Monday, 06 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Lý thuyết chuyển động thẳng đều – https://vietnamgottalent.vn


1529117978262 2.1

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I – ĐỘ DỜI

1529117978262 2.1\ ( \ Delta x = { x_2 } – { x_1 } \ )

Độ dời  = Độ biến thiên tọa độ

= Tọa độ lúc cuối – Tọa độ lúc đầu

– Độ dời không phụ thuộc vào hình dạng của quỹ đạo chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối

– Véctơ \ ( \ overrightarrow { AB } \ ) gốc tại điểm A hướng về điểm B gọi là véctơ độ dời

II – ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI

Quãng đường: là độ dài quỹ đạo chuyển động của vật

– Khi chất điểm chuyển động, quãng đường nó đi được hoàn toàn có thể không trùng với độ dời của nó .

III – VẬN TỐC

– Định nghĩa:

Vận tốc là một đại lượng véc tơ, đặc trưng cho sự chuyển động nhanh hay chậm của vật.

+ Vận tốc trung bình

\ ( { v_ { tb } } = \ frac { { \ Delta x } } { { \ Delta t } } = \ frac { { { x_2 } – { x_1 } } } { { { t_2 } – { t_1 } } } \ )Với x1, x2 là tọa độ của chất điểm tại những thời gian t1và t2 .

Vận tốc trung bình có phương, chiều trùng với phương, chiều của véc tơ độ dời.

1620375210964 icon chuy2Chúng ta phân biệt giữa tốc độ trung bình với vận tốc trung bình ( Học từ lớp 7 )
Tốc độ trung bình = \ ( \ frac { { { S_1 } + { S_2 } + … { S_n } } } { { { t_1 } + { t_2 } + …. { t_n } } } \ )

+ Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời tại một thời gian t đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời gian đó .Khi \ ( \ Delta t \ to 0 \ ) thì \ ( \ frac { { \ Delta x } } { { \ Delta t } } \ simeq \ frac { { \ Delta s } } { { \ Delta t } } \ )Tức là tốc độ tức thời luôn bằng vận tốc tức thời .

IV- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Định nghĩa

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó chất điểm có vận tốc tức thời không đổi.

Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ  đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

– Đặc điểm của chuyển động thẳng đều

       + Quỹ đạo chuyển động: là một đường thẳng

+ Vận tốc chuyển động : không đổi+ Gia tốc chuyển động : bằng không

– Công thức liên hệ giữa v – s – t của chuyển động thẳng đều

\ ( v = \ dfrac { s } { t } \ )
Trong đó :+ v : tốc độ của chuyển động thẳng đều+ s : quãng đường đi được+ t : thời hạn đi hết quãng đường s

2. Phương trình chuyển động thẳng đều

\ ( x = { x_0 } + v ( t – { t_0 } ) \ )
Trong đó :+ x : tọa độ của vật tại thời gian t+ x0 : tọa độ của vật tại thời gian khởi đầu t0+ v : tốc độ tức thời ( gọi tắt là tốc độ ) của vật+ t0 : gốc thời hạn+ Để đơn thuần : ta chọn gốc thời hạn t0 = 0
+ Quãng đường vật đi được sau khoảng chừng thời hạn \ ( \ Delta t \ ) : \ ( s = \ left | v \ right | \ Delta t \ )
+ Nếu vật chuyển động thẳng và không đổi chiều ta có : \ ( \ Delta x = x – { x_0 } = s \ ) ( độ dời bằng quãng đường )
+ Dấu của tốc độ nhờ vào vào chiều dương mà ta chọn, nếu vật chuyển động cùng chiều dương \ ( v > 0 \ ), vật chuyển động ngược chiều dương \ ( v < 0 \ ) .

V- ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Đồ thị tọa độ theo thời gian (x – t)

\ ( x = { x_0 } + vt \ ) dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số \ ( y = ax + b \ )1529119129801 3.1Độ dốc của đường thẳng :\ ( tag \ alpha = \ dfrac { { x – { x_0 } } } { t } = v \ )

2. Đồ thị vận tốc theo thời gian (v – t)

Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc không thay đổi \(v = {v_0}\)

Đồ thị trình diễn tốc độ theo thời hạn là một đường thẳng song song với trục thời hạn .1529119157293 3.2

Sơ đồ tư duy về chuyển động thẳng đều – Vật lí 10

chuyen dong thang deu chinh thuc

0 comments on “Lý thuyết chuyển động thẳng đều – https://vietnamgottalent.vn

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social