Saturday, 24 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là – Trắc nghiệm hóa học 12 | https://vietnamgottalent.vn – Chick Golden


articlewriting1

Trắc nghiệm hóa học 12

Giải bài tập Hóa 12

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu trúc thu gọn của X là được VnDoc biên soạn là bài tập trắc nghiệm liên tục Open ở những dạng bài tập cũng như bài kiểm tra. Dưới đây VnDoc sẽ hướng dẫn những bạn giải bài tập một cách nhanh và dễ hiểu nhất .

Câu hỏi 

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.

B. HCOOC2H5 .
C. CH3COOCH3 .
D. HO-C2H4-CHO .

Hướng dẫn giải bài tập 

Đáp án C

X là este của axit axetic nên có gốc axetat CH3COO – và dựa vào CTPT nên gốc rượu còn lại phải là CH3 – vậy X là CH3COOCH3 .

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO ( n ≥ 1 ) .
B. CnH2nO2 ( n ≥ 1 ) .
C. CnH2nO2 ( n ≥ 2 ) .
D. CnH2nO3 ( n ≥ 2 ) .

Câu 2. Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là

A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 0 .
Xem đáp án
Đáp án AEste no, đơn chức, mạch hở ( CnH2nO2 ) có k = 1
→ có 1 link π ( trong nhóm – COO – )

Câu 3. Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số este mạch hở là

A. 4 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 6 .

Câu 4. Số đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C8H8O2 là

A. 9 .
B. 8 .
C. 7 .
D. 6 .

Câu 5: Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?

A. Axit 2 – metylpropanoic
B. Axit 2 – metylbutanoic

C. Axit 3 – metylbutanoic
D. Axit 3 – metylbutan-1-oic

Câu 6. Công thức nào dưới đây là của axit 2,4 – đimetylpentanoic?

A. CH3CH ( CH3 ) CH ( CH3 ) CH2COOH
B. CH3CH ( CH3 ) CH2CH ( CH3 ) COOH
C. CH3C ( CH3 ) 2CH2 CH ( CH3 ) COOH
D. CH ( CH3 ) 2CH2 CH2COOH .

Câu 7. Cho m gam axit axetic tác dụng hết với 9,65 gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu. Sau phản ứng thu được 6,4 gam chất rắn không tan. Gía trị của m là

A. 0,5 gam
B. 1,5 gam
C. 3 gam
D. 6 gam
Xem đáp án
Đáp án DKhi cho hỗn hợp Zn và Cu tính năng với dung dịch CH3COOH chỉ có Zn phản ứng, chất rắn không tan sau phản ứng là Cu
=> mZn = 9,65 – 6,4 = 3,25 ( g )
=> nZn = 3,25 : 65 = 0,05 ( mol )
Phương trình hóa học : 2CH3 COOH + Zn → ( CH3COO ) 2Z n + H2
0,1 ( mol ) ← 0,05 ( mol )
Khối lượng CH3COOH là : 0,1. 60 = 6 ( g )

Câu 8. Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là ?

A. 8,00 gam
B. 7,04 gam
C. 10,00 gam
D. 12,00 gam
Xem đáp án
Đáp án BTheo đề bài ta có
naxit = 0,1 mol < nancol = 0,13 mol => Tính hiệu suất theo axit
=> nCH3COOC2H5 = naxit. H % = 0,08 mol

=> meste = 7,04 gam

… … … … … … … …
Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu trúc thu gọn của X là. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp những bạn học viên thuận tiện chớp lấy. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không tính tiền trên Facebook : Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .

0 comments on “Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là – Trắc nghiệm hóa học 12 | https://vietnamgottalent.vn – Chick Golden

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social