Wednesday, 29 June, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Etanol – Wikipedia tiếng Việt


articlewriting1
Đồ uống chứa cồn. Đối với việc sử dụng etanol như là một loại nhiên liệu, xem bài Nhiên liệu từ rượu.Bài này nói về etanol đa phần như thể một hợp chất hóa học. Đối với những đồ uống chứa etanol, xem bài. Đối với việc sử dụng etanol như thể một loại nguyên vật liệu, xem bài

Etanol, còn được biết đến như là rượu etylic, alcohol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của alcohol, dễ cháy, không màu, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn .

Etanol là một alcohol mạch hở, công thức hóa học của nó là C2H6O hay C2H5OH. Một công thức thay thế khác là CH3-CH2-OH thể hiện cacbon ở nhóm metyl (CH3–) liên kết với carbon ở nhóm metylen (–CH2–), nhóm này lại liên kết với oxy của nhóm hydroxyl (–OH). Nó là đồng phân nhóm chức của dimetyl ete. Etanol thường được viết tắt là EtOH, sử dụng cách ký hiệu hoá học thường dùng đại diện cho nhóm etyl (C2H5) là Et.

Etanol đã được con người sử dụng từ thời tiền sử như thể một thành phần gây cảm xúc say trong đồ uống chứa cồn. Các cặn bã khô trong những bình gốm 9000 năm tuổi tìm thấy ở miền bắc Trung Quốc đã gián tiếp cho thấy việc sử dụng những đồ uống chứa cồn trong số những người sống ở thời kỳ đồ đá mới. [ 1 ] Việc chiết nó ra dưới dạng tương đối nguyên chất đã được thực thi lần tiên phong bởi những nhà giả kim thuật Hồi giáo và họ là những người đã tăng trưởng ra thẩm mỹ và nghệ thuật chưng cất rượu trong thời kỳ của chính sách khalip ( vua chúa Hồi giáo ) thời kỳ Abbasid. Các ghi chép của Jabir Ibn Hayyan ( Geber ) ( 721 – 815 ) đã đề cập tới hơi dễ cháy của rượu được đun sôi. Al-Kindī ( 801 – 873 ) cũng đã miêu tả rõ ràng quy trình chưng cất rượu. Việc chưng cất etanol ra khỏi nước hoàn toàn có thể tạo ra những mẫu sản phẩm chứa tới 96 % etanol. Etanol nguyên chất lần tiên phong đã thu được vào năm 1796 bởi Johann Tobias Lowitz, bằng cách lọc etanol chưng cất qua than củi. [ 2 ]Antoine Lavoisier đã diễn đạt etanol như thể một hợp chất của cacbon, hiđrô và oxy, và năm 1807, Nicolas-Théodore de Saussure đã xác lập được công thức hóa học của nó. [ 3 ] [ 4 ] Năm 1858, Archibald Scott Couper đã công bố công thức cấu trúc của etanol : điều này làm cho etanol trở thành một trong những hợp chất hóa học tiên phong có sự xác lập cấu trúc hóa học. [ 5 ]Etanol lần tiên phong được Michael Faraday tổng hợp tự tạo vào năm 1825. Ông phát hiện rằng acid sulfuric hoàn toàn có thể hấp thụ một lượng lớn khí than. [ 6 ] Ông đưa ra tác dụng giải thuật cho Henry Hennel ở Anh, người đã phát hiện ra etanol có trong ” acid sulphovinic ” ( ethyl hydro sulfat ). [ 7 ] Năm 1828, Hennell và nhà hóa học Pháp Georges-Simon Sérullas đã phát hiện một cách độc lập rằng acid sulphovinic hoàn toàn có thể được phân rã thành etanol. [ 8 ] [ 9 ] Do vậy, năm 1825 Faraday đã vô tình phát hiện ra ethanol hoàn toàn có thể được tạo ra từ ethylen ( thành phần của khí than ) từ việc hydrat hóa xúc tác acid, một quy trình tương tự như hiện được dùng để tổng hợp etanol quy mô công nghiệp. [ 10 ]Etanol đã từng được dùng làm nguyên vật liệu đốt đèn ở Hoa Kỳ khoảng chừng năm 1840, nhưng thuế đánh vào cồn công nghiệp trong cuộc nội chiến làm cho việc sử dụng này không có tính kinh tế tài chính. Thuế đã được sửa chữa thay thế năm 1906. [ 11 ] Etanol được sử dụng làm nguyên vật liệu động cơ vào khoảng chừng năm 1908, khi đó Ford Model T hoàn toàn có thể chạy bằng xăng hoặc etanol. [ 12 ] Etanol được sử dụng trong công nghiệp thường được sản xuất từ ethylen. [ 13 ]

