Monday, 06 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
CO2 + KOH → K2CO3 + H2O là phản ứng giữa oxit axit và bazo kiềm, được THPT Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ Open trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học, cũng như những dạng bài tập, những bạn những xác lập tỉ lệ chất tham gia từ đó mới hoàn toàn có thể biết được mẫu sản phẩm sinh ra là muối trung hòa hay muối axit .

1. Phương trình phản ứng CO2 tác dụng KOH

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

2. Bài toán CO2 dẫn vào dung dịch KOH

Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch KOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O ( 1 )Bạn đang xem : CO2 + KOH → K2CO3 + H2O
CO2 + KOH → KHCO3 ( 2 )
Đặt T = nKOH / nCO2
Nếu T = 2 : chỉ tạo muối K2CO3
Nếu T = 1 : chỉ tạo muối KHCO3
Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối KHCO3 và K2CO3 Như vậy để xảy ra phương trình phản ứng ( 1 ) thì T = 2 Có những bài toán không hề tính T. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra năng lực tạo muối . Hấp thụ CO2 vào NaOH dư ( KOH dư ) chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 ( K2CO3 )

Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa → Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng:

mbình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O hoàn toàn có thể có )
Trong trường hợp không có những dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải .

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho 3,36 lít khí CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M. Xác định sản phẩm thu được sau khi kết thúc phản ứng.

A. K2CO3
B. KHCO3

C. K2CO3 và KHCO3

D. Không tạo ra mẫu sản phẩm

Đáp án C

nCO2 = 3,36 / 22,4 = 0,15 mol
nKOH = 0,2 mol
Xét tỉ lệ T = nKOH / nCO2 = 0,2 / 0,15 = 1,3
1 < 1,3 < 2 : tạo cả muối KHCO3 và K2CO3

Câu 2. Cho 2,24 lít khí CO2 tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M. Xác định sản phẩm thu được sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam muối. Tính khối lượng muối thu được.

A. 10 gam
B. 12 gam
C. 20 gam
D. 15 gam

Đáp án A

nCO2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol
nKOH = 0,1 mol
Xét tỉ lệ T = nKOH / nCO2 = 0,1 / 0,1 = 1
Nếu T = 1 : chỉ tạo muối KHCO3
CO2 + KOH → KHCO3 ( 2 )
nKHCO3 = nCO2 = 0,1 mol => mKHCO3 = 0,1. 100 = 10 gam

Câu 3. Để nhận biết 2 khí CO2 và O2 người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. dung dịch nước vôi trong
B. quỳ tím
C. dung dịch NaNO3
D. Nước

Đáp án A

Câu 4. Cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng 1 dung dịch

A. NaCl ; AgNO3
B. Ba ( NO3 ) 2, H2SO4
C. KOH ; CuCl2
D. NaCl ; HCl

Đáp án D

Câu 5. Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5
B. CO2, SO2, NO2, SO3, P2O5
C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3
D. K2O, CaO, H2O, H2O2, ZnO

Đáp án B

A loại do có MnO2, Al2O3
C loại do có FeO, CaO, Fe2O3
D loại do có K2O, caO, ZnO
=> Đáp án B

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm các bazơ không bị nhiệt phân hủy?

A. Mg ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2
B. NaOH, Ba ( OH ) 2, Al ( OH ) 3

C. KOH, Ca(OH)2, LiOH

D. Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Cu ( OH ) 2

Đáp án C

A chỉ có Ba ( OH ) 2 không bị phân hủy
B sai do có Al ( OH ) 3 bị phân hủy
C đúng
D sai do cả 3 chất đều bị phân hủy

Câu 7. Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí?

A. NH4Cl và AgNO3 .
B. KOH và H2SO4 .
C. Ba ( OH ) 2 và NH4Cl .
D. Na2CO3 và KOH .

Đáp án C

A. NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3
B. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2 O
C. Ba ( OH ) 2 + 2NH4 Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2 O
D. Na2CO3 không phản ứng với KOH

Câu 8. Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần qua một cực lớn rồi sau đó tan trở lại hết .
B. Một lúc mới có kết tủa, lượng kết tủa tăng dần qua một cực lớn rồi lại giảm .
C. Có kết tủa ngay, nhưng kết tủa tan trở lại ngay sau khi Open .
D. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến một giá trị không đổi .

Đáp án A

Hiện tượng : Ban đầu Open kết tủa trắng, sau đó kết tủa trắng tan dần tạo dung dịch trong suốt .
Phương trình hóa học : CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ trắng + H2O
CO2 + CaCO3 + H2O → Ca ( HCO3 ) 2

Câu 9. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít
B. 6,272 lít
C. 4,181 lít
D. 7,840 lít

Đáp án B

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol
nCa ( OH ) 2 = 0,2 mol
Do đun nóng lại thu được thêm kết tủa => nên có Ca ( HCO3 ) 2
nCaCO3 tạo thêm là 8/100 = 0,08 mol
Phương trình hóa học
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O
0,12 → 0,12 → 0,12
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2
Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O
0,08 → 0,08
→ nCO2 ở phản ứng 2 là 0,08. 2 = 0, 16 mol
→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol
→ V = 0,28. 22,4 = 6,272 lít

Câu 10. Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

A. Phenolphtalein .
B. Quỳ tím .
C. BaCl2 .
D. AgNO3 .

Đáp án B

Dùng quì tím phân biệt được dung dịch NaOH làm quì tím chuyển sang màu xanh, dung dịch H2SO4 làm quì tím chuyển sang màu đỏ .
Sau đó cho dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận vào 3 mẫu còn lại ;
Xuất hiện kết tủa trắng là Ba ( OH ) 2
Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O
Không hiện tượng kỳ lạ là NaCl và Na2SO4
Cho dung dịch Ba ( OH ) 2 vừa nhận ra đc vào 2 mẫu còn lại :
Xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4
Na2SO4 + Ba ( OH ) 2 → NaOH + BaSO4
— — — — — — — — —

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

  Trên đây THPT Sóc Trăng vừa trình làng tới những bạn phương trình hóa học CO2 + KOH → K2CO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10 .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông không tính tiền trên Facebook : Tài Liệu Học Tập trung học phổ thông Sóc Trăng. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất .

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  0 comments on “CO2 + KOH → K2CO3 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social