Saturday, 14 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN


neu dac diem cau tao hoa hoc cua adn

ADN được biết đến là một đại phân tử hữu cơ có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, với các đơn phân bao gồm các nucleotit. Phân tử ADN thường hai chuỗi polinucleotit được liên kết với với nhau theo nguyên tắc bổ sung. Bên cạnh đó, ADN còn có chức năng là bảo quản, mang và truyền đạt thông tin di truyền. Vậy nên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN để mọi người có thể hiểu rõ hơn về phân tử này.

nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của adn

Đặc điểm cấu tạo hóa học của adn là gì ?

Một số đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN

Như đã đề cập ở trên, ADN là một đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với các đơn phân là nucleotit. Trong mỗi nucleotit cấu tạo sẽ gồm có 3 thành phần :

– Một gốc axit photphoric là H3PO4H3PO4
– Một gốc bazơ nitơ gồm có T, A, G, X
– Một gốc đường đêoxiribôzơ là C5H10O4C5H10O4
Vì những loại nucleotit chỉ khác nhau ở mỗi bazo nito nên những chuyên viên đặt tên những loại nucleotit theo tên của bazo nito .
Do nằm liền nhau nên link với nhau bằng link hóa trị, từ đó tạo nên chuỗi polinucleotit .
Liên kết hóa trị là link giữa gốc axit photphoric ( H3PO4H3PO4 ) với gốc của nucleotit khác đường đêoxiribôzơ ( C5H10O4C5H10O4 ) .

*** Tìm hiểu qua về cấu trúc không gian của phân tử ADN

Vì mỗi phân tử ADN sẽ gồm có hai chuỗi polinucleotit ở song song ngược chiều nhau ( chẳng hạn như chiều 5’→→3′ và 3’→→5′) . Các nucleotit của hai mạch sẽ liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

– A – T triển khai link với nhau bằng 2 link H
– G – X thực thi link với nhau bằng 3 link H
Từ hiệu quả của nguyên tắc bổ trợ thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được thành phần của nucleotit và số lượng nucleotit ở mạch còn lại .
– Đường kính của vòng xoắn được tính là 20 A0
– Khoảng cách giữa hai cặp bazo đo được là 3,4 A0

– Một chu kì vòng xoắn có thể có 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit)

*** Chức năng của phân tử AND :

Nắm giữ tính năng truyền đạt, lưu giữ và dữ gìn và bảo vệ thông tin di truyền giữa những thế hệ với nhau .
Bốn loại nuclêôtit trên thường link với nhau theo chiều dọc, và tuỳ theo số lượng của chúng mà hoàn toàn có thể xác lập chiều dài ADN. Đồng thời, chúng còn hoàn toàn có thể sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau nhằm mục đích tạo ra được vô số loại phân tử ADN khác nhau. Các phân tử ADN phân biệt với nhau không chỉ bởi trình tự sắp xếp mà còn cả về số lượng và thành phần những nuclêôtit .
Tính đặc trưng và tính phong phú của ADN là cơ sở cho tính phong phú cũng như tính đặc trưng của những loài sinh vật. ADN trong tế bào hầu hết tập trung chuyên sâu trong nhân và thường có khối lượng không thay đổi, mang tính đặc trưng cho mỗi loài .

0 comments on “Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social