Sunday, 04 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Bài viết tiếng Anh về xả rác bừa bãi


articlewriting1

Bạn đang đi tìm đoạn văn tiếng Anh viết về biện pháp bảo vệ môi trường? Vậy mời các em tham khảo 16 đoạn văn mẫu viết về bảo vệ môi trường, có kèm dịch để nhanh chóng hoàn thiện bài viết của mình.

Nội dung chính

 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 1
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 2
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 3
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 4
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 5
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 6
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 7
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 8
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 9
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 10
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 11
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 12
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 13
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 14
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 15
 • Bài luận tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Ngoài ra, những em tìm hiểu thêm thêm một số ít đoạn văn khác như : đoạn văn giới thiệu bản thân, đoạn văn viết về kỳ nghỉ hèhay đoạn văn tiếng Anh kể về một kỷ niệm đáng nhớ. Mời những em cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây .

Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 1
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 2
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 3
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 4
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 5
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 6
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 7
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 8
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 9
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 10
 • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 11
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 12
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 13
 • Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 14
 • Bài luận tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 1

Tiếng Anh

Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us to actually pay attention. Climate change and the greenhouse effect are always the keywords in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big and vague for everyone to understand. To put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution and get used to it so much that we do not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, and climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies to control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute to decrease the level of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth .

Tiếng Việt

Xã hội không ngừng tăng trưởng, nhưng không hề phủ nhận rằng sự tăng trưởng đó kéo theo những yếu tố xấu đi về thiên nhiên và môi trường. Hầu như ai trong tất cả chúng ta cũng đã từng đương đầu với thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên, nhưng điều đó đôi khi không đủ nghiêm trọng để tất cả chúng ta phải chăm sóc. Biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính luôn là từ khóa trong những chủ đề về ô nhiễm môi trường tự nhiên, nhưng chúng quá to lớn và mơ hồ để tổng thể mọi người hiểu. Nói một cách đơn thuần hơn, ô nhiễm môi trường tự nhiên là những gì đang bủa vây tất cả chúng ta hằng ngày. Khói bụi từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải, tiếng ồn, rác thải trên đường phố, những dòng sông bốc mùi chính là ô nhiễm. Có rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm thiên nhiên và môi trường không khí, đất, nước, ô nhiễm ánh sáng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống trong sự ô nhiễm và quen với nó đến mức tất cả chúng ta không còn nhận ra nó. Việc này không chỉ gây ra ảnh hưởng tác động chung đến Trái đất, mà nó còn tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của tất cả chúng ta. Khí thải luôn là một trong những nguyên do số 1 gây ra những bệnh về đường hô hấp, và việc biến hóa khí hậu đang gián tiếp gây ra những thảm họa vạn vật thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Các nước tăng trưởng đang tiến hành rất nhiều kế hoạch để trấn áp mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá thể. Mỗi người trong tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể góp thêm phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng chính những hoạt động giải trí hằng ngày. Nếu tất cả chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên sống của mình thì tất cả chúng ta vẫn có để tăng trưởng mà không tàn phá Trái đất này .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 2

Tiếng Anh

Vietnam is one of many countries that have to face the consequences of environmental pollution, and this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers and seas, illegal logging, etc. The truyền thông has been propagating a lot about protecting the environment, and the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or do not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, and we can make it easier to handle garbage if we follow the rules of waste sorting and dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose to use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light and often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using and locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier .

Tiếng Việt

Nước Ta là một trong những nước đang phải đương đầu với những hậu quả của việc ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, và đây không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng ai. Xã hội tăng trưởng kéo theo những ảnh hưởng tác động trực tiếp lên thiên nhiên và môi trường như khí thải từ những nhà máy sản xuất, những chất thải ra những con sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép … vv. Truyền thông đã và đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường tự nhiên, và ý thức của mỗi người rất quan trọng trong việc giữ gìn một thiên nhiên và môi trường sống trong lành. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi đầu từ những việc đơn thuần như bỏ rác đúng nơi pháp luật, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác thải luôn là yếu tố lớn so với bất kỳ thành phố nào, và tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể khiến việc giải quyết và xử lý rác trở nên thuận tiện hơn nếu tất cả chúng ta tuân thủ pháp luật về phân loại rác và khu vực vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cũng là một trong những nguyên do số 1 gây ô nhiễm không khí, vậy nên tất cả chúng ta nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt máy động cơ khi dừng đèn đỏ và tiếp tục sử dụng phương tiện đi lại công cộng thay cho xe gắn máy. Chúng ta còn hoàn toàn có thể góp thêm phần bảo vệ môi trường tự nhiên bằng cách sử dụng nguồn nguồn năng lượng một cách hài hòa và hợp lý, tắt những thiết bị điện như TV, bóng đèn, quạtvv ngay sau khi sử dụng và khóa vòi nước khi không thiết yếu. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, và hẳn ai cũng từng một lần chịu những tác động ảnh hưởng xấu đi từ nó. Nếu tất cả chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên sống, đời sống của tất cả chúng ta và những người xung quanh sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 3

