#2. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định (+)

S + will + be + Ving.

Ex: I will be stayingat the hotel in Đa Lat at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Đa Lat lúc 1h ngày mai.)

Câu phủ định (-)

S + will not (= won’t) + be + Ving.

Ex: The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn (?)

Will + S + be + Ving ?
Won’t + S + be + Ving

Ex: Will He be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Anh ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?)

Yes, she will. / No, she won’t .

> Tổng hợp 12 thì trong tiếng anh

#3. Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

➣ Diễn tả một hành vi hay vấn đề đang diễn ra tại một thời gian xác lập trong tương lai .

Ví dụ: Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner. 

Vào lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang dùng bữa tối .

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

➣ Diễn tả một hành vi, một vấn đề đang xảy ra thì một hành vi, vấn đề khác xen vào trong tương lai

Ví dụ: He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Anh ấy sẽ chờ cô ấy khi máy bay cô ấy đáp xuống .

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

➣ Diễn tả hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai

Ví dụ: My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

Bố mẹ tớ sẽ đi London, thế nên tớ sẽ ở với bà trong 2 tuần tới .

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks.

➣ Diễn tả hành vi sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời hạn biểu

Ví dụ: Next Monday, you will be working in your new job.

Thứ hai tới bạn sẽ đang ở chỗ làm mới của mình .

Next Monday, you will be working in your new job.

Next Monday, you will be working in your new job.

Dùng để yêu cầu/hỏi một cách lịch sự về một thông tin nào đó ở tương lai

Ví dụ: Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Bạn sẽ rủ bạn của mình đến pub tối nay chứ ?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

➣ Kết hợp với “ still ” để chỉ những hành vi đã xảy ra hiện tại và được cho là sẽ liên tục diễn ra trong tương lai

Ví dụ: Tomorrow he will still be suffering from his cold. 

Ngày mai anh ấy vẫn sẽ bị cơn cảm lạnh hành hạ .

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

➣ Diễn tả những hành vi song song với nhau nhằm mục đích miêu tả một không khí, khung cảnh tại một thời gian đơn cử trong tương lai

Ví dụ: When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

Khi tôi đến bữa tiệc, mọi người sẽ đang ăn mừng. Một số người sẽ đang nhảy múa. Một số khác sẽ đang trò chuyện với nhau .

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

✎ LƯU Ý: chúng ta có thể sử dụng “be going to” để thay cho “will” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

#4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Có những trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai kèm theo thời gian xác lập :

  • At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
  • At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
  • At this time tomorrow

Ex: We will be going out at this time. / Chúng tôi sẽ đi ra ngoài vào thời điểm này.

 At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đang đi mua sắm ở Singapore.)

 At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai mẹ tôi sẽ đang nấu bữa trưa.)

#5. Những lưu ý khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

➣ Những mệnh đề bắt đầu với when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng thì tương lai tiếp diễn mà dùng hiện tại tiếp diễn. 

Ví dụ: While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. (không đúng)

=> While I am finishing my homework, she is going to make dinner.

➣ Những từ sau không dùng ở dạng tiếp diễn nói chung và thì tương lai tiếp diễn nói riêng:

  • state: be, cost, fit, mean, suit
  • possession: belong, have
  • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
  • feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish
  • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Jane will be being at my house when you arrive. (không đúng)

=> Jane will be at my house when you arrive.

➣ Dạng bị động của thì tương lai tiếp diễn

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. (chủ động)

=> At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. (bị động)

#6. Bài tập thực hành và đáp án

1. Don’t phone between 7 and 8. We. …………….. (have) dinner then.
2. Tomorrow afternoon we’re going to play tennis from 3 o’clock until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) tennis.
3. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).
4. If you need to contact me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
5. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) …………..  in Vietnam.
6. When they come tomorrow, we (swim) …………..  in the sea.
7. My parents (visit) …………..  Europe at this time next week
8. Daisy (sit) …………..  on the plane at 9 am tomorrow.
9. She (play) …………..  with her son at 7 o’clock tonight
10. What ………. she (do)……….. at 10 p.m tomorrow?

Đáp án và giải thích:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1 will be having Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ between 7 and 8 ”
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
Dine out / daɪn aʊt / ( v ) : Ăn tối bên ngoài
2 will be playing Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ at 4 o’clock ”
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 
3 will be working Dựa ngữ cảnh của câu nói là không hề gặp nhau vào chiều mai được vì lúc ấy tôi sẽ đang thao tác
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
Meeting / ˈmiːtɪŋ / ( n ) : Cuộc họp
4 will be staying Dựa vào cụm từ chỉ thời hạn “ until Friday ” àTa suy ra đây là hành vi sẽ diễn ra và lê dài liên tục suốt một khoảng chừng thời hạn ở tương lai ( là đến thứ 6 )
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 
5 will be travelling Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử At this time tomorrow
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
 
6 will be swimming Diễn tả hành vi đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào trong tương lai ( Chúng tôi đang bơi thì họ đến )
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
Sea không phát âm là / sia / mà là / siː / = Ocean / ˈəʊʃn / ( n ) : biển
7 will be visiting Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ at this time next week ”  
8 will be sitting Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ at 9 am tomorrow ”  
9 will be playing Dấu hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ at 7 o’clock tonight ”
Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn
– Son / sʌn / ( n ) : Con trai
– Daughter / ˈdɔːtə ( r ) / ( n ) : Con gái
– Niece / niːs / ( n ) : Cháu gái
– Nephew / ˈnefjuː / ( n ) : Cháu trai
10 will she be doing Từ tín hiệu là mốc thời hạn đơn cử “ at 10 p. m tomorrow ”  

Thì tương lai tiếp diễn có những đặc điểm chung trong nhóm thì tương lai của ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên bên cạnh đó, thì tương lai tiếp diễn cũng có cách sử dụng riêng mà người học cần phải nắm rõ để có thể sử dụng một cách phù hợp và tự nhiên.

Hy vọng bài viết về thì tương lai tiếp diễn này đã hỗ trợ bạn đọc những thông tin thú vị và bổ ích và giúp các bạn thành công trên con đường chinh phục ngoại ngữ của mình.

>> Cập nhật thêm kiến thức về các thì khác:

banner thi thu toeic online anh ngu ms hoa

0 comments on “Cách Dùng Thì Tương Lai Tiếp Diễn (Future Continuous)

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social