Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?


articlewriting1

Câu hỏi:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì ?
A. Đế quốc thực dân

B. Đế quốc cho vay nặng lãi

C. Quốc quân phiệt hiếu chiến
D. Đế quốc phong kiến quân phiệt

Đáp án đúng D.

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là đế quốc phong kiến quân phiệt, đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã thực thi một loạt cải cách tân tiến, trên tổng thể những mặt về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội, quân sự chiến lược, Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Giải thích lý do vì sao chọn D là đáp án đúng:

Tình hình nước Nhật trước cải cách
– Đầu thế kỉ XIX chính sách Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân ( Sô-gun ) làm vào khủng hoảng cục bộ suy yếu .
– Về kinh tế tài chính :

+ Nông nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa đói kém thường xuyên.

+ Công nghiệp : kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa tăng trưởng, công trường thi công thủ công bằng tay Open ngày càng nhiều, kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng nhanh gọn .
– Xã hội : Nổi lên xích míc giữa nông dân, tư sản thị dân với chính sách phong kiến lỗi thời .
– Chính trị : Nổi lên xích míc giữa Thiên hoàng và Tướng quân .
+ Giữa lúc Nhật Bản khủng hoảng cục bộ suy yếu, những nước tư bản Âu – Mĩ tìm cách xâm nhập .
+ Đi đầu là Mĩ dùng vũ lực buộc Nhật Bản “ Open ” sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng ép Nhật ký những Hiệp ước bất bình đẳng .
+ Trước rủi ro tiềm ẩn bị xâm lược Nhật Bản phải lựa chọn một trong hai con đường là : bảo thủ duy trì chính sách phong kiến lỗi thời, hoặc là cải cách .
– Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã triển khai một loạt cải cách tân tiến, trên tổng thể những mặt về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội, quân sự chiến lược. Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Nhật Bản thoát khỏi rủi ro tiềm ẩn trở thành thuộc địa, tăng trưởng thành một nước tư bản công nghiệp .

Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc:

– Kinh tế : Sự tăng trưởng nhanh gọn của nền kinh tế tài chính Nhật Bản dẫn tới sự sinh ra những công ti độc quyền như Mít-xưi, Mít-su-bi-si … lũng đoạn và chi phối hàng loạt nền kinh tế tài chính, chính trị Nhật Bản .
– Đối nội : triển khai chủ trương bóc lột tối đa so với nhân dân .
– Đối ngoại : Thi hành chủ trương xâm lược hiếu chiến bằng việc phát động hàng loạt cuộc cuộc chiến tranh : Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Triều Tiên … => Nhật Bản trở thành nước “ đế quốc phong kiến quân phiệt ” .

0 comments on “Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social