Tiếng Anh

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only and many other simple ways. It is very important to save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well .

Tiếng Việt

Môi trường là một phần thiết yếu trong đời sống của tất cả chúng ta. Một môi trường tự nhiên sạch rất thiết yếu cho một đời sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật hoang dã và những sinh vật sống khác lớn lên và tăng trưởng một cách tự nhiên. Nhưng lúc bấy giờ, thiên nhiên và môi trường của tất cả chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân đối tự nhiên nào cũng đều tác động ảnh hưởng đến hàng loạt thiên nhiên và môi trường. Điều này không chỉ hủy hoại đời sống của con người mà còn ảnh hường đến tổng thể mọi sinh vật sống. Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ môi trường tự nhiên của tất cả chúng ta bằng những hành vi nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi pháp luật và nhiều cách đơn thuần khác. Bảo vệ môi trường tự nhiên cho sự sống sót của quả đât là điều rất quan trọng. Khi tất cả chúng ta bảo vệ môi trường tự nhiên, tất cả chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình mình và cả tương lai của tất cả chúng ta nữa .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 4

Tiếng Anh

The Earth is our home, but it seems that we do not do enough necessary things to protect it. People cut down the trees, kill thousands of animals, and dig up the ground every day. All of our actions create only negative influences on the Earth, and I think we should do something to save it before it is too late. It is not hard for us to cut off products from animals. We do not need to use accessories which are made from animals skin and fur, and we should not use things that are made from toxic materials. The oceans now have more trash than living animals, and it is a terrible thing to imagine. We should reduce the amount of trash, especially plastic and toxic waste. Instead, we can use recycled things such as clothes, metal, or wood in our daily life. Everyone can join by doing such small things, and I think it is not very difficult. Environment is everything around us and what we need to maintain our life, so our priority should be keeping it clean and healthy .

Tiếng Việt

Trái đất là ngôi nhà của tất cả chúng ta, nhưng có vẻ như tất cả chúng ta không làm đủ những điều thiết yếu để bảo vệ nó. Người ta chặt cây, giết hàng ngàn động vật hoang dã và xới tung mặt đất mỗi ngày. Tất cả những hành vi của tất cả chúng ta chỉ tạo ra những ảnh hưởng tác động xấu đi đến Trái đất, và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên làm gì đó để cứu nó trước khi quá muộn. Không khó để tất cả chúng ta cắt giảm những mẫu sản phẩm từ động vật hoang dã. Chúng ta không cần sử dụng những loại phụ kiện được làm từ da và lông thú, và tất cả chúng ta không nên sử dụng những thứ được làm từ vật tư ô nhiễm. Các đại dương giờ đây có nhiều rác hơn động vật hoang dã sống, và đó là một điều kinh khủng để tưởng tượng. Chúng ta nên giảm lượng rác, đặc biệt quan trọng là rác thải nhựa và ô nhiễm. Thay vào đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những thứ hoàn toàn có thể tái chế như vải, sắt kẽm kim loại hoặc gỗ trong đời sống hàng ngày. Mọi người đều hoàn toàn có thể tham gia bằng cách làm những việc nhỏ như vậy và tôi nghĩ nó không quá khó. Môi trường là tổng thể mọi thứ xung quanh tất cả chúng ta và những gì tất cả chúng ta cần để duy trì đời sống, thế cho nên ưu tiên của tất cả chúng ta là giữ cho nó thật sạch và lành mạnh .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 5

Tiếng Anh

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, and it makes the air become worse and worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, and I do not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can do to help improve the quality of air is switching to public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to the air, and it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important to us, and we need to keep it clean in order to have a healthy life .

