Monday, 06 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Công ty con – Wikipedia tiếng Việt


articlewriting1

Công ty con hay công ty lép vốn (tiếng Anh: subsidiary company)[1][2][3] là thuật ngữ chỉ những công ty chịu sự quản lý và chi phối bởi một công ty mẹ hay công ty holding.[4][5] Thuật ngữ lép vốn có thể dùng cho một công ty, tập đoàn hay một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Các công ty con là những pháp nhân riêng không liên quan gì đến nhau, riêng không liên quan gì đến nhau cho những mục tiêu về thuế, lao lý và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Vì nguyên do này, họ khác với những bộ phận, là những doanh nghiệp được tích hợp trọn vẹn trong công ty chính, và không độc lạ về mặt pháp lý hoặc độc lạ với nó. Nói cách khác, một công ty con hoàn toàn có thể khởi kiện và bị kiện riêng với công ty mẹ và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty thường không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ. Tuy nhiên, chủ nợ của một công ty con mất năng lực giao dịch thanh toán hoàn toàn có thể có được bản án chống lại cha mẹ nếu họ hoàn toàn có thể xuyên qua bức màn của công tyvà chứng tỏ rằng công ty mẹ và công ty con chỉ là bản ngã của nhau, do đó mọi bản quyền, thương hiệu và văn bằng bản quyền trí tuệ vẫn thuộc về công ty con cho đến khi công ty mẹ đóng cửa công ty con .Một trong những cách trấn áp công ty con đạt được trải qua quyền sở hữu CP của công ty con bởi công ty mẹ. Những CP này cung ứng cho cha mẹ những phiếu bầu thiết yếu để xác lập thành phần hội đồng quản trị của công ty con và do đó trấn áp. Điều này dẫn đến giả định chung rằng 50 % cộng với một CP là đủ để tạo ra một công ty con. Tuy nhiên, có những cách khác mà trấn áp hoàn toàn có thể Open và những quy tắc đúng mực cả về trấn áp nào là thiết yếu và phương pháp đạt được, hoàn toàn có thể phức tạp ( xem bên dưới ). Một công ty con hoàn toàn có thể có những công ty con, và những người này, lần lượt, hoàn toàn có thể có những công ty con của riêng họ. Một công ty mẹ và tổng thể những công ty con của nó được gọi là một công ty, mặc dầu thuật ngữ này cũng hoàn toàn có thể vận dụng cho những công ty hợp tác và những công ty con của họ với mức độ chiếm hữu chung khác nhau .

Một công ty mẹ không phải là một thực thể lớn hơn hoặc “mạnh hơn”; công ty mẹ có thể nhỏ hơn một công ty con, chẳng hạn như DanJaq, một công ty gia đình chặt chẽ, kiểm soát Eon Productions, tập đoàn lớn quản lý nhượng quyền thương mại James Bond. Ngược lại, công ty mẹ có thể lớn hơn một số hoặc tất cả các công ty con của mình (nếu có nhiều hơn một), vì mối quan hệ được xác định bằng cách kiểm soát cổ phần sở hữu, chứ không phải số lượng nhân viên.

Công ty mẹ và công ty con không nhất thiết phải hoạt động giải trí ở cùng khu vực hoặc điều hành quản lý cùng một doanh nghiệp. Không chỉ có năng lực họ hoàn toàn có thể tưởng tượng là đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trên thị trường, mà những thỏa thuận hợp tác như vậy xảy ra liên tục khi kết thúc sự tiếp quản thù địch hoặc sáp nhập tự nguyện. Ngoài ra, vì một công ty mẹ và một công ty con là hai thực thể riêng không liên quan gì đến nhau, nên một trong số họ hoàn toàn có thể tham gia vào những thủ tục tố tụng pháp lý, phá sản, nợ thuế, cáo trạng hoặc bị tìm hiểu trong khi bên kia thì không .= = Kiểm soát = Tuấn Nguyễnnó ( công ty con và công ty mẹ ) hoàn toàn có thể có ý nghĩa khác nhau trong những toàn cảnh khác nhau. Những khái niệm này hoàn toàn có thể có ý nghĩa khác nhau trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau của pháp lý ( ví dụ luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh đối đầu, luật thị trường vốn ) hoặc trong kế toán. Ví dụ : nếu Công ty A mua CP của Công ty B, hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch không chịu sự trấn áp của sáp nhập ( vì Công ty A đã được coi là đã trấn áp Công ty B trước khi mua CP, theo quy tắc của luật cạnh tranh đối đầu ), nhưng tại đồng thời Công ty A hoàn toàn có thể được nhu yếu khởi đầu hợp nhất Công ty B vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo những quy tắc kế toán có tương quan ( vì công ty đã được coi là một liên kết kinh doanh trước khi mua cho mục tiêu kế toán ) .Kiểm soát hoàn toàn có thể trực tiếp ( ví dụ : một công ty mẹ ở đầu cuối trực tiếp trấn áp công ty con cấp một ) hoặc gián tiếp ( ví dụ : công ty mẹ sau cuối trấn áp gián tiếp những công ty con thứ hai và cấp thấp hơn, trải qua những công ty con cấp một ) .