Tính chất vật lý[sửa|sửa mã nguồn]

Rượu etylic là một chất lỏng, không màu, trong suốt, không mùi và đặc trưng, vị cay, nhẹ hơn nước ( khối lượng riêng 0,7936 g / ml ở 15 độ C ), dễ bay hơi ( sôi ở nhiệt độ 78,39 độ C ), hóa rắn ở – 114,15 độ C, tan trong nước vô hạn, tan trong ete và clorofom, hút ẩm, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời. Sở dĩ rượu etylic tan vô hạn trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với este hay aldehyde có khối lượng phân tử giao động là do sự tạo thành link hydro giữa những phân tử rượu với nhau và với nước .Etanol có tính khúc xạ hơi cao hơn so với của nước, với thông số khúc xạ là 1,36242 ( ở λ = 589,3 nm và 18,35 °C ). [ 14 ]Điểm ba trạng thái của etanol là 150 K ở áp suất 4,3 × 10 − 4 Pa. [ 15 ]

Tính chất dung môi[sửa|sửa mã nguồn]

Etanol là một dung môi linh động, hoàn toàn có thể trộn lẫn với nước và những dung môi hữu cơ khác như acid axetic, axêton, benzen, cacbon tetrachlorua, cloroform, dietyl ete, etylen glycol, glycerol, nitrometan, pyridin và toluen. [ 14 ] [ 16 ] Nó cũng hoàn toàn có thể trộn với những hydrocarbon béo nhẹ như pentan và hexan, và với những chloride béo như trichloroetan và tetrachloroetylen. [ 16 ]Tính hòa tan của etanol với nước trái ngược với tính không hề trộn lẫn của những chất cồn có chuỗi dài hơn ( có từ 5 nguyên tử cácbon trở lên ), đặc thù không hề trộn lẫn này giảm mạnh khi số nguyên tử cacbon tăng. [ 17 ] Sự trộn lẫn của etanol với những ankan chỉ xảy ra ở những ankan đến undecan, hòa trộn với dodecan và những ankan cao hơn biểu lộ một khoảng cách trộn lẫn ở một nhiệt độ nhất định ( khoảng chừng 13 °C so với dodecan [ 18 ] ). Khoảng cách trộn lẫn có khuynh hướng rộng hơn với những ankan cao hơn và nhiệt độ cao hơn để tăng tính hòa trộn hàng loạt .Hỗn hợp etanol-nước có thể tích nhỏ hơn tổng thể tích thành phần với một tỷ suất nhất định. Khi trộn lẫn cùng một lượng etanol và nước chỉ tạo thành 1,92 thể tích hỗn hợp. [ 14 ] [ 19 ] Hỗn hợp etanol và nước có tính tỏa nhiệt với lượng nhiệt lên đến 777 J / mol [ 20 ] ở nhiệt độ 298 K ( 25 độ C ) .Hỗn hợp etanol và nước tạo thành một azeotrope với tỉ lệ mol 89 % etanol và 11 % mol nước [ 21 ] hay một hỗn hợp 96 % thể tích etanol và 4 % nước ở áp suất thông thường và nhiệt độ 351 K. Thành phần azeotropic này phụ thuộc vào rất lớn vào nhiệt độ và áp suất và biến mất ở nhiệt độ dưới 303 K. [ 22 ]
251px Ethanol xtal 1976 3D balls Liên kết hydro trong ethanol rắn ở nhiệt độ − 186 ° CCác link hydro làm cho etanol nguyên chất có tính hút ẩm, làm chúng chuẩn bị sẵn sàng hút hơi nước trong không khí. Sự phân cực tự nhiên của nhóm chức hydroxyl làm cho etanol hoàn toàn có thể hòa tan 1 số ít hợp chất ion như natri và kali hydroxide, magiê chloride, calci chloride, ammoni chloride, ammoni bromide, và natri bromide. [ 16 ] Natri và kali chloride ít tan trong etanol [ 16 ] Do phân tử etanol có một đầu không phân cực, nó cũng sẽ hòa tan những hợp chất không phân cực, gồm có hầu hết tinh dầu [ 23 ] và nhiều chất hương liệu, màu, và thuốc .

