Saturday, 14 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)


articlewriting1

KOH + NaCl → không phản ứngNội dung chính

 • Tính chất hóa học của muối
 • Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
 • Tính chất hóa học muối
 • Câu hỏi vận dụng liên quan
 • I. KOH là gì?
 • II. Tính chất vật lý của KOH
 • III. Tính chất hóa học
 • IV. Điều chế:
 • V. Ứng dụng
 • Video liên quan

KOH + HCl → KCl + H2O
2KOH + CuCl2 → 2KC l + Cu ( OH ) 2 ↓
KOH + Al ( OH ) 3 → KAlO2 + 2H2 O
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Số câu hỏi : 30

Tính chất hóa học của muối

 • Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
 • Tính chất hóa học muối
 • Câu hỏi vận dụng liên quan

Cặp chất nào sau đây cùng sống sót trong một dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến cặp chất cùng sống sót trong một dung dịch. Cũng như đưa ra những nội dung câu hỏi tương quan đến phản ứng hóa học xảy ra giữa những chất. Cặp chất cùng sống sót trong một dung dịch được phải là hai chất không phản ứng được với nhau. Mời những bạn tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể nội dung dưới đây .

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. KCl, NaOH .B. H2SO4, NaOH .C. H2SO4, KOH .D. NaCl, AgNO3 .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

2 chất không tính năng được với nhau sẽ cùng sống sót được trong một dung dịchA. thỏa mãn nhu cầuB. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2 OC. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC lD. NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Đáp án A

Tính chất hóa học muối

1. Muối tác dụng với kim loại

Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới + sắt kẽm kim loại mớiFe + CuSO4 → FeSO4 + CuKim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó

2. Muối tác dụng với axit

Muối + axit → muối mới + axit mớiHCl + 2A gNO3 → AgCl + HNO3CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 + H2O

Điều kiện xảy ra phản ứng: Sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước

3. Muối tác dụng với muối

Muối + muối → 2 muối mớiNaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Điều kiện phản ứng xảy ra: Sản phẩm chất tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước.

4. Muối tác dụng với bazơ

Muối + bazơ → muối mới + bazơ mới2KOH + CuCl2 → 2KC l + Cu ( OH ) 2

Điều kiện xảy ra phản ứng: sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa hoặc nước

5. Phản ứng nhiệt phân

Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao

CaCO3 cap chat nao sau day ton tai trong mot dung dich khong co xay ra phan ung voi nhau a1c36b014362c7e46bf15868220971cf CaO + CO2

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là

A. NaOH, K2SO4 và ZnB. NaOH, AgNO3 và ZnC. K2SO4, KOH và FeD. HCl, Zn và AgNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 2. Cặp chất nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch

A. NaCl và AgNO3B. NaOH và CuCl2C. H2SO4, CaCl2D. KNO3 và NaCl

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 3. Cặp chất khi phản ứng không tạo ra chất kết tủa.

A. Na2CO3 và HClB. AgNO3 và BaCl2C. K2SO4 và BaCl2D. BaCO3 và HCl

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4.Dãy các chất nào sau đây là muối axit?

A. Mg ( HCO3 ) 2, Ca ( HCO3 ) 2, BaCO3 .B. Ba ( HCO3 ) 2, KHCO3, Ca ( HCO3 ) 2 .C. Ca ( HCO3 ) 2, Ba ( HCO3 ) 2, BaCO3 .D. KHCO3, CaCO3, K2CO3

Xem đáp án

Đáp án B

————————-Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu dụng Cặp chất nào sau đây cùng sống sót trong một dung dịch ?. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học cơ sở không lấy phí trên Facebook : Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất. Trắc nghiệm : Cặp chất nào sau đây cùng sống sót trong một dung dịch ( không có xảy ra phản ứng với nhau ) ?
A. NaCl, KOH .
B. H2SO4, NaOH .
C. H2SO4, KOH .
D. NaCl, AgNO3 .
Trả lời :

Đáp án đúng:A. NaCl, KOH.

Cặp chất nào sau đây cùng sống sót trong một dung dịch ( không có xảy ra phản ứng với nhau ) là NaCl và KOH

Giải thích:

2 chất không công dụng được với nhau sẽ cùng sống sót được trong một dung dịch
A. thỏa mãn nhu cầu
B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2 O
C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HC l
D. NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
Chọn A

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về KOH nhé!

I. KOH là gì?

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch không có xảy ra phản ứng với nhauKali hiđroxit ( công thức hóa học : KOH ) là một kiềm mạnh có tính ăn mòn, tên thông dụng là potash ăn da. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng, ưa ẩm và dễ hòa tan trong nước .
Hóa chất KOH thuận tiện tính năng với nước và cacbonic trong không khí để tạo thànhKali cacbonat .
Ở dạng dung dịch, nó có năng lực ăn mòn thủy tinh, vải, giấy, da còn ở dạng chất rắn nóng chảy, nó ăn mòn được sứ, platin .

II. Tính chất vật lý của KOH

+ KOH là chất rắn ; màu trắng ; không mùi .
+ Nhiệt độ sôi : 1327 oC ; nhiệt độ nóng chảy : 406 oC .
+ Hòa tan khá tốt trong nước ; tan trong rượu, glyxerol ; không tan trong ete và NH3 lỏng .
+ Dễ hút ẩm, kkhi bị ướt để 1 thời hạn sẽ tan thành dung dịch .
+ Ở dạng dung dịch, nó có năng lực ăn mòn thủy tinh, vải, giấy, da còn ở dạng chất rắn nóng chảy, nó ăn mòn được sứ, platin .

