Friday, 03 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây?A. Sống tự do.B. Sống kí sinh ở ruột non và cơ bắp trâu bò.C. Sống kí sinh ở da và…


articlewriting1

Câu 1: Sán lá gan kí sinh ở đâu ?

A.Kí sinh ở bắp cơ của trâu, bò. B.Ký sinh trong gan, mật trâu bò .C.Kí sinh trong ruột của trâu, bò. D.Kí sinh ở tá tràng trâu, bò .

Câu 2: Thủy tức sinh sản theo hình thức nào:

A. Hình thành tế bào sinh dục, nảy chồi và tái sinh .B. Hình thành tế bào sinh dục .C. Chỉ có tái sinh .D. Phân đôi

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây giúp sán lá gan thích nghi lối sống kí sinh

A. Các nội quan tiêu biến B. Mắt và lông bơi tăng trưởngC. Kích thước khung hình to lớn D. Giác bám tăng trưởng .

Câu 4: Vì sao sứa thích nghi được với đời sống di chuyển tự do?

A. Cơ thể có nhiều tua .B. Ruột dạng túiC. Cơ thể hình dù, có tầng keo dày để dễ nổi, lỗ miệng quay xuống dướiD. Màu sắc khung hình sặc sỡ .

Câu 5: Trong các biện pháp sau, có bao nhiêu biện pháp được sử dụng để phòng ngừa nhiễm sán cho người ? 

1. Ăn thức ăn nấu chín, uống nước đun sôi để nguội .2. Mắc màn khi đi ngủ .3. Không ăn thịt lợn gạo .4. Rửa sạch rau trước khi chế biến .Số ý đúng làA. 2. B. 3. C. 4. D. 5 .

Câu 6: Loài nào sau đây có hình thức di chuyển theo kiểu co bóp dù ?

A.Thuỷ tức. B. Sứa. C. San hô. D.Hải quỳ .

Câu 7: Cơ thể thủy tức có dạng

A.Hình tròn. B.Hình xoắn. C.Hình trụ. D. Hình thoi .Câu 8 : Thuỷ tức có chuyển dời bằng cách nào ?A.Thuỷ tức có vận động và di chuyển bằng cách nào ?B.Di chuyển kiểu sâu đo .C.Di chuyển bằng cách hút và nhả nước .D. Di chuyển kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu

Câu 9: Loài ruột khoang nào có cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2 cm đến 5 cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa ?

A. Thủy tức.              B. Sứa                                     C. Hải quỳ                 D. San hô

Câu 10: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :Ở san hô, khi sinh sản …(1) thì cơ thể con không tách rời mà dính với (2)… mẹ tạo nên …(3)… san hô có …(4)… thông với nhau.

A. ( 1 ) : mọc chồi ; ( 2 ) khung hình ( 3 ) : tập đoàn lớn ; ( 4 ) : khoang ruộtB. ( 1 ) : phân đôi ; ( 2 ) miệng ( 3 ) : cụm ; ( 4 ) : tầng keoC. ( 1 ) : tiếp hợp ; ( 2 ) miệng ( 3 ) : cụm ; ( 4 ) : khoang ruộtD. ( 1 ) : mọc chồi ; ( 2 ) khung hình ( 3 ) : tập đoàn lớn ; ( 4 ) : tầng keo

Câu 11: Trong các câu sau có bao nhiêu nhận định đúng về đặc điểm chung của ngành Ruột khoang.                                                         

1. Sống bám2. Cơ thể đối xứng toả tròn3. Ruột dạng túi4. Miệng ở trên5. Dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng6. Sống tập đoàn lớn7. Thành khung hình có 2 lớp tế bào8. Tự dưỡng9. Tự vệ và tiến công bằng tế bào gaiA. 5 B. 6 C. 7 D. 8Câu 12 : Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây ?A. Sống tự do .

B. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.

C. Mắt và lông bơi tăng trưởng .D. Cơ thể đơn tính .Câu 13 : Trong những nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm những sinh vật có đời sống kí sinh ?A. sán lá gan, sán dây và sán lông .B. sán dây và sán lá gan .C. sán lông và sán lá gan .D. sán dây và sán lông .

Câu 14:  Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?

A. Sán bã trầu.     B. Sán lá gan.        C. Sán dây.           D. Sán lá máu.

Câu 15 : Nhóm nào dưới đây gồm toàn những giun dẹp có cơ quan sinh dục lưỡng tính ?

A. Sán lông, sán lá máu, sán lá gan, sán bã trầu.

B. Sán lông, sán dây, sán lá máu, sán bã trầu .

C. Sán lông, sán dây, sán lá gan, sán bã trầu.

D. Sán lông, sán dây, sán lá gan, sán lá máu .

0 comments on “Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây?A. Sống tự do.B. Sống kí sinh ở ruột non và cơ bắp trâu bò.C. Sống kí sinh ở da và…

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social