Friday, 23 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9


ly thuyet su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan sgk vat ly lop 9
Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 9. Sự nhờ vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9 gồm có không thiếu triết lý, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10 .
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9

Lý thuyết

Ly thuyet su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan SGK vat ly lop 9

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé !

Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 9

Để xác lập sự nhờ vào của điện trở vào vật tư dây dẫn thì phải triển khai thí nghiệm với những dây dẫn có đặc thù gì ?

Trả lời:

Đo điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng những vật tư khác nhau để xác lập sự phụ thuộc vào của điện trở vào vật tư làm dây dẫn .

2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 9

Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1 mm2 .

Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Trả lời:

Đổi đơn vị chức năng : 1 mét vuông = 106 mm2
Dựa vào bảng 1 : Điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài \ ( l_1 = 1 m \ ) và có tiết diện \ ( S_1 = 1 m ^ 2 \ ) là \ ( R_1 = 0,50. 10 ^ { – 6 } Ω \ ) .
Khi dây dẫn constantan dài \ ( l_2 = 1 m \ ) và có tiết diện \ ( S_2 = 1 mm ^ 2 = 10 ^ { – 6 } m ^ 2 \ ), có điện trở \ ( R_2 \ ), ta có :
\ ( \ begin { array } { l } \ dfrac { { { R_2 } } } { { { R_1 } } } = \ dfrac { { { S_1 } } } { { { S_2 } } } = \ dfrac { 1 } { { { { 10 } ^ { – 6 } } } } = { 10 ^ 6 } \ \ \ Rightarrow { R_2 } = { 10 ^ 6 } { R_1 } = { 10 ^ 6 }. 0, { 5.10 ^ { – 6 } } = 0,5 \ Omega \ end { array } \ )

3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 9

Để kiến thiết xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật tư có điện trở suất ρ, hãy tính theo những bước như bảng 2 .

Bảng 2

hinh c3 1 trang 26 li 9

Trả lời:

hinh c3 2 trang 26 li 9

4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 9 trang 27 sgk Vật lí 9

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm ( lấy π = 3,14 ) .

Trả lời:

Điện trở của đoạn dây : \ ( R = \ rho \ dfrac { l } { S } \ ) ( 1 )
Theo đề bài ta có :
+ Chiều dài \ ( l = 4 m \ )
+ Tiết diện : \ ( S = \ pi { r ^ 2 } = \ pi \ dfrac { { { d ^ 2 } } } { 4 } = \ pi. \ dfrac { { { { \ left ( { 0,001 } \ right ) } ^ 2 } } } { 4 } = 7, { 85.10 ^ { – 7 } } { m ^ 2 } \ )
+ Điện trở suất của đồng : \ ( \ rho = 1, { 7.10 ^ { – 8 } } \ Omega m \ )
Thay vào ( 1 ) ta được, điện trở của đoạn dây đồng là :
\ ( R = \ rho \ dfrac { l } { S } = 1, { 7.10 ^ { – 8 } } \ dfrac { 4 } { { 7, { { 85.10 } ^ { – 7 } } } } = 0,0866 \ Omega \ )

5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 9 trang 27 sgk Vật lí 9

Từ bảng 1 hãy tính :
a ) Điện trở của sợi dây nhôm dài 2 m và có tiết diện 1 mm2 .
b ) Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8 m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4 mm ( lấy π = 3,14 ) .

c) Điện trở của một dây ống đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2.

Trả lời:

a) Ta có:

+ Điện trở suất của nhôm : \ ( \ rho = 2,8. 10 ^ { – 8 } \ Omega m \ )
+ Chiều dài đoạn dây : \ ( l = 2 m \ )
+ Tiết diện \ ( S = 1 mm ^ 2 = 10 ^ { – 6 } m ^ 2 \ )
⇒ Điện trở của sợi dây nhôm :
\ ( R = \ rho \ displaystyle { l \ over S } = { 2,8. 10 ^ { – 8 } }. { 2 \ over { { { 1.10 } ^ { – 6 } } } } = 0,056 \ Omega \ )

b) Ta có:

+ Điện trở suất của Nikelin : \ ( rho = 0,40. 10 ^ { – 6 } \ Omega m \ )
+ Chiều dài đoạn dây : \ ( l = 8 m \ )
+ Tiết diện \ ( S = \ pi r ^ 2 = \ pi \ dfrac { d ^ 2 } { 4 } = \ pi \ dfrac { { 0,4. 10 ^ { – 3 } } ^ 2 } { 4 } = 1,256. 10 ^ { – 7 } m ^ 2 \ )
⇒ Điện trở của sợi dây nikêlin :
\ ( R = \ rho \ displaystyle { l \ over S } = { 0,4. 10 ^ { – 6 } }. { 8 \ over 1,256. 10 ^ { – 7 } } = 25,5 \ Omega \ )

c) Ta có:

+ Điện trở suất của đồng : \ ( \ rho = 1,7. 10 ^ { – 8 } \ Omega m \ )
+ Chiều dài đoạn dây : \ ( l = 400 m \ )
+ Tiết diện \ ( S = 2 mm ^ 2 = 2.10 ^ { – 6 } m ^ 2 \ )
⇒ Điện trở của một dây đồng : \ ( R = \ rho \ displaystyle { l \ over S } = { 1,7. 10 ^ { – 8 } }. { { 400 } \ over { { { 2.10 } ^ { – 6 } } } } = 3,4 \ Omega \ )

6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 9 trang 27 sgk Vật lí 9

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20 oC có điện trở 25 Ω, có tiện diện tròn nửa đường kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này ( lấy π = 3,14 ) .

Trả lời:

Ta có :
+ Điện trở \ ( R = 25 \ Omega \ )
+ Tiết diện \ ( S = \ pi r ^ 2 = \ pi { ( 0,01. 10 ^ { – 3 } ) } ^ 2 = 3,1. 10 ^ { – 10 } m ^ 2 \ )
+ Điện trở suất của vonfam \ ( \ rho = 5,5. 10 ^ { – 8 } \ Omega m \ )
Mặt khác, ta có :
\ ( R = \ rho \ displaystyle { l \ over S } \ \ \ Rightarrow l = \ displaystyle { { RS } \ over \ rho } = { { 25.3,14. { { ( { { 0,01. 10 } ^ { – 3 } } ) } ^ 2 } } \ over { { { 5,5. 10 } ^ { – 8 } } } } = 0,1427 m { \ rm { } } \ )

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời thắc mắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9 không thiếu và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Vật lí lớp 9 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0 comments on “Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 9 trang 25 26 27 sgk Vật lí 9

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social