Tiếng Việt

Ngày nay, con người phải đương đầu với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một trong những nguyên do. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng không khí. Chúng ta kiến thiết xây dựng quá nhiều nhà máy sản xuất và thải ra quá nhiều khói thải vào khí quyển, và nó làm cho bầu không khí ngày càng tồi tệ hơn. Chúng ta hít trực tiếp toàn bộ những hóa chất ô nhiễm và tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một yếu tố tráng lệ. Một điều rất thuận tiện mà hầu hết tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm để giúp cải tổ chất lượng không khí là chuyển sang dùng giao thông vận tải công cộng. 10 người hoàn toàn có thể cần 10 xe máy khác nhau, nhưng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giảm khói thải từ những chiếc xe máy đó bằng cách sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng nhờ vào quá nhiều vào máy điều hòa, thứ tạo ra những tác động ảnh hưởng xấu đi đến không khí, và sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng quạt thay vì máy điều hòa những ngày không quá nóng. Không khí rất quan trọng so với tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta cần giữ nó thật sạch để có một đời sống khỏe mạnh .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 6

Tiếng Anh

With the pace of population growth and industrial zones, the environment has considerably been damaged. From a little green grass to the large oceans, the environment is everything surrounding us. However, the environment is in danger and polluted because of human activities, which raises a lot of concerns for every country in the world. Poaching wild animals, releasing pollutants before treatment, over abusing fossil fuels, etc. are all damages caused by the human. Thes e actions are threatening the ozone layer and causing a terrible effect named climate change that leads to a lot of disasters every year such as flood, drouth, hurricane, forest fire, etc. Besides, environmental pollution is one of the main reasons bringing about many serious diseases related to the respiratory system, digestive system, cardiovascular system, etc. Therefore, protecting the environment is not a mission of a certain country, that is a mission of everyone all around the world instead. Each person can change the world by their responsible actions such as saying no with plastic bags, joining campaigns for protecting wildlife, using renewable resources, planting trees, preserving biodiversity, etc. In short, protecting the environment is not only protecting our health or the planet but also saving our next generations .

Tiếng Việt

Với vận tốc ngày càng tăng dân số và khu công nghiệp, môi trường tự nhiên đã bị hủy hoại đáng kể. Từ một đám cỏ xanh cho đến những đại dương to lớn, thiên nhiên và môi trường là tổng thể mọi thứ xung quanh tất cả chúng ta. Tuy nhiên, thiên nhiên và môi trường đang gặp nguy khốn và bị ô nhiễm bởi những hoạt động giải trí của con người, điều này gây ra nhiều quan ngại cho mọi vương quốc trên quốc tế. Săn trộm động vật hoang dã hoang dã, giải phóng chất ô nhiễm trước khi giải quyết và xử lý, lạm dụng nguyên vật liệu hóa thạch, đều là những hành vi hủy hoại do con người gây ra. Những hành vi này đang rình rập đe dọa tầng ozon và gây ra hậu quả kinh khủng mang tên biến hóa khí hậu, mang tới rất nhiều thảm họa hàng năm như lũ lụt, hạn hán, bão, cháy rừng. Bên cạnh đó, ô nhiễm thiên nhiên và môi trường là một trong những nguyên do chính dẫn tới nhiều hậu quả. Các bệnh nghiêm trọng tương quan đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch. Do đó, bảo vệ môi trường tự nhiên không phải là trách nhiệm của một vương quốc nào đó, thay vào đó, nó là trách nhiệm của toàn bộ mọi người trên toàn quốc tế. Mỗi người hoàn toàn có thể đổi khác quốc tế bằng những hành vi có nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như nói không với túi nhựa, tham gia những chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã hoang dã, sử dụng tài nguyên tái tạo, trồng cây, bảo tồn đa dạng sinh học. Tóm lại, bảo vệ thiên nhiên và môi trường không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất của tất cả chúng ta hoặc hành tinh mà còn cứu thế hệ tiếp theo của tất cả chúng ta .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 7

Tiếng Anh

Currently, the environment is heavily polluted, the main cause is due to human consciousness and actions. Every human action will certainly have a direct impact on nature, on the environment causing changes – one of which is climate change. Alas, heavy hail, floods, and storms have claimed people’s lives as well as their property, all caused by climate change. So, humanity, it’s time to take action, to change your perception to protect this earth !

Tiếng Việt

Hiện nay, môi trường tự nhiên đang bị ô nhiễm nặng nề mà nguyên do chính là do ý thức và hành vi của con người. Mỗi hành vi của con người chắc như đinh sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến vạn vật thiên nhiên, đến môi trường tự nhiên gây ra những đổi khác – một trong số đó là biến hóa khí hậu. Than ôi, những trận mưa đá, lũ lụt, bão tố kinh hoàng đã cướp đi tính mạng con người con người cũng như gia tài của họ, đều là do đổi khác khí hậu gây nên. Vậy nên, hỡi trái đất, đã đến lúc phải hành vi, phải biến hóa nhận thức để bảo vệ toàn cầu này rồi !