Tính chất hóa học[sửa|sửa mã nguồn]

220px Ethanol 3d stick structure.svg Tính chất hóa học của etanol được quyết định hành động bới cấu trúc phân tử

Tính chất của một rượu đơn chức[sửa|sửa mã nguồn]

Phản ứng thế với sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Ví dụ :

2 C 2 H 5 OH + 2 Na ⟶ 2 C 2 H 5 ONa + H 2 { \ displaystyle { \ ce { 2C2 H5OH + 2 Na -> 2C2 H5ONa + H2 } } }{\displaystyle {\ce {2C2H5OH + 2 Na -> 2C2H5ONa + H2}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8c76a670d5339caa2562d44dc11f91897c531904″/></span></dd>
</dl>
<p>Phản ứng este hóa, phản ứng giữa rượu và acid với môi trường tự nhiên là acid sulfuric đặc nóng tạo ra este. Ví dụ :</p>
<dl>
<dd><span class=C 2 H 5 OH + CH 3 COOH ⟶ CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O { \ displaystyle { \ ce { C2H5OH + CH3COOH -> CH3COOC2H5 + H2O } } }{\displaystyle {\ce {C2H5OH + CH3COOH -> CH3COOC2H5 + H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8c54598b51a5582db45f3e6d96240a6a70779931″/></span></dd>
</dl>
<p>Phản ứng loại nước như tách nước trong một phân tử để tạo thành olefin, trong môi trường tự nhiên acid sulfuric đặc ở 170 độ C :</p>
<p>C</p>
<p>2</p>
<p>H</p>
<p>5</p>
<p>OH</p>
<p>→</p>
<p>170<br />
o</p>
<p>C</p>
<p>H<br />
2</p>
<p>S</p>
<p>O<br />
4</p>
<p>,<br />
d<br />
e<br />
n<br />
s<br />
e</p>
<p>C</p>
<p>2</p>
<p>H</p>
<p>4</p>
<p>+</p>
<p>H</p>
<p>2</p>
<p>O</p>
<p>{\displaystyle {\ce {C2H5OH ->[H_2SO_4,dense][170^oC] C2H4 + H2O}}}</p>
<p><img alt=[H_2SO_4,dense][170^oC] C2H4 + H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/217b9511f4fcbec4436855ab445a152a25158141″/>

