Monday, 30 January, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


articlewriting1
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn viết và cân đối phương trình hóa học, đây cũng là phương trình hóa học điều chế khí metan, từ CH3COONa tạo ra CH4. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

CH3COONa

+ NaOH

CH4

+ Na2CO3

M = 82 M = 40 M = 16 M = 106

1. Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ : nhiệt độ Xúc tác : CaOBạn đang xem : CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2. Cách triển khai phản ứng

Metan được điều chế bằng cách đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút .

3. Bài tập Metan

Câu 1: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:

A. Phản ứng thế .
B. Phản ứng cộng .
C. Phản ứng oxi hóa – khử .
D. Phản ứng phân hủy .
Đáp án A

Câu 2: Các tính chất vật lí cơ bản của metan là:

A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều tron nước
B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước
C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước
D. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước
Đáp án B

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm có thể thu khí CH4 bằng cách:

A. Đẩy không khí ( ngửa bình )
B. Đẩy axit
C. Đẩy nước ( úp bình )
D. Đẩy bazo
Đáp án C

Câu 4: Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. Nước cất
B. Nước vôi trong
C. Nước muối
D. Thuốc tím
Đáp án B

Câu 5: Điều kiện để phản ứng giữa Metan và Clo xảy ra là:

A. Có bột sắt làm xúc tác
B. Có axit làm xúc tác
C. Có nhiệt độ
D. Có ánh sáng
Đáp án D

Câu 6: Dẫn khí metan và khí clo vào ống nghiệm, đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh giấy quỳ tím ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh
B. Quỳ tím bị mất màu
C. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ
D. Quỳ tím không đổi màu
Đáp án C

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hỗ hợp CH4 và H2 thì thu được 11,2 lít hơi H2O (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 90 % CH4 và 10 % H2
B. 60 % CH4 và 40 % H2
C. 94,12 % CH4 và 5,88 % H2
D. 91,12 % CH4 và 8,88 % H2
Đáp án CnH2O = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol

CH4 + 2O2 overset{t^{o} }{rightarrow}

CO2 + 2H2O
CO + 2Hx — — — — — — — — > 2 x
2H2 + O22H2O
2Hy — — — — — – > y
Ta có :
16 x + 2 y = 3,42
x + y = 0,5
x = 0,2 mol
y = 0,1 mol
=> % CH4 = ( 0,2. 16 ) / 3,4. 100 % = 94,12 %
=> % H2 = 100 % – 94,12 % = 5,88 %

Câu 8: Trộn V1 lít khí CH4 với V2 lít khí C3H8 thu được hỗn hợp khí X có khối lượng riêng bằng khối lượng riêng của oxi. (các khí đo ở đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng của X là:

A 75 %
B. 80 %
C. 85 %
D. 90 %
Đáp án C

Câu 9. Các tính chất vật lí cơ bản của metan là:

A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều tron nước
B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước
C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước
D. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước
Đáp án B

Câu 10. Chọn phát biểu đúng? Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là trieste của glixerol với axit .
B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ .
C. Chất béo là trieste của glixe rol với axit béo
D. Chất béo là trieste của ancol với a xit béo .
Đáp án C

Câu 11. Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 20%, thu được dung dịch muối có nồng độ 20,5%. Hãy tính a.

A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
D. 30 %
Đáp án DBài toán dạng này ta sẽ quy bắt đầu số mol của NaOH là 1 ( mol )
Phương trình hóa học : CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Theo phương trình phản ứng : nCH3COOH = nCH3COONa = nNaOH = 1 ( mol )
=> mdd NaOH = ( 1 × 40 ) / 20 %. 100 % = 200 gam
mddCH3COOH = ( 1 × 60 ) / a %. 100 % = 6000 / a gam
mddsau = ( 1 × 82 ) / 20,5 %. 100 % = 400 ( g )
Mà mddsau = mddCH3COOH + mddNaOH
=> 400 = 6000 / a + 200
⇒ 200 = 6000 / a ⇒ a = 30 %

Câu 12. Cho các chất sau: ZnO, Na2SO4, NaOH, K2CO3, Ag, Fe. Số chất có thể tác dụng với dung dịch axit axetic là

A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .
Đáp án DCác chất hoàn toàn có thể công dụng với axit axetic là : ZnO, NaOH, K2CO3, Fe .
2CH3 COOH + ZnO → ( CH3COO ) 2Z n + 2H2 O
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
2CH3 COOH + K2CO3 → 2CH3 COOK + CO2 + H2O
2CH3 COOH + Fe → ( CH3COO ) 2F e + H2
… … … … … … … … … … … … … ..
Trên đây THPT Sóc Trăng đã trình làng tới những bạn CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3. Để hoàn toàn có thể nâng cao hiệu quả trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THPT Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

0 comments on “CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social