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 8

Tiếng Anh

I usually hear in the everyday news about pollution, and that makes me have awareness in protecting and keeping the environment clean. We can help save the Earth by doing small things, and I am sure that everyone can do that. I always limit the amount of water that I use daily, and I try to reuse the water as much as I can. I also turn on electronics devices only when I am really in need, and I always remember to turn them off before I leave. I choose to use the fan instead of the air conditioner on mild days, and I use the natural light to replace the bulb when it is not dark outside. I do not use plastic cups or dishes even if I have a party, and I have a bag to keep on the goods I buy at the markets instead of using plastic bags. They are just small easy habits that I can always do in my daily life, and there is no reason why people cannot do the same to save the Earth .

Tiếng Việt

Tôi thường nghe thấy trong những tin tức hàng ngày về ô nhiễm, và điều đó khiến tôi có ý thức trong việc bảo vệ và giữ cho môi trường tự nhiên thật sạch. Chúng ta hoàn toàn có thể giúp cứu Trái đất bằng cách làm những việc nhỏ, và tôi chắc như đinh rằng mọi người đều hoàn toàn có thể làm điều đó. Tôi luôn giới hạn lượng nước mà tôi sử dụng hàng ngày, và tôi nỗ lực tái sử dụng nước nhiều nhất hoàn toàn có thể. Tôi cũng chỉ bật những thiết bị điện tử khi tôi thực sự cần và tôi luôn nhớ tắt chúng trước khi rời đi. Tôi chọn sử dụng quạt thay vì điều hòa trong những ngày ôn hòa, và tôi sử dụng ánh sáng tự nhiên để sửa chữa thay thế bóng đèn khi trời bên ngoài chưa tối. Tôi không sử dụng những loại cốc nhựa hoặc bát đĩa nhựa ngay cả khi tôi có một bữa tiệc, và tôi có một chiếc túi để giữ sản phẩm & hàng hóa tôi mua ở chợ thay vì sử dụng túi nhựa. Chúng chỉ là những thói quen nhỏ thuận tiện mà tôi luôn hoàn toàn có thể làm trong đời sống hàng ngày, và không có nguyên do gì mà mọi người không hề làm điều tương tự như để cứu lấy Trái đất .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 9

Tiếng Anh

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms and floods, and prevent landslides. rock. However, in recent years, due to forest burning and indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have thus happened unexpectedly and become more difficult to prevent. In order to reduce the damage caused by natural calamities and protect the living environment, many programs of afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to be replicated to protect the environment.

Tiếng Việt

Rừng không riêng gì cung ứng oxy, giúp con người duy trì sự sống mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại dòng chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa thực trạng sụt lún đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, thực trạng bão lũ thế cho nên cũng diễn ra giật mình, khó phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường tự nhiên sống, đã có rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức triển khai đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục sinh những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành vi có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 10

Tiếng AnhOur beloved Uncle Ho once said “Spring is the New Year to plant trees, making the country springier and springier”. Responding to Uncle Ho’s teachings, every January our school jubilantly holds a tree planting festival. In order for the tree planting and tending activities on the campus to take place smoothly, the school has assigned specific tasks for each class, if in grade 5 we are assigned the task of planting trees, the students in grade 4 Water will be applied after the plant has been planted. The students of grade 1, 2 are still young, so they will join in cultivating the soil, picking leaves and cleaning the area of ​​the tree planting festival. The festival took place very enthusiastically and successfully, we all actively participated and felt happy for having contributed a bit to bring a cool, fresh green space to the school.

Tiếng Việt

Bác Hồ kính yêu của tất cả chúng ta từng nói ” Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho quốc gia ngày càng xuân “. Hưởng ứng lời dạy của Bác, vào tháng Giêng hàng năm trường em đều tưng bừng tổ chức triển khai liên hoan trồng cây. Để hoạt động giải trí trồng và chăm nom cây xanh trong khuôn viên sân trường diễn ra thuận tiện, nhà trường đã giao trách nhiệm đơn cử cho từng lớp học, nếu khối lớp 5 chúng em được giao trách nhiệm trồng cây thì những em khối lớp 4 sẽ tưới nước sau khi cây đã được trồng xuống đất. Các em học sinh khối lớp 1,2 còn nhỏ nên sẽ cùng tham gia vun đất, nhặt lá làm sạch khu vực diễn ra tiệc tùng trồng cây. Lễ hội diễn ra rất là sôi sục và thành công xuất sắc, chúng em ai cũng tích cực tham gia và cảm thấy vui tươi vì đã góp chút sức để mang đến khoảng trống xanh thoáng mát, trong lành cho ngôi trường .