Hay tách nước giữa 2 phân tử rượu thành ether

C 2 H 5 OH + C 2 H 5 OH ⟶ C 2 H 5 − O − C 2 H 5 + H 2 O { \ displaystyle { \ ce { C2H5OH + C2H5OH -> C2H5-O-C2H5 + H2O } } }{\displaystyle {\ce {C2H5OH + C2H5OH -> C2H5-O-C2H5 + H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5123f1fe693544c7af8ec036873efeceac3802a5″/></span></dd>
</dl>
<p>Phản ứng oxy hóa, trong đó rượu bị oxy hóa theo 3 mức : ( hữu hạn ) thành aldehyde, acid hữu cơ và oxy hóa trọn vẹn ( đốt cháy ) thành CO2 và H2O. Ví dụ ở mức 1, trong thiên nhiên và môi trường nhiệt độ cao</p>
<dl>
<dd><span class=CH 3 − CH 2 − OH + CuO ⟶ CH 3 − CHO + Cu + H 2 O { \ displaystyle { \ ce { CH3-CH2-OH + CuO -> CH3-CHO + Cu + H2O } } }{\displaystyle {\ce {CH3-CH2-OH + CuO -> CH3-CHO + Cu + H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f1fd69ea4a5ff880d6b9f54f33d6b450da9f4d01″/></span></dd>
</dl>
<p>Mức 2, có xúc tác men giấm :</p>
<dl>
<dd><span class=CH 3 − CH 2 − OH + O 2 → CH 3 − COOH + H 2 O { \ displaystyle { \ ce { CH3-CH2-OH + O2 -> [ { } ] [ { } ] CH3-COOH + H2O } } }{\displaystyle {\ce {CH3-CH2-OH + O2 ->[{}][{}] CH3-COOH + H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a1d6320912ba1fe56040479262fe6e8e67aa5225″/></span></dd>
</dl>
<p>Mức 3 :</p>
<dl>
<dd><span class=C 2 H 5 OH + 3 O 2 ⟶ 2 CO 2 + 3 H 2 O { \ displaystyle { \ ce { C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2 O } } }{\displaystyle {\ce {C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cd97df5d46b05e49cc7be644eef4cb1c1333f684″/></span></dd>
</dl>
<h4>Phản ứng riêng<span class=[sửa|sửa mã nguồn]

Phản ứng tạo ra butadien-1,3: cho hơi rượu đi qua chất xúc tác hỗn hợp, ví dụ Cu + Al2O3 ở 380-400 độ C, lúc đó xảy ra phản ứng tách loại nước

2C2H5OH -> CH2=CH-CH=CH2 + 2 H2O + H2

Phản ứng lên men giấm : oxy hóa rượu etylic 10 độ bằng oxi không khí xuất hiện men giấm ở nhiệt độ khoảng chừng 25 độ C .

CH3-CH2-OH + O2 -> CH3-COOH + H2O

Một số đặc thù khác[sửa|sửa mã nguồn]

220px Ethanol Flasche Etanol 94 % ” biến tính ” được bán trong những chai lọ bảo đảm an toàn để sử dụng trong gia đình-không dùng để uốngEtanol được sản xuất bằng cả công nghiệp hóa dầu, trải qua công nghệ tiên tiến hyđrat hóa êtylen, và theo giải pháp sinh học, bằng cách lên men đường hay ngũ cốc với men rượu .

Hyđrat hóa etilen[sửa|sửa mã nguồn]

Etanol được sử dụng như là nguyên vật liệu công nghiệp và thường thì nó được sản xuất từ những nguyên vật liệu dầu mỏ, đa phần là trải qua chiêu thức hyđrat hóa êtylen bằng xúc tác acid, được trình diễn theo phản ứng hóa học sau. Cho etilen hợp nước ở 300 độ C, áp suất 70-80 atm với chất xúc tác là acid tungstic hoặc acid phosphoric :

