Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?


articlewriting1

Câu hỏi:

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

A. 2
B. 3

C.4

D. 5

Đáp án đúng C.

Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung 4 nội dung là hình trình diễn, kích cỡ, bảng kê, khung tên, đọc bản vẽ lắp là trải qua những nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng, bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật hầu hết dùng trong phong cách thiết kế, lắp ráp và sử dụng mẫu sản phẩm .

Giải thích việc chọn đáp án đúng là C do:

– Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật hầu hết dùng trong phong cách thiết kế, lắp ráp và sử dụng loại sản phẩm .
– Bản vẽ lắp diễn đạt hình dạng, cấu trúc của loại sản phẩm và vị trí đối sánh tương quan giữa những cụ thể máy của mẫu sản phẩm .
+ Hình trình diễn : Gồm hình chiếu và hình cắt miêu tả hình dạng, cấu trúc và vị trí những cụ thể máy của bộ vòng đai .
+ Kích thước : Gồm size chung của mẫu sản phẩm, size lắp của những chi tiết cụ thể .
+ Bảng kê : Gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết cụ thể, số lượng, vật tư …

+ Khung tên: Tên sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế …

– Đọc bản vẽ lắp là trải qua những nội dung của bản vẽ lắp để biết được hình dạng. Kết cấu của loại sản phẩm và vị trí đối sánh tương quan giữa những cụ thể của loại sản phẩm .
Khi đọc thường theo trình tự nhất định : Khung tên, bảng kê, bình màn biểu diễn, size, hân tích cụ thể, tổng hợp .
Lưu ý :
– Cho phép vẽ một phần hình cắt ( hình cắt cục bộ ) ở trên hình chiếu .
– Kích thước chung : Kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của mẫu sản phẩm .
– Kích thước lắp : Kích thước chung của hai chi tiết cụ thể ghép với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren .
– Vị trí của cụ thể : Mỗi cụ thể được tô một màu để xác lập vị trí của nó ở trên bản vẽ .
– Trình tự tháo lắp : Ghi số cụ thể theo trình tự tháo và lắp .

– So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết

Bản vẽ lắp dùng để : Dùng để cho biết thành phần cấu trúc bên trong của vật mẫu .
+ Giống nhau : Đều là bản vẽ kĩ thuật, đều có những hình màn biểu diễn những size và khung tên, đều có khung tên, size, hình màn biểu diễn .
Bản vẽ chi tiết cụ thể có nhu yếu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê .

0 comments on “Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social