Monday, 05 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl3 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết và cân đối đúng phương trình khi cho Fe3O4 tính năng với dung dịch axit HCl. Sản phẩm sẽ sinh ra 2 muối sắt II, và muối sắt III. Do đó ở phản ứng này rất nhiều bạn học viên xác lập loại sản phẩm sau phản ứng còn sai .

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tính năng HCl

Fe3O4 + 8HC l → 2F eCl3 + FeCl2 + 4H2 O

2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với dung dịch axit HCl

Nhiệt độ

3. Cách triển khai phản ứng Fe3O4 tính năng với dung dịch axit HCl

Cho Fe3O4 vào ống nghiệm, nhỏ 1-2 ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm đã bỏ sẵn Fe3O4 rồi đun trên ngọn lửa đèn cồn .Bạn đang xem : Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

4. Hiện tượng sau phản ứng Fe3O4 tính năng HCl

Sau phản ứng sinh ra hỗn muối

5. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3F e + 2O2 → Fe3O4 .
B. 4F e + 3O2 → 2F e2O3 .
C. 2F e + O2 → 2F eO .
D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 .

Đáp án A

Câu 2. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. Cl2, O2, S
B. Cl2, Br2, I2
C. Br2, Cl2, F2
D. O2, Cl2, Br2
Đáp án C
2F e + 3B r2 → 2F eBr3
2F e + 3C l2 → 2F eCl3
2F e + 3F2 → 2F eF3

Câu 3. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; CuSO4, HNO3; Fe; NaNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là

A. 7
B. 5
C. 4
D. 6

Đáp án A

Fe3O4 + HCl dư → dung dịch X gồm : FeCl2 ; FeCl3 ; HCl dư .
Vậy dung dịch X tính năng được với những chất là : KMnO4 ; Cl2 ; KOH ; Na2CO3 ; HNO3 ; Fe ; NaNO3
5F eCl2 + KMnO4 + 8HC l → 5F eCl3 + KCl + MnO2 ↓ + Cl2 ↑ + 4H2 O
2F eCl2 + Cl2 → 2F eCl3
FeCl2 + KOH → Fe ( OH ) 2 ↓ + 2KC l
FeCl3 + KOH → Fe ( OH ) 3 ↓ + 3KC l
HCl + KOH → KCl + H2O
2F eCl3 + 3N a2CO3 + 3H2 O → 2F e ( OH ) 3 ↓ + 3CO2 ↑ + 6N aCl
2HC l + Na2CO3 → 2N aCl + H2O + CO2 ↑
FeCl2 + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 2HC l + NO2 ↑ + H2O
2F eCl3 + Fe → 3F eCl2
2HC l + Fe → FeCl2 + H2 ↑
3F e2 + + NO3 – + 4H + → 3F e3 + + NO + 2H2 O
=> vậy có tổng thể 7 chất phản ứng với dd X

Câu 4. Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là:

A. 48,6 gam
B. 28,9 gam
C. 45,2 gam
D. 25,4 gam

Đáp án C

nFe3O4 = 23,2 : 232 = 0,1 mol
Fe3O4 + 8HC l → FeCl2 + 2F eCl3 + 4H2 O
Mol 0,1 → 0,1 → 0,2
mmuối = mFeCl2 + mFeCl3 = 0,1. 127 + 0,2. 162,5 = 45,2 g

Câu 5. Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml .
B. 50 ml .
C. 100 ml .
D. 150 ml .

Đáp án B

Áp dụng bảo toàn nguyên tố ( mol nguyên tử )

Oxit + HCl → muối clorua + H2O

nHCl = nH = 2.nO = 2.frac{2.left(3,04 - 2,24right)}{16} = 0,1mol

VddHCl2M = 0,1. 1000 / 2 = 50 ml

Câu 6. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư
B. Fe + dung dịch Cu ( NO3 ) 2
C. FeO + dung dịch HNO3
D. FeS + dung dịch HNO3

Đáp án B

:  2Fe + 3Cu(NO3)2 →2Fe(NO3)3 + 3Cu

Câu 7. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng
B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội
C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl
D. Cl2, Cu ( NO3 ) 2, HNO3 loãng

Đáp án D

2F e + 3C l2 → 2F eCl3
2F e + 3C u ( NO3 ) 2 → 2F e ( NO3 ) 3 + 3C u
Fe + 4HNO3 loãng → Fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml
B. 125 ml
C. 62,5 ml
D. 175 ml

Đáp án D

Quy đổi thành 5,6 gam ( Fe : x mol và O : y mol )
Sơ đồ hợp thức : 2F e → Fe2O3
Ta có : nFe = 2 nFe2O3 = 2. 6/160 = 0,075 mol
=> nO ( oxit ) = ( 5,6 – 0,075. 56 ) / 16 = 0,0875 mol
=> nHCl p / u = 2 nO ( oxit ) = 0,175 mol
=> V = 175 ml

Câu 9. Dung dịch X gồm 0,2 mol HCl và 0,025 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vào dung dịch, khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Z gồm hai kim loại có khối lượng 0,4m gam. Giả sử sản phẩm khử HNO3 duy nhất chỉ có NO. Giá trị của m bằng:

A. 20 gam
B. 30 gam
C. 40 gam
D. 50 gam

Đáp án A

Sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe, Cu → H + và NO3 –, Cu2 + hết .
Dung dịch chỉ chứa FeCl2 : 0,1 mol ( bảo toàn Cl – = 0,2 mol ), Cu : 0,025 mol
⇒ Khối lượng Fe phản ứng là : mFe pư = 0,1. 56 = 5,6 gam
→ 0,4 m gam sắt kẽm kim loại gồm Fe dư : m – 5,6 ( gam ) và Cu : 0,025. 64 = 1,6 gam
→ 0,4 m = 1,6 + m – 0,1. 56 → m = 20 gam .

Câu 10. Thổi hỗn hợp khí CO và H2 đi qua a gam hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 có tỉ lệ mol 1:2, sau phản ứng thu được b gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn b gam X bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Y (không chứa ion Fe2+). Cô cạn dung dịch Y thu được 82 gam muối khan. Giá trị của a là

A. 27,2 .
B. 10,6 .
C. 12,8 .
D. 13,6 .

Đáp án A

nCu = x mol ;
nFe3O4 = 2 x mol ;
→ nCu ( NO3 ) 2 = x ; nFe ( NO3 ) 3 = 6 x mol
mmuối = mCu ( NO3 ) 2 + mFe ( NO3 ) 3 → 188 x + 242.6 x = 82 → x = 0,05 mol
→ x = 0,05. 80 + 0,05. 2.232 = 27,2 gam .
… … … … … … … … ..

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan 

  Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu dụng Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  0 comments on “Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

  Trả lời

  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
  [Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

  Social