Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
CuSO4 + NaOH → Cu ( OH ) 2 + Na2SO4 được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết phương trình phản ứng trao đổi giữa dung dịch muối với bazơ. Cụ thể ở đây là cho CuSO4 công dụng với NaOH, sau phản ứng thu được kết tủa màu xanh lam. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng NaOH công dụng CuSO4

CuSO4 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + Na2SO4

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa CuSO4 và NaOH

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn CuSO4 + NaOH

Phương trình phân tử CuSO4 + NaOHBạn đang xem : CuSO4 + NaOH → Cu ( OH ) 2 + Na2SO4
CuSO4 + 2N aOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + Na2SO4
Phương trình ion rút gọn

Cu2 + + 2OH – → Cu ( OH ) 2 ↓

4. Hiện tượng CuSO4 công dụng với NaOH

Dung dịch sau phản ứng Open kết tủa màu xanh lam chính là Cu ( OH ) 2

5. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:

A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan
B. Có kết tủa trắng và có khí bay ra
C. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu .
D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan .

Đáp án A

2N aOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu ( OH ) 2
=> Hiện tượng : Có kết tủa xanh, kết tủa không tan

Câu 2. Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít .
B. 0,336 lít .
C. 0,747 lít .
D. 1,792 lít .
Đáp án A

Câu 3. Cho các mô tả sau:

( 1 ). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2
( 2 ). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag
( 3 ). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan trong dung dịch FeCl3
( 4 ). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi xuất hiện O2
( 5 ). Ðồng thuộc nhóm sắt kẽm kim loại nhẹ ( d = 8,98 g / cm3 )
( 6 ). Không sống sót Cu2O ; Cu2S
Số miêu tả đúng là :
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Đáp án C

Câu 5. Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, KOH, HNO3, Zn
B. H2SO4, AgNO3, Ba ( OH ) 2, Ag
C. KOH, CaCl2, Fe, H2SO4
D. KOH, BaCl2, Zn, Al

Đáp án D

Dung dịch CuSO4 phản ứng được với : KOH, BaCl2, Zn, Al
CuSO4 + 2KOH → Cu ( OH ) 2 ↓ + K2SO4
CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4 ↓
CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu
3C uSO4 + 2A l → Al2 ( SO4 ) 3 + 3C u

Câu 6. Hoà tan Na2CO3 vào hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu được một dung dịch A và 3,92 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 24,225 gam muối khan. Tính khối lượng Na2CO3 bị hoà tan

A. 37,1 gam

B. 18,55 gam

C. 24,7 gam
D. 27.83 gam

Đáp án B

Giả sử phải dùng V ( lit ) dung dịch gồm HCl 0,5 M và H2SO4 1,5 M .
Phương trình hóa học xảy ra :
Na2CO3 + 2HC l → 2N aCl + H2O + CO2
0,25 V ← 0,5 V → 0,5 V → 0,25 V ( mol )
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2
1,5 V ← 1,5 V → 1,5 V → 1,5 V ( mol )
Theo đầu bài ta có :
Số mol nCO2 = 0,25 V + 1,5 V = 3,92 : 22,4 = 0,175 ( mol ) ( 1 )
Khối lượng muối thu được : 58,5. 0,5 V + 142.1,5 V = 24,22 ( g ) ( 2 )
V = 0,1 ( lít ) = 100 ml .
Số mol nNa2CO3 = nCO2 = 0,175 mol
Vậy khối lượng Na2CO3 đã bị hoà tan :
mNa2CO3 = 0,175. 106 = 18,55 gam

Câu 7. Cho 9,125 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. NaHCO3
B. Mg ( HCO3 ) 2
C. Ba ( HCO3 ) 2
D. Ca ( HCO3 ) 2

Đáp án B

Gọi công thức muối hiđrocacbonat : M ( HCO3 ) n
Phương trình : 2M ( HCO3 ) n + nH2SO4 → M2 ( SO4 ) n + 2 nCO2 + 2 nH2O
Ta thấy :
2 mol M ( HCO3 ) n → 1 mol M2 ( SO4 ) n thì khối lượng giảm :
2,61 n – 96 n = 26 n ( g )
Vậy x mol M ( HCO3 ) n → M2 ( SO4 ) n thì khối lượng giảm :
9,125 – 7,5 = 1,625 ( g )
=> x = ( 1,625. 2 ) / 26 n = 0,125 / n ( mol ) => M + 61 n = ( 9,125 / 0,125 / n ) = 73 n => M = 12 n
Cặp nghiệm tương thích là : n = 2 và M = 24 ( Mg )
Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg ( HCO3 ) 2

Câu 8. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

A. 0,03
B. 0,01
C. 0,02
D. 0,015

Đáp án B

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
0,02 → 0,02 → 0,02
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O
0,01 0,01
⇒ nCO2 = 0,01 mol
… … … … … … … … … … … ..
Trên đây THPT Sóc Trăng vừa ra mắt tới những bạn phương trình hóa học CuSO4 + NaOH → Cu ( OH ) 2 + Na2SO4, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, … .
Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông không lấy phí trên Facebook : Tài Liệu Học Tập trung học phổ thông Sóc Trăng. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất .

Chúc các bạn học tập tốt.

Xem thêm: Viết bưu thiếp

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

0 comments on “CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social