H 2 C = CH 2 + H 2 O ⟶ CH 3 CH 2 OH { \ displaystyle { \ ce { H2C = CH2 + H2O -> CH3CH2OH } } }{\displaystyle {\ce {H2C=CH2 + H2O -> CH3CH2OH}}}” class=”mwe-math-fallback-image-inline” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4a8ac224ee9f210539291587852c6a9e3a003f66″/></span></dd>
</dl>
<p>Chất xúc tác thường thì là acid phosphoric, được hút bám trong những chất có độ xốp cao ví dụ điển hình như điatomit ( đất chứa tảo cát ) hay than củi ; chất xúc tác này đã lần tiên phong được công ty dầu mỏ Shell sử dụng để sản xuất etanol ở mức độ công nghiệp năm 1947. Các chất xúc tác rắn, đa phần là những loại oxide sắt kẽm kim loại khác nhau, cũng được đề cập tới trong những sách vở hóa học .</p>
<p>Trong công nghệ cũ, lần đầu tiên được tiến hành ở mức độ công nghiệp vào năm 1930 bởi <i>Union Carbide</i>, nhưng ngày nay gần như đã bị loại bỏ thì êtylen đầu tiên được hyđrat hóa gián tiếp bằng phản ứng của nó với acid sulfuric đậm đặc để tạo ra êtyl sulfat, sau đó chất này được thủy phân để tạo thành etanol và tái tạo acid sulfuric:
</p>
<dl>
<dd>CH3CH2OSO3H + H2O → CH3CH2OH + H2SO4</dd>
</dl>
<p>Etanol để sử dụng công nghiệp thường thì là không tương thích với mục tiêu làm đồ uống cho con người ( ” biến tính ” ) do nó có chứa một lượng nhỏ những chất hoàn toàn có thể là ô nhiễm ( ví dụ điển hình metanol ) hay không dễ chịu ( ví dụ điển hình denatonium – C21H29N2O • C7H5O2-là một chất rất đắng, gây tê ). Etanol biến tính có số UN là UN 1987 và etanol biến tính ô nhiễm có số là UN 1986 .</p>
<p>Etanol để sử dụng trong đồ uống chứa cồn cũng như phần lớn etanol sử dụng làm nhiên liệu, được sản xuất bằng cách lên men: khi một số loài men rượu nhất định (quan trọng nhất là <i>Saccharomyces cerevisiae</i>) chuyển hóa đường trong điều kiện không có oxy (gọi là yếm khí), chúng sản xuất ra etanol và cacbon dioxide CO2. Phản ứng hóa học tổng quát có thể viết như sau:
</p>
<dl>
<dd>C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2</dd>
</dl>
<p>Quá trình nuôi cấy men rượu theo những điều kiện kèm theo để sản xuất rượu được gọi là ủ rượu. Men rượu hoàn toàn có thể tăng trưởng trong sự hiện hữu của khoảng chừng 20 % rượu, nhưng nồng độ của rượu trong những loại sản phẩm sau cuối hoàn toàn có thể tăng lên nhờ chưng cất .Để sản xuất etanol từ những nguyên vật liệu chứa tinh bột như hạt ngũ cốc thì tinh bột tiên phong phải được chuyển hóa thành đường. Trong việc ủ men bia, theo truyền thống cuội nguồn nó được tạo ra bằng cách cho hạt nảy mầm hay ủ mạch nha. Trong quy trình nảy mầm, hạt tạo ra những enzym có công dụng phá vỡ tinh bột để tạo ra đường. Để sản xuất etanol làm nguyên vật liệu, quy trình thủy phân này của tinh bột thành glucoza được triển khai nhanh gọn hơn bằng cách giải quyết và xử lý hạt với acid sulfuric loãng, enzym nấm amylas, hay là tổng hợp của cả hai chiêu thức .Về tiềm năng, glucoza để lên men thành etanol hoàn toàn có thể thu được từ xenluloza. Việc thực thi công nghệ tiên tiến này hoàn toàn có thể giúp chuyển hóa một loại những phế thải và phụ phẩm nông nghiệp chứa nhiều xenluloza, ví dụ điển hình lõi ngô, rơm rạ hay mùn cưa thành những nguồn nguồn năng lượng tái sinh. Cho đến gần đây thì giá tiền của những enzym cellulas hoàn toàn có thể thủy phân xenluloza là rất cao. Hãng Iogen ở Canada đã đưa vào quản lý và vận hành nhà máy sản xuất sản xuất etanol trên cơ sở xenluloza tiên phong vào năm 2004 .Phản ứng thủy phân cellulose gồm những bước. Bước 1, thủy phân xenluloza thành mantoza dưới công dụng của men amylaza .</p>
<dl>
<dd>(C6H10O5)n -> C12H22O11</dd>
</dl>
<p>Bước 2, thủy phân tiếp mantoza thành glucoza hoặc fructoza dưới công dụng của men mantaza .</p>
<dl>
<dd>C12H22O11 -> C6H12O6</dd>
</dl>
<p>Bước 3, phản ứng lên men rượu có xúc tác là men zima .</p>
<dl>
<dd>C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2</dd>
</dl>
<p>Với giá dầu mỏ tương tự như như những mức giá của những năm thập niên 1990 thì công nghệ tiên tiến hyđrat hóa êtylen là kinh tế tài chính một cách đáng kể hơn so với công nghệ tiên tiến lên men để sản xuất etanol tinh khiết. Sự tăng cao của giá dầu mỏ trong thời hạn gần đây, cùng với sự không không thay đổi trong Ngân sách chi tiêu nông phẩm theo từng năm đã làm cho việc dự báo giá thành sản xuất tương đối của công nghệ tiên tiến lên men và công nghệ tiên tiến hóa dầu là rất khó .</p>
<h3>Làm tinh khiết<span class=[sửa|sửa mã nguồn]