Liên minh châu Âu[sửa|sửa mã nguồn]

Recital 31 của Chỉ thị 2013 / 34 / EU lao lý rằng trấn áp nên dựa trên việc nắm giữ phần nhiều quyền biểu quyết, nhưng trấn áp cũng hoàn toàn có thể sống sót khi có thỏa thuận hợp tác với những cổ đông hoặc thành viên. Trong 1 số ít trường hợp nhất định, trấn áp hoàn toàn có thể được triển khai một cách hiệu suất cao khi cha mẹ nắm giữ thiểu số hoặc không có cổ phần nào trong công ty con .Theo Điều 22 của thông tư 2013 / 34 / EU, một cam kết là cha mẹ nếu nó :

 • có đa số quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc thành viên trong một cam kết khác (một công ty con);
 • có quyền bổ nhiệm hoặc bãi bỏ đa số thành viên của cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của một công việc khác (một công ty con) và đồng thời là một cổ đông trong hoặc thành viên của công ty đó;
 • có quyền thực hiện ảnh hưởng chi phối đối với một cam kết (một công ty con) mà nó là một cổ đông hoặc thành viên, theo hợp đồng được ký kết với cam kết đó hoặc theo một điều khoản trong bản ghi nhớ hoặc các điều khoản của hiệp hội, nơi luật pháp điều chỉnh công ty con đó cam kết cho phép nó phải tuân theo các hợp đồng hoặc điều khoản đó.
 • là một cổ đông trong hoặc thành viên của một cam kết, và:
  • đa số thành viên của các cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của công ty đó (một công ty con) đã giữ chức vụ trong năm tài chính, trong năm tài chính trước đó và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất được chỉ định là kết quả của việc thực hiện các quyền biểu quyết; hoặc là
  • kiểm soát một mình, theo thỏa thuận với các cổ đông khác trong hoặc các thành viên của cam kết đó (một công ty con), phần lớn quyền biểu quyết của cổ đông hoặc thành viên trong cam kết đó.

Ngoài ra kiểm soát có thể phát sinh khi:

 • một công việc cha mẹ có quyền thực hiện, hoặc thực sự tập thể dục, ảnh hưởng hoặc kiểm soát chi phối đối với một công việc khác (công ty con đảm nhận); hoặc là
 • một công ty mẹ đảm nhận và một công việc khác (công ty con) được quản lý trên cơ sở thống nhất bởi công ty mẹ đảm nhận.

Theo những chuẩn mực kế toán quốc tế được EU trải qua một công ty được coi là chỉ trấn áp một công ty khác nếu công ty có toàn bộ những điều sau đây :

 • quyền lực đối với công ty khác;
 • tiếp xúc, hoặc quyền, đối với lợi nhuận thay đổi từ sự tham gia của nó với công ty khác; và
 • khả năng sử dụng quyền lực của mình đối với công ty khác để ảnh hưởng đến số tiền lãi của công ty (IFRS 10 đoạn 7). Quyền lực thường phát sinh khi cha mẹ có các quyền cho nó khả năng chỉ đạo các hoạt động liên quan, tức là các hoạt động ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của các công ty con khác.

