Saturday, 25 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

20 bài tập Chuyển động thẳng đều mức độ thông hiểu


14d
Câu hỏi 1 :Chọn câu vấn đáp đúng. Trong chuyển động thẳng đều của một vât :

 • AVận tốc trung bình bao giờ cũng lớn hơn vận tốc tức thời.
 • B

  Vận tốc trung bình bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc tức thời.

 • CVận tốc trung bình bao giờ cũng bằng vận tốc tức thời
 • DKhông có cơ sở để kết luận.

Đáp án: C

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Đáp án CĐáp án – Lời giải Câu hỏi 2 :Phương trình tốc độ của chuyển động thẳng đều :

 • Av = at
 • Bv = v0 + at.
 • Cv = const.       
 • Dv = t

Đáp án: C

Lời giải chi tiết cụ thể :v = const .Đáp án – Lời giải Câu hỏi 3 :

Chọn câu sai.

      

 • ATrong chuyển động thẳng đều thì tốc độ trung bình bằng vận tốc trung bình.
 • BToạ độ của 1 điểm trên trục 0x có thể dương, âm hoặc bằng không.
 • CĐồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.                  
 • DGiao thừa năm Bính Thân là một thời điểm. 

Đáp án: A

Lời giải chi tiết cụ thể :Vận tốc hoàn toàn có thể âm hoặc dương tùy thuộc vào chọn chiều chuyển độngĐáp án – Lời giải Câu hỏi 4 :

Chọn phát biểu sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động của chất điểm trên một đường thẳng và:

 • Avận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường đi bằng nhau
 • B tốc độ trung bình của chất điểm là như nhau trên mọi quãng đường đi
 • Cvận tốc của chất điểm không đổi trong suốt quá trình chuyển động
 • Dchất điểm đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

Đáp án: A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Vận dụng lí thuyết về chuyển động thẳng đều

Lời giải cụ thể :

Hướng dẫn giải:

A – sai
B, C, D – đúng

Chọn A

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 5 :

Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có dạng của vật chuyển động thẳng  đều?oik

 • AĐồ thị a
 • BĐồ thị b và d
 • CĐồ thị a và c
 • DCác đồ thị a,b và c đều đúng

Đáp án: D

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Các đồ thị a, b và c đều đúngĐáp án – Lời giải Câu hỏi 6 :Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 5 m / s. Quãng đường vật đi được trong thời hạn t = 7 s là

 • A35 km 
 • B35 m 
 • C53 km 
 • D53 m 

Đáp án: B

Phương pháp giải :Áp dụng công thức : S = v. tLời giải chi tiết cụ thể :Ta có : \ ( S = v. t = 5.7 = 35 { \ rm { } } m \ )

Chọn B

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 7 :

Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình: x = x0 + v(t – t0). Kết luận nào dưới đây là sai?

 • AGiá trị đại số của v tuỳ thuộc vào qui ước chọn chiều dương.
 • BGiá trị của x0 phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ và chiều dương.
 • CTừ thời điểm t0 tới thời điểm t vật đi được quãng đường là S = v(t – t0).
 • DThời điểm t0 là thời điểm vật bắt đầu chuyển động.

Đáp án: C

Phương pháp giải :Lời giải cụ thể :Từ thời gian t0 tới thời gian t vật có độ dời là :
∆ x = v ( t – t0 ) \ ( \ to \ ) C sai .
Chọn C .Đáp án – Lời giải Câu hỏi 8 :Đồ thị tọa độ – thời hạn trong chuyển động thẳng của chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong khoảng chừng thời hạn nào chất điểm chuyển động thẳng đều ?

8d

 • ATừ 0 đến t2
 • BTừ 0 đến t1
 • CTừ t1 đến t2
 • DKhông có lúc nào chuyển động thẳng đều

Đáp án: B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Vận dụng đồ thị x-t của chuyển động thẳng đều

Lời giải cụ thể :

Hướng dẫn giải:

Từ đồ thị ta có :
+ Từ 0 đến t1 : vật chuyển động thẳng đều
+ Từ t1 đến t2 : vật đứng yên

Chọn B

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 9 :

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : \(x = 5 + 60.t\) (x đo bằng km và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

 • ATừ điểm M cách O là 5km, với vận tốc 60km/h
 • BTừ điểm M cách O là 5km, với vận tốc 5km/h
 • CTừ điểm O với vận tốc 5km/h
 • DTừ điểm  O với vận tốc 60km/h

Đáp án: A

Phương pháp giải :Phương trình chuyển động thẳng đều : \ ( x = { x_0 } + vt \ )
Đồng nhất phương trình bài cho với phương trình tổng quát .Lời giải chi tiết cụ thể :Phương trình chuyển động tổng quát : \ ( x = { x_0 } + vt \ )
Phương trình chuyển động bài cho : \ ( x = 5 + 60. t \ )
Đồng nhất hai phương trình ta có : \ ( \ left \ { { \ begin { array } { * { 20 } { l } } { { x_0 } = 5 km } \ \ { { v_0 } = 60 km / h } \ end { array } } \ right. \ )
Vậy chất điểm xuất phát từ điểm M cách O là 5 km, với tốc độ 60 km / h .

Chọn A.