III. Tính chất hóa học

Là một bazo mạnh có năng lực làm biến hóa sắc tố những chất thông tư như khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein không màu thành màu hồng .
Ở điều kiện kèm theo nhiệt độ phòng, KOH công dụng với oxit axit như SO2, CO2
KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
KOH + SO2 → KHSO3
Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
KOH ( dd ) + HCl ( dd ) → KCl ( dd ) + H2O
Tác dụng với những axit hữu cơ để tạo thành muối và thủy phân este, peptit
RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH
Tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh tạo thành bazo mới và sắt kẽm kim loại mới
KOH + Na → NaOH + K
Tác dụng với muối để tạo thành muối mới và axit mới
2KOH + CuCl2 → 2KC l + Cu ( OH ) 2 ↓
KOH là một bazo mạnh, trong nước phân ly trọn vẹn thành ion Na + và OH –
Phản ứng với 1 số ít oxit sắt kẽm kim loại mà oxit, hidroxit của chúng lưỡng tính như nhôm, kẽm, …
2KOH + 2A l + 2H2 O → 2KA lO2 + 3H2 ↑
2KOH + Zn → K2ZnO2 + H2 ↑
Phản ứng với 1 số ít hợp chất lưỡng tính
KOH + Al ( OH ) 3 → KAlO2 + 2H2 O
2KOH + Al2O3 → 2KA lO2 + H2O

IV. Điều chế:

Trong công nghiệp :
Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch không có xảy ra phản ứng với nhau (ảnh 2)Chú ý : Dung dịch NaOH thu được có lẫn nhiều KCl. Người ta cho dung dịch bay hơi nước nhiều lần, KCl ít tan so với KOH nên kết tinh trước. Tách KCl ra khỏi dung dịch, còn lại là dung dịch KOH .
Nếu cần 1 lượng nhỏ, tinh khiết thì người ta cho Na tính năng với nước :
K + 2H2 O → KOH + H2 ↑
Trong phòng thí nghiệm : dung dịch KOH có sẵn .

V. Ứng dụng

Trong nhiều trường hợp, người ta vẫn thường dùngNatri Hidroxitthay cho Potassium hydroxide chính do giá tiền của chất này rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, Potassium hydroxide lại có những tính năng mà NaOH không hề sửa chữa thay thế được :

Trong công nghiệp

– Là thành phần trong sản xuất phân bón chứa Kali Giao hàng cho sản xuất nông nghiệp .
– Là dung dịch ship hàng cho ngành công nghiệp nhuộm vải, sợi, …
– Trong ngành công nghiệp luyện kim, chất này sử dụng trong quy trình tẩy rỉ sét và giải quyết và xử lý mặt phẳng của những sắt kẽm kim loại và kim loại tổng hợp không có năng lực ăn mòn .
– Là nguyên liệu chính để sản xuất những hợp chất có chứa Kali nhưKali cacbonat ( K2CO3 ), … trong sản xuất công nghiệp .
– Là một trong những nguyên vật liệu cần phải có để sản xuất dầu Diesel sinh học .
– Là chất được sử dụng để giải quyết và xử lý những loại da động vật hoang dã, Giao hàng cho ngành công nghiệp thuộc da .
– Potassium Hydroxide còn được sử dụng trong những xí nghiệp sản xuất lọc dầu để vô hiệu những hợp chất có chứa lưu huỳnh và 1 số ít chất không thiết yếu khác .

Trong sản xuất mỹ phẩm

+ Ứng dụng đặc trưng của Potassium Hydroxide chính là dùng trong sản xuất những loại mỹ phẩm. Nó được xem là một trong những thành phần không hề thiếu trong rất nhiều loại mỹ phẩm thời nay .
+ Hóa chất này giúp làm trương nở carbomer và trung hòa độ pH. Nó không làm tác động ảnh hưởng hay làm biến hóa những thành phần khác, không làm tăng khối lượng loại sản phẩm lên quá nhiều, giúp tạo bọt, cân bằngđộ pH, hút nước cho mỹ phẩm .
+ Chất này được tìm thấy trong 90 % mẫu sản phẩm chăm nom và vệ sinh cá thể .
+ Potassium Hydroxide cũng được dùng để sản xuất hoạt chất tẩy rửa và tạo bọt trong sữa tắm, dầu gội, kem tẩy lông .

Một số lưu ý khi sử dụng hóa chất KOH

+ KOH là một bazơ mạnh, có tính ăn mòn cao. Chúng có tính oxi hóa mạnh hoàn toàn có thể làm đổi khác tế bào gốc, gây độc cấp tính hoặc mãn tính với môi trường tự nhiên thủy sinh

+ Cần phải tuân thủ an toàn lao động, và các biện pháp an toàn khác khi sử dụng hóa chất KOH. Tránh để KOH tiếp xúc trực tiếp với da, mắt, đường hô hấp hay đường tiêu hóa.

+ Nếu nhiễm độc KOH quá lâu hoàn toàn có thể dẫn đến tử trận

Video liên quan

0 comments on “Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social