Đối với hỗn hợp etanol và nước, điểm sôi hỗn hợp (azeotrope) cực đại ở nồng độ 96% etanol và 4% nước. Vì lý do này, chưng cất phân đoạn hỗn hợp etanol-nước (chứa ít hơn 96% etanol) không thể tạo ra etanol tinh khiết hơn 96%. Vì vậy, 95% etanol trong nước là dung môi phổ biến nhất.

Hai hướng cạnh tranh đối đầu nhau hoàn toàn có thể sử dụng trong sản xuất etanol tinh chất. Để phá vỡ điểm sôi hỗn hợp nhằm mục đích triển khai việc chưng cất thì một lượng nhỏ benzen hoàn toàn có thể thêm vào, và hỗn hợp lại được chưng cất phân đoạn một lần nữa. Benzen tạo ra điểm sôi hỗn hợp cấp ba với nước và etanol nhằm mục đích vô hiệu etanol ra khỏi nước, và điểm sôi hỗn hợp cấp hai với etanol vô hiệu phần nhiều benzen. Etanol được tạo ra không chứa nước. Tuy nhiên, một lượng rất nhỏ ( cỡ phần triệu benzen vẫn còn, vì vậy việc sử dụng etanol so với người hoàn toàn có thể gây tổn thương cho gan .

Ngoài ra, sàng phân tử có thể sử dụng để hấp thụ có chọn lọc nựớc từ dung dịch 96% etanol. Zeolit tổng hợp trong dạng viên tròn có thể sử dụng, cũng như là bột yến mạch. Hướng tiếp cận bằng zeolit là đặc biệt có giá trị, vì có khả năng tái sinh zeolit trong hệ khép kín về cơ bản là không giới hạn số lần, thông qua việc làm khô nó với luồng hơi CO2 nóng. Etanol tinh chất được sản xuất theo cách này không có dấu tích của benzen, và có thể sử dụng như là nhiên liệu hay thậm chí khi hòa tan có thể dùng để làm mạnh thêm các loại rượu như rượu vang pooctô (có nguồn gốc ở Bồ Đào Nha hay rượu vang sherry (có nguồn gốc ở Tây Ban Nha) trong các hoạt động nấu rượu truyền thống.

