Saturday, 14 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Các chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là?


articlewriting1

Châu Á là châu lục lớn nhất và đông dân nhất thế giới nằm ở Bắc bán cầu và Đông bán cầu. Dân sô châu Á hiện có khoảng 4 tỷ người, chiếm 60% dân số hiện nay của thế giới. Vậy Các chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là?

Câu hỏi : Các chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là ?

A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it .
B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it .

C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it .

Đáp án đúng A.

Các chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it, chủng tộc Môngôlôít sống chủ yếu ở Bắc Á và Đông Á, chủng tộc Ơrôpêôít sống chủ yếu ở Tây Nam Á và Nam Á, còn ở Khu vực Đông Nam Á chủng tộc Môngôlôít sống xen kẽ với chủng tộc Ôxtralôít .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Trên thế giới có 3 chủng tộc chính bao gồm: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, Chủng tộc Nê-grô-it, Chủng tộc Môn-gô-lô-it.

Dân cư Châu Á phần đông thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít ; Ơrôpêôít .
+ Chủng tộc Môn-gô-lô-ít : Bao gồm dân cư sống ở Đông Á, Khu vực Đông Nam Á, một phần ở Bắc Á và Nội Á. Người Môn-gô-lô-ít, hay còn gọi là người da vàng, có đặc thù chung là lớp lông phủ trên mặt và người ít, tóc đen, thẳng và hơi cứng, da màu vàng hung, mũi hơi thấp, mặt rộng, lưỡng quyền cao và xếp nếp mi mắt rõ. Tổ tiên của họ có lẽ rằng là những dân cư cổ sống ở vùng Nam Siberi và Mông cổ. Người Môn-gô-lô-ít chiếm một tỉ lệ rất lớn trong tổng số dân cư châu Á, và được chia thành hai hay nhiều tiêu chủng tộc khác nhau tạo lên đặc thù dân cư châu Á nhiều mẫu mã .
+ Chủng tộc Ơrôpêôít : gồm có hàng loạt dân cư sống ở vùng Tây Nam Á và một số ít ở Bắc Ấn Độ, Trung Á và Nội Á. Để phân biệt với người châu Âu, nhóm người này được gọi chung là tiểu chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phương Nam. Họ có đặc thù da ngăm, tóc và mắt đen hơn người phương Bắc, đầu dài, tầm vóc trung bình .

+ Ngoài ra ở Châu Á còn có chủng tộc Nêgrôít. Chủng tộc Nêgrôít chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong tổng số dân toàn châu lục, bao gồm cư dân sống ở vùng Nam Ấn Độ, Sri Lanka và một số rải rác ở Indonesia và Malaysia.

Như vậy hoàn toàn có thể thấy so với những lục địa khác, châu Á là lục địa có chủng tộc khá phong phú .
– Nước Ta là quốc gia thuộc khu vực Khu vực Đông Nam Á, thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít, có đặc thù là người da vàng, có lớp lông phủ trên mặt và người ít, tóc đen, thẳng và hơi cứng, da màu vàng hung, mũi hơi thấp, mặt rộng, lưỡng quyền cao và xếp nếp mi mắt rõ .
Như vậy dân cư châu Á phần nhiều thuộc hai chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it .

0 comments on “Các chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social