Thursday, 01 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào


articlewriting1

I.Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Tại một điểm khảo sát cách dòng điện thẳng dài một khoảng chừng r, vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc với nửa đường kính nối điểm khảo sát với tâm O ( giao của dòng điện với mặt phẳng chứa vuông góc với dòng điện chứa điểm khảo sát ) .+ Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I một khoảng chừng r trong chân không được tính bằng công thức : B = \ ( k \ dfrac { I } { r } \ )

Trong hệ số SI, hệ số có tỉ lệ k có giá trị bằng 2.10-7.

Vậy : B = 2.10 – 7. \ ( \ dfrac { I } { r } \ ) ( 21.1 )Trong đó, I tính ra ampe ( A ), r tính ra mét ( m ), B tính ta tesla ( T ) .Dựa vào đặc thù của vec tơ cảm ứng từ ta có phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tuân theo quy tắc nắm tay phải .

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

+ Độ lớn cảm ứng từ B ở tâm dây dẫn tròn nửa đường kính R có dòng điện I chạy qua, được tính bằng công thức :Vectơ cảm ứng từ có hướng trùng với hướng của đường sức trong lòng vòng dâyB = 2 π10 – 7. \ ( \ dfrac { I } { r } \ ) ( 21.1 a )

Với R là nửa đường kính của khung dây tròn. Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì :B = 2 π10 – 7. N. \ ( \ dfrac { I } { r } \ ) ( 21.1 b )trong đó, I đo bằng ampe ( A ), R đo bằng mét ( m ) .Tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện qua, vectơ cảm ứng từ có phương trùng với trục ống dây, có chiều tuân theo quy tắc nắm tay phải .

III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

Ống dây có dòng chạy qua :- Bên trong ống dây, những đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau. Nếu ống dây đủ dài ( chiều dài rất lớn so với đường kính của ống dây và cách ống ) thì đường bên trong ống dây là từ trường đều. Bên ngoài ống, đường sức từ có dạng giống đường sức từ của nam châm hút thẳng. Cảm ứng từ trong long ống dây được cho bởi công thức : B = 4 π. 10-7 \ ( \ dfrac { N } { l } I \ ) ( 21.3 a )

trong đó N là tổng số vòng dây, l là độ dài hình tròn trụ. Chú ý rằng \ ( \ frac { N } { l } \ ) = n = số vòng dây quấn trên một đơn vị chức năng dài của lõi, vậy cũng hoàn toàn có thể viết :B = 4 π. 10-7 nI ( 21.3 b )- Chiều những đường sức từ trong lòng ống dây được xác lập theo quy tắc nắm tay phải : Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều dòng điện chạy qua ống dây, thì ngón choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây .

Mô phỏng từ trường trong dây dẫn đặc biệt


IV. Từ trường của nhiều dòng điện

Phương pháp tính toán tương tự như đối với cường độ điện trường gây bởi nhiều điện tích điểm. Nghĩa là từ trường do nhiều dòng điện gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất: Vectơ cảm ứng từ tại một điểm, do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy.

Sơ đồ tư duy về từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

cam ung tu tai mot diem trong tu truong cua dong dien trong mot day dan khong phu thuoc vao 6f909b6af2319431fafbc24c1b40fa42

Loigiaihay.com

0 comments on “Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social