Etanol hoàn toàn có thể sử dụng như là nguyên vật liệu cồn ( thường thì được trộn lẫn với xăng ) và trong hàng loạt những quá trình công nghiệp khác. Etanol cũng được sử dụng trong những loại sản phẩm chống đông lạnh vì điểm đóng băng thấp của nó. Tại Hoa Kỳ, Iowa là bang sản xuất etanol cho xe hơi với sản lượng lớn nhất .Nó thuận tiện hòa tan trong nước theo mọi tỷ suất với sự giảm nhẹ toàn diện và tổng thể về thể tích khi hai chất này được trộn lẫn nhau. Etanol tinh chất và etanol 95 % là những dung môi tốt, chỉ ít thông dụng hơn so với nước một chút ít và được sử dụng trong những loại nước hoa, sơn và cồn thuốc. Các tỷ suất khác của etanol với nước hay những dung môi khác cũng hoàn toàn có thể dùng làm dung môi. Các loại đồ uống chứa cồn có mùi vị khác nhau do có những hợp chất tạo mùi khác nhau được hòa tan trong nó trong quy trình ủ và nấu rượu. Khi etanol được sản xuất như thể đồ uống hỗn hợp thì nó là rượu ngũ cốc tinh khiết .Dung dịch chứa 70 % etanol đa phần được sử dụng như là chất tẩy uế. Etanol cũng được sử dụng trong những gel vệ sinh kháng khuẩn thông dụng nhất ở nồng độ khoảng chừng 62 %. Khả năng khử trùng tốt nhất của etanol khi nó ở trong dung dịch khoảng chừng 70 % ; nồng độ cao hơn hay thấp hơn của etanol có năng lực kháng khuẩn kém hơn. Etanol giết chết những vi sinh vật bằng cách biến tính protein của chúng và hòa tan lipid của chúng. Nó có hiệu suất cao trong việc chống lại phần đông những loại vi trùng và nấm cũng như nhiều loại virus, nhưng không hiệu suất cao trong việc chống lại những bào tử vi trùng .Rượu vang chứa ít hơn 16 % etanol không tự bảo vệ được chúng trước vi trùng. Do điều này, vang Bordeaux thường thì được làm nặng thêm bằng etanol tới tối thiểu 18 % etanol theo thể tích để ngăn ngừa quy trình lên men nhằm mục đích duy trì độ ngọt và trong việc pha chế để tàng trữ, từ thời gian đó nó trở thành có năng lực ngăn ngừa vi trùng tăng trưởng trong rượu, cũng như hoàn toàn có thể tàng trữ lâu năm trong những thùng gỗ hoàn toàn có thể ‘ thở ‘, bằng cách này vang Bordeaux hoàn toàn có thể tàng trữ lâu năm mà không bị hỏng. Do năng lực sát khuẩn của etanol nên những đồ uống chứa trên 18 % etanol theo thể tích có năng lực dữ gìn và bảo vệ lâu bền hơn .

Nhóm hyđroxyl trong phân tử etanol thể hiện tính acid cực yếu, nhưng khi xử lý bằng kim loại kiềm hay các base cực mạnh, ion H+ có thể bị loại khỏi để tạo ra ion êthoxide, C2H5O-.

Kể từ ngày 1/1/2018 Nước Ta đưa xăng E5 ( Ron92 95 %, ethanol 5 % ) vào sử dụng trong toàn nước. So với quốc tế có lẽ rằng chậm một bước vì một số ít vương quốc đã đưa vào sử dụng xăng E10, E15 ….

Các chất hóa học dẫn xuất từ etanol[sửa|sửa mã nguồn]

Êtyl este

Trong sự hiện hữu của chất xúc tác acid ( thường thì là acid sulfuric ) etanol phản ứng với những acid cacboxylic để tạo ra êtyl este :

CH3CH2OH + RCOOH → RCOOCH2CH3 + H2O

Hai êtyl este được sản xuất nhiều nhất là êtyl acrylat ( từ etanol và acid acrylic ) và êtyl axêtat ( từ etanol và acid axêtic ). Êtyl acrylat là một đơn phân tử được sử dụng trong sản xuất polyme acrylat có hiệu quả làm chất kết dính hay những vật tư bao trùm. Êtyl axêtat là dung môi phổ cập sử dụng trong sơn, những vật tư bao trùm và trong công nghiệp dược phẩm. Các êtyl este khác cũng được sử dụng trong công nghiệp nhưng với sản lượng ít hơn như thể những chất tạo mùi hoa quả nhân tạo .

