Sunday, 27 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Câu 51: Có những chất khí sau: CO2;H2 CO; SO2.Khí nào làm đục nước vôi trong? a/CO2 ;CO b/CO; H2… – Hoc24


articlewriting1

Câu 1. Dung dịch H2SO4 tính năng với dãy chất nào sau đây :
A. Fe, CaO, HCl. B.Cu, BaO, NaOH .
C. Mg, CuO, HCl. D. Zn, BaO, NaOH .

Câu 2. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4. Người ta dùng thuốc thử nào sau đây:

A. Quỳ tím. B. Zn .
C. dd NaOH. D. dd BaCl2 .
Câu 3. Chất nào sau đây gây ô nhiễm và mưa acid :
A. Khí O2. B.Khí SO2 .
C. Khí N2. D. Khí H2 .
Câu 4. Phản ứng của những cặp chất nào sau đây tạo ra chất kết tủa trắng :
A. CuO và H2SO4. B. ZnO và HCl .
C. NaOH và HNO3. D. BaCl2 và H2SO4
Câu 5. Các khí ẩm nào dưới đây được làm khô bằng CaO :
A. H2 ; O2 ; N2. B. H2 ; CO2 ; N2 .
C. H2 ; O2 ; SO2. D. CO2 ¬ ; SO2 ; HCl .
Câu 6. Dãy chất nào dưới đây tính năng được dưới nước :
A. CuO ; CaO ; Na2O ; CO2 B.BaO ; K2O ; SO2 ; CO2 .
C. MgO ; Na2O ; SO2 ; CO2. D.NO ; P2O5 ; K2O ; CaO
Câu 7 – Chất nào sau đây phản ứng đượcvới dung dịch acid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt :
a. BaCO3 b. Zn c. FeCl3 d. Ag
Câu 8. Oxit axit là :
a. Hợp chất với toàn bộ sắt kẽm kim loại và oxi .
b. Những oxit tính năng được với axit tạo thành muối và nước .

c. Hợp chất của tất cả các phi kim và oxi .

d. Những oxit tính năng được với dung dịch bazơ tạo muối và nước .
Câu 9. Chất nào sau đây tính năng được với HCl và CO2 :
a. Sắt b. Nhôm c. Kẽm d. Dung dịch NaOH .
Câu 10. Phương pháp nào sau đây được dùng để điều chế canxioxit trong công nghiệp .
a. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao là trong công nghiệp hoặc lò thủ công bằng tay .
b. Nung CaSO4 trong lò công nghiệp .
c. Nung đá vôi trên ngọn lửa đèn cồn .
d. Cho canxi tính năng trực tiếp với oxi .
Câu 11. Phương pháp nào sau đây được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp .
a. Phân hủy canxisunfat ở nhiệt độ cao .
b. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .
c. Cho đồng công dụng với axit sunfuric đặc, nóng .
d. Cho muối natrisunfit tính năng với axit clohiđric .
Câu 12. Chất nào sau đây khi tan trong nước cho dung dịch, làm quỳ tím hóa đỏ :
a. KOH b. KNO3 c. SO3 d. CaO
Câu 13. Chất nào sau đây công dụng với axit sunfuric loãng tạo thành muối và nước :
a. Cu b. CuO c. CuSO4 d. CO2
Câu 11. Phương pháp nào sau đây được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp .

a. Phân hủy canxisunfat ở nhiệt độ cao .

b. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .
c. Cho đồng tính năng với axit sunfuric đặc, nóng .
d. Cho muối natrisunfit tính năng với axit clohiđric .

0 comments on “Câu 51: Có những chất khí sau: CO2;H2 CO; SO2.Khí nào làm đục nước vôi trong? a/CO2 ;CO b/CO; H2… – Hoc24

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social