Một công ty con hoàn toàn có thể chỉ có một cha mẹ ; mặt khác, trên thực tiễn, công ty con là một thỏa thuận hợp tác chung ( hoạt động giải trí chung hoặc liên kết kinh doanh ) mà hai hoặc nhiều bên có quyền trấn áp chung ( IFRS 11 đoạn 4 ). Kiểm soát chung là việc san sẻ quyền trấn áp theo thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng, chỉ sống sót khi những quyết định hành động về những hoạt động giải trí tương quan yên cầu phải có sự đồng ý chấp thuận nhất trí của những bên san sẻ quyền trấn áp .

Vương quốc Anh[sửa|sửa mã nguồn]

Các công ty Act 2006 gồm có hai nghĩa : một trong những ” công ty con ” và người kia ” Trụ sở cam kết ” .Theo s. 1159 của Đạo luật, một công ty là ” công ty con ” của một công ty khác, ” công ty mẹ ” của nó, nếu công ty kia :

 • nắm giữ phần lớn quyền biểu quyết trong đó, hoặc
 • là thành viên của nó và có quyền bổ nhiệm hoặc bãi bỏ đa số ban giám đốc, hoặc
 • là thành viên của nó và kiểm soát một mình, theo thỏa thuận với các thành viên khác, phần lớn quyền biểu quyết trong đó hoặc nếu đó là công ty con của một công ty tự là công ty con của công ty kia.

Định nghĩa thứ hai rộng hơn. Theo s. 1162 của Đạo luật công ty năm 2006, một cam kết là một công ty mẹ tiếp đón tương quan đến một cam kết khác, một công ty con, nếu :

 • nó nắm giữ phần lớn quyền biểu quyết trong cam kết, hoặc
 • nó là một thành viên của cam kết và có quyền bổ nhiệm hoặc bãi bỏ đa số ban giám đốc của nó, hoặc
 • nó có quyền thực hiện một ảnh hưởng vượt trội so với việc đảm nhận
  • nhờ các quy định có trong các điều khoản của cam kết, hoặc
  • nhờ hợp đồng kiểm soát, hoặc
 • nó là một thành viên của cam kết và kiểm soát một mình, theo thỏa thuận với các cổ đông hoặc thành viên khác, phần lớn các quyền biểu quyết trong cam kết.

Một cam kết cũng là một công ty mẹ đảm nhận liên quan đến một cam kết khác, một công ty con, nếu:

 • nó có sức mạnh để tập thể dục, hoặc thực sự tập thể dục, ảnh hưởng hoặc kiểm soát chi phối nó, hoặc
 • nó và các công ty con được quản lý trên cơ sở thống nhất.

Định nghĩa rộng hơn về ” cam kết của công ty con ” được vận dụng cho những lao lý kế toán của Đạo luật công ty năm 2006, trong khi định nghĩa về ” công ty con ” được sử dụng cho những mục tiêu chung .

Châu Đại Dương[sửa|sửa mã nguồn]

Ở Châu Đại Dương, các chuẩn mực kế toán đã xác định các trường hợp trong đó một thực thể kiểm soát một thực thể khác.[ cần dẫn nguồn ] Khi làm như vậy, họ chủ yếu từ bỏ các khái niệm kiểm soát pháp lý theo định nghĩa quy định rằng “kiểm soát” là “khả năng của một thực thể chi phối việc ra quyết định, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan đến tài chính và hoạt động chính sách của một thực thể khác để cho phép thực thể khác đó hoạt động với nó trong việc theo đuổi các mục tiêu của thực thể kiểm soát “. Định nghĩa này đã được điều chỉnh trong Đạo luật Tổng công ty Úc 2001: s 50AA.  Và nó cũng có thể là một phần rất hữu ích của công ty cho phép mọi người đứng đầu công ty áp dụng các dự án mới và các quy tắc mới nhất.

Mô hình kinh doanh thương mại có những yếu tố tựa như như những công ty con[sửa|sửa mã nguồn]

 • Chaebol
 • Tập đoàn
 • Keiretsu
 • Zaibatsu

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

22 comments on “Công ty con – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social