Giấm

Giấm là dung dịch loãng của acid axêtic được điều chế bằng phản ứng của vi khuẩn Acetobacter trên dung dịch etanol. Mặc dù theo truyền thống người ta điều chế giấm từ các đồ uống chứa cồn như rượu vang, rượu táo vàbia nhưng giấm cũng có thể điều chế từ các dung dịch etanol công nghiệp. Giấm điều chế từ etanol chưng cất được gọi là “Giấm chưng cất” và nó được sử dụng phổ biến trong ngâm giấm thực phẩm hay làm gia vị.

Êtylamin

Khi nung nóng tới 150 – 220 °C trên chất xúc tác niken gốc silica – hay alumina -, etanol và amonia phản ứng với nhau để tạo ra êtylamin. Các phản ứng tiếp theo tạo ra điêtylamin và triêtylamin :
Các êtylamin được sử dụng trong việc tổng hợp những dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và những chất hoạt tính mặt phẳng .

Các hợp chất khác

Etanol là nguồn nguyên vật liệu hóa học đa dụng, và trong thời hạn qua đã được sử dụng với khoanh vùng phạm vi thương mại để tổng hợp hàng loạt những loại sản phẩm hóa chất với sản lượng lớn khác. Hiện nay, nó đã được thay thế sửa chữa trong nhiều ứng dụng bằng những nguyên vật liệu hóa dầu khác rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, trên thị trường của những vương quốc có nền nông nghiệp tăng trưởng nhưng những hạ tầng của công nghiệp hóa dầu thì còn chưa tăng trưởng như Trung Quốc, Ấn Độ và Brasil thì etanol hoàn toàn có thể được sử dụng để sản xuất những hóa chất mà được những nước phương Tây tăng trưởng sản xuất đa phần từ dầu mỏ, gồm có êtylen và butađien .

Mối nguy cơ tiềm ẩn[sửa|sửa mã nguồn]

  • Etanol và hỗn hợp của nó với nước chứa trên 50% etanol (cồn 50 độ trở lên) là các chất dễ cháy và dễ dàng bắt lửa.
  • Etanol trong cơ thể người được chuyển hóa thành axêtalđêhít do enzym alcohol dehydrogenas phân hủy rượu và sau đó thành acid axêtic bởi enzym axêtalđêhít dehydrogenas phân hủy axêtalđêhít. Axêtalđêhít là một chất có độc tính cao hơn so với etanol. Axêtalđêhít cũng liên quan tới phần lớn các triệu chứng lâm sàng liên quan tới rượu. Người ta đã thấy mối liên quan giữa rượu và các nguy cơ của bệnh xơ gan, nhiều dạng ung thư và chứng nghiện rượu.
  • Mặc dù etanol không phải là chất độc có độc tính cao, nhưng nó có thể gây ra tử vong khi nồng độ cồn trong máu đạt tới 0,4%. Nồng độ cồn tới 0,5% hoặc cao hơn nói chung là dẫn tới tử vong. Nồng độ thậm chí thấp hơn 0,1% có thể sinh ra tình trạng say, nồng độ 0,3-0,4% gây ra tình trạng hôn mê. Tại nhiều quốc gia có luật điều chỉnh về nồng độ cồn trong máu khi lái xe hay khi phải làm việc với các máy móc thiết bị nặng, thông thường giới hạn dưới 0,05% tới 0,08%. Rượu mêtylic hay metanol là rất độc, không phụ thuộc là nó vào cơ thể theo cách nào (da, hô hấp, tiêu hóa).
  • Người ta cũng đã chỉ ra mối liên quan tỷ lệ thuận giữa etanol và sự phát triển của Acinetobacter baumannii, vi khuẩn gây ra viêm phổi, viêm màng não và các viêm nhiễm hệ bài tiết. Sự phát hiện này là trái ngược với sự nhầm lẫn phổ biến cho rằng uống rượu có thể giết chết nhiều loại vi khuẩn gây các bệnh truyền nhiễm. (Smith và Snyder, 2005)

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

0 comments on “Etanol – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social