Thursday, 11 August, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Toán 2 Chân trời sáng tạo


1622100259 81ec
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

TH

Bài 1 (trang 93 SGK Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính :
43 – 26 35 – 19
26 – 8 22 – 7

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết những chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau .
– Tính : Trừ những chữ số lần lượt từ phải sang trái .

Lời giải chi tiết:

\ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { – \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 43 } \ \ { 26 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, \, 17 } \ end { array } \ ) \ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { – \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 35 } \ \ { 19 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, 16 } \ end { array } \ )
\ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { – \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 26 } \ \ { \, \, \, 8 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, \, 18 } \ end { array } \ ) \ ( \ begin { array } { * { 20 } { c } } { – \ begin { array } { * { 20 } { c } } { 22 } \ \ { \, \, 7 } \ end { array } } \ \ \ hline { \, \, \, 15 } \ end { array } \ )

LT

Bài 1 ( trang 94 SGK Toán 2 tập 1 )
Tính :
a ) 56 – 6 – 10 b ) 37 – 7 – 20
c ) 85 – 5 – 12 d ) 48 – 8 – 11

Phương pháp giải:

Thực hiện những phép tính lần lượt từ trái sang phải .

Lời giải chi tiết:

a ) 56 – 6 – 10 = 50 – 10 = 40 .
b ) 37 – 7 – 20 = 30 – 20 = 10 .
c ) 85 – 5 – 12 = 80 – 12 = 68 .
d ) 48 – 8 – 11 = 40 – 11 = 29.

Bài 2

Bài 2 ( trang 94 SGK Toán 2 tập 1 )
Số ?

1622100259 cgjb

Phương pháp giải:

Thực hiện những phép tính lần lượt theo mũi tên từ trái sang phải .

Lời giải chi tiết:

1622100259 whkm

Bài 3

Bài 3 ( trang 94 SGK Toán 2 tập 1 )
Làm theo mẫu :

1622100259 81ec

Phương pháp giải:

Quan sát ta thấy tổng của 33 và 19 là 52, từ đó ta viết được phép cộng, từ phép cộng ta viết được những phép trừ tương ứng .

Lời giải chi tiết:

1622100259 scua

Bài 4

Bài 4 ( trang 95 SGK Toán 2 tập 1 )
Số ?

1622100259 wpn7

1622100259 fpff

Phương pháp giải:

Quan sát ta thấy tổng của hai số ở hàng dưới bằng số ở hàng trên, hay số còn thiếu hàng dưới bằng số ở hàng trên trừ đi số đã biết ở hàng dưới .

Lời giải chi tiết:

Ta có : 60 – 50 = 10 ; 30 + 40 = 70 .
Vậy ta có hiệu quả như sau :

1622100259 dlrq

Bài 5

Bài 5 ( trang 95 SGK Toán 2 tập 1 )
Vớt những con cá có phép tính mà hiệu bé hơn 50 .

1622100259 cdvw

Phương pháp giải:

Tính hiệu của hai số ở mỗi chú cá, hiệu nào bé hơn 50 thì ta vớt con cá đó ra .

Lời giải chi tiết:

Ta có :
60 – 15 = 45 ; 45 < 50 . 60 – 5 = 55 ; 55 > 50 .
71 – 26 = 45 ; 45 < 50 . 63 – 14 = 49 ; 49 < 50 . 68 – 18 = 50 ; 50 = 50 . Các con cá cần vớt ra được nối với cái vợt như sau :

1622100259 pkif

Bài 6

Bài 6 ( trang 95 SGK Toán 2 tập 1 )
Trong bể có 32 con cá màu vàng. Số cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng là 7 con. Hỏi bể cá có bao nhiêu con cá màu xanh ?

1622100259 llpo

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác lập số con cá màu vàng và số con cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng, từ đó triển khai xong tóm tắt .
– Để tìm số con cá màu xanh ta lấy số con cá màu vàng trừ đi số cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Cá màu vàng : 32 con
Cá màu xanh ít hơn số cá màu vàng : 7 con
Cá màu xanh : … con ?
Lời giải
Bể những có số con cá màu xanh là :
32 – 7 = 25 ( con cá )
Đáp số : 25 con cá.

Bài 7

Bài 7 ( trang 95 SGK Toán 2 tập 1 )
Xếp hình con cá .

1622100259 lkt0

Phương pháp giải:

Các em quan sát kĩ hình vẽ và tự xếp hình theo mẫu đã cho .

Lời giải chi tiết:

Các em quan sát kĩ hình vẽ và dùng những miếng ghép hình tam giác, hình bình hành, hình vuông vắn để xếp thành hình con cá .

Loigiaihay.com

0 comments on “Giải Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social