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 10 :Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v. Chọn trục toạ độ ox có phương
trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng chừng OA = x0. Phương trình chuyển động của vật là :

 • Ax=x_{0}+v_{0}t-\frac{1}{2}at^{2}
 • Bx=x_{0}+vt
 • Cx=v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2}
 • Dx=x_{0}+v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2}

Đáp án: B

Lời giải chi tiết cụ thể :Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v. Chọn trục toạ độ ox có phương
trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng chừng OA = x0. Phương trình chuyển động của vật là : x = x0 + vt .Đáp án – Lời giải Câu hỏi 11 :

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ?

 • Ax=30 – 20t (km, h).
 • Bx=10 + 30t (km, h).
 • Cx= – 50t (km, h).
 • Dx= -20 – 10t (km, h).

Đáp án: A

Lời giải chi tiết cụ thể 😡 = 30 – 20 t ( km, h ) .Đáp án – Lời giải Câu hỏi 12 :nếu chọn 8 h30 làm mốc thời hạn thì thời gian 9 h15 có giá trị là :

 • A8.25h
 • B1.25h
 • C-0.75h
 • D0.75h

Đáp án: D

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :Khoảng thời hạn xác lập được là \ ( \ Delta t = 9 h15 – 8 h30 = 45 ‘ = 0,75 h \ )

Chọn D

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 13 :

Đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều 

 • ALà một đường parabol
 • BLà một đường thẳng xiên góc với các trục toạ độ.
 • CLà một đường thẳng song song với trục tung.
 • DLà một đường thẳng song song với trục hoành.

Đáp án: B

Phương pháp giải :

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: \(x = {x_0} + vt\)

Lời giải cụ thể :Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều có dạng \ ( x = { x_0 } + vt \ ), nên nó là một đường thẳng xiên góc với những trục tọa độ .

10

Chọn B.

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 14 :Trong chuyển động thẳng đều véc tơ tốc độ tức thời và véc tơ tốc độ trung bình trong khoảng chừng thời hạn bất kể có

 • ACùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau
 • BCùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau
 • CCùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau
 • DCùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau

Đáp án: C

Lời giải cụ thể :Trong chuyển động thẳng đều véc tơ tốc độ tức thời và véc tơ tốc độ trung bình trong khoảng chừng thời hạn bất kể có cùng phương, cùng chiều và có độ lớn bằng nhauĐáp án – Lời giải Câu hỏi 15 :Một vật chuyển động thẳng đều đi được 45 m trong thời hạn 5 giây. Hỏi tốc độ của vật là bao nhiêu ?

 • A10 m/s   
 • B20 m/s  
 • C9 m/s
 • D18m/s

Đáp án: C

Lời giải chi tiết cụ thể :Vì vật chuyển động thẳng đều nên ta có : v = s / t = 45/5 = 9 m / sĐáp án – Lời giải Câu hỏi 16 :Chọn câu SAI .
Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10 m thì người đó lại nhìn đồng hồ đeo tay và đo khoảng chừng thời hạn đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau :

14d

 • AVận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 1 là 1,25m/s.
 • BVận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 3 là 1,00m/s.
 • CVận tốc trung bình trên đoạn đường 10m lần thứ 5 là 0,83m/s.
 • DVận tốc trung bình trên cả quãng đường là 0,91m/s

Đáp án: D

Lời giải chi tiết cụ thể :Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 0,9 m / sĐáp án – Lời giải Câu hỏi 17 :Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : x = 5 + 60 t ( x : km, t : h ). Chọn trục tọa độ Ox, chiều dương trùng với chiều chuyển động của chất điểm. Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu ?

 • ATừ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.
 • BTừ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.
 • CTừ điểm O, với vận tốc 5 km/h.
 • DTừ điểm O, với vận tốc 60 km/h.

Đáp án: B

Phương pháp giải :Lời giải chi tiết cụ thể :Đáp án BĐáp án – Lời giải Câu hỏi 18 :Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng : x = 4 t – 10. ( x : km, t : h ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h là :

 • A4,5 km.     
 • B2km
 • C6km
 • D8km

Đáp án: D

Lời giải cụ thể :Vì phương trình tọa độ của vật có dạng x = 4 t – 10. ( x : km, t : h ) nên phương trình chuyển động của vật là s = 4 t. Do đó sau 2 h quãng đường vật đi được là s = 2.4 = 8 mĐáp án – Lời giải Câu hỏi 19 :Một người đi xe đạp điện trên 2/3 đoạn đường đầu với tốc độ trung bình 10 km / h và 1/3 đoạn đường sau với tốc độ trung bình 20 km / h. Vận tốc trung bình của người đi xe đạp điện trên cả quãng đường là

 • A12km/h. 
 • B15km/h.  
 • C17km/h.     
 • D13,3km/h. 

Đáp án: A

Lời giải cụ thể :

9 2

Đáp án – Lời giải Câu hỏi 20 :Một hành khách đi từ A đến B cách nhau 50 km trong 2 giờ. Nghỉ tại B 1 giờ và quay trở lại A trong 2 giờ. Tốc độ trung bình của người đó trong suốt đường đi và về là

 • A12,5 km/h.  
 • B20 km/h.   
 • C10 km/h.  
 • D25 km/h.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết cụ thể :

10 2

Đáp án – Lời giải

0 comments on “20 bài tập Chuyển động thẳng đều mức độ thông hiểu

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social