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 11

Tiếng Anh

The current environment is heavily polluted by industrial waste, domestic waste, and dust from vehicles. With the current pace of population growth, industrial development and urbanization, the cultivated land area has been narrowed down and the quality of land is increasingly degraded. For polluted water, it reduces the diversity of aquatic organisms. Water pollution is caused by different types of water, industrial wastes are discharged into river basins but have not been properly treated ; chemical fertilizers and pesticides that seep into groundwater and pond water ; Domestic wastewater is discharged from riverside residential areas causing serious pollution, affecting the health of people and creatures in the area. Air pollution is caused by factory emissions, exhaust gas from vehicles makes the air not clean or causes unpleasant odors, and loss of vision when looking far away due to dust. Thus, the polluted environment is a threat to human life. We need to sound alarm bells to wake up everyone, we need to join hands to protect the environment .

Tiếng Việt

Môi trường lúc bấy giờ đang bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải của những khu công nghiệp, rác thải hoạt động và sinh hoạt, khói bụi những phương tiện đi lại giao thông vận tải. Với nhịp độ ngày càng tăng dân số và vận tốc tăng trưởng công nghiệp và hoạt động giải trí đô thị hóa như lúc bấy giờ thì diện tích quy hoạnh đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái và khủng hoảng. Đối với nguồn nước bị ô nhiễm làm giảm độ phong phú sinh vật trong nước. Ô nhiễm nước có nguyên do từ những loại nước, chất thải công nghiệp được thải ra lưu vực những con sông mà chưa qua xử lí đúng mức ; những loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ ; nước thải hoạt động và sinh hoạt được thải ra từ những khu dân cư ven sông gây ô nhiễm trầm trọng, tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của người dân, sinh vật trong khu vực. Ô nhiễm môi trường tự nhiên không khí là do khí thải của những xí nghiệp sản xuất, khí thải từ phương tiện đi lại giao thông vận tải làm cho không khí không sạch hoặc gây mùi không dễ chịu, giảm thị lực khi nhìn xa do bụi. Như vậy, thiên nhiên và môi trường bị ô nhiễm là rình rập đe dọa đến đời sống con người. Chúng ta cần đánh lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở để thức tỉnh mọi người, cần chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 12

Tiếng Anh

Environmental pollution is one of the most pressing problems in the world today. Our living environment is seriously polluted. Oh dear, we can see everywhere black channels of trash, stinking. Perhaps, in the not too distant future, waste will occupy all of our land and living area. And the earth – our blue planet will only be a black color of trash. So, mankind, it’s time for us to act together to protect this green planet !

Tiếng Việt

Ô nhiễm môi trường tự nhiên đang là một trong những yếu tố bức thiết nhất lúc bấy giờ của toàn quốc tế. Môi trường sống của tất cả chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Hỡi ơi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tận mắt chứng kiến tại bất kể đâu những dòng kênh đen đặc những rác thải, hôi thối. Có lẽ, trong một tương lai không xa, rác thải sẽ chiếm hết đất đai, diện tích quy hoạnh sinh sống của tất cả chúng ta. Và toàn cầu – hành tinh xanh của tất cả chúng ta sẽ chỉ còn một màu đen của rác. Vậy nên, thưa quả đât, đã đến lúc tất cả chúng ta phải chung tay hành vi để bảo vệ hành tinh xanh này rồi !

Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 13

Tiếng Anh

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms and floods, and prevent overflowing. rock. However, in recent years, due to forest burning and indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have also occurred unexpectedly and become more difficult to prevent. In order to reduce the damage of natural disasters and protect the living environment, many programs on afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to be replicated to protect the environment .

Tiếng Việt

Rừng không riêng gì phân phối ô xi, giúp con người duy trì sự sống mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại dòng chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa thực trạng sạt nở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, thực trạng bão lũ thế cho nên cũng diễn ra giật mình, khó phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường tự nhiên sống, đã có rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức triển khai đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục sinh những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường tự nhiên, ngăn ngừa thiên tai mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành vi có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường tự nhiên .

Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 14

Tiếng Anh

The environment – our living space is being severely degraded by the waste that people release every day. Millions of tons of plastic and plastic waste are thrown into rivers and seas, causing very serious consequences. At this rate, surely our living environment will be gradually narrowed. Oh, where is a beautiful blue planet ! Man, should we act now to preserve a green planet of our children and grandchildren ?

Tiếng Việt

Môi trường – khoảng trống sống của tất cả chúng ta đang ngày càng bị xuống cấp trầm trọng trầm trọng bởi rác thải mà con người thải ra mỗi ngày. Hàng triệu tấn rác thải nhựa, nilon bị ném xuống những dòng sông, xuống biển, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Với vận tốc này, chắc rằng thiên nhiên và môi trường sống của tất cả chúng ta sẽ ngày càng bị thu hẹp dần. Ôi, còn đâu một hành tinh xanh xinh xắn nữa ! Con người ơi, phải chăng tất cả chúng ta nên hành vi ngay để giữ gìn một hành tinh xanh của con cháu của tất cả chúng ta ?

Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường – Mẫu 15

Tiếng Anh

In recent years, the natural calamity situation has become more and more serious. Dangerous storms, volcanic eruptions, Arctic ice are slowly melting. Thes e all come from global warming. What is the cause of global warming ? First, greenhouses are one of the major causes of global warming. Because greenhouses have very high heat absorption. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transmitted to the earth by the sun will be absorbed and retained by the sun. Normally, the emitted C02 gas will be absorbed by the plants and returned to the O2 gas. But the indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. Thes e are the main causes of global warming. When the earth warms, it means climate change. Hence the phenomena such as melting ice mentioned in the first section have appeared. We are developing right now, but this development is not sustainable. If we remain indifferent, we will kill ourselves. Although we cannot change what happened, we can improve the environment together .

Tiếng Việt

Những năm gần đây thực trạng thiên tai ngày một nặng nề. Những cơn bão nguy khốn, núi lửa phun trào, băng ở Bắc Cực đang dần tan chảy. Những điều này đều đến từ sự nóng lên của toàn cầu. Nguyên nhân của việc toàn cầu bị nóng lên là gì ? Thứ nhất, nhà kính là một trong những nguyên do lớn dẫn đến sự nóng lên của toàn cầu. Do nhà kính có tính hấp thụ nhiệt rất cao. Nguyên nhân thứ hai đó là do lượng khí CO2 thải ra ngoài không khí. Do lượng khí CO2 tăng cao, lượng nhiệt từ mặt trời truyền đến toàn cầu sẽ bị khí này hấp thụ và giữ lại. Thông thường, lượng khí C02 được thải ra sẽ được cây xanh hấp thụ và trả lại khí O2. nhưng do việc chặt phá rừng bừa bãi khiến cho lượng cây xanh không đủ. Đây là những nguyên do chính dẫn đến việc toàn cầu nóng lên. Khi toàn cầu nóng lên đồng nghĩa tương quan với việc biến hóa khí hậu. Do đó những hiện tượng kỳ lạ như băng tan được nhắc đến ở phần đầu đã Open. Hiện tại tất cả chúng ta đang tăng trưởng nhưng sự tăng trưởng này không vững chắc. Nếu tất cả chúng ta còn lạnh nhạt thì tất cả chúng ta sẽ tự giết chết chính mình. Mặc dù con người không hề đổi khác những gì đã xảy ra nhưng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau cải tổ môi trường tự nhiên .

Bài luận tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Tiếng Anh

Enviroment is the most important thing for our life. Enviroment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. But now that most important thing for our life is being polluted and by many different ways. This pollution affects the health of living things. Air is damaged by car and lorry fumes, and power stations create acid rain which destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i. e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking etc. they form polluting gases. Not only on land but also in the sea, oils spills pollute sea water and kill marine life ; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilisers from farmland, pollute river water, killing wildlife and spreading disease. Everything is being caused by humans existence. Humans create such a lot of rubbish ! Each household produces about 1 tonne of rubbish every year ! Most of this is taken away by dustmen and buried in enormous landfill sites or burned in incinerators both of these actions can be dangerous for the environment .But only we can change it and solve it. Pollution can be prevented by thing we do everyday. First we can use recycled paper to help save trees. Second try to avoid buying plastic. Its hard to recycle. One way to cut down on plastic is to refuse to use carrier bags. If we cant avoid buying plastic bags, we should use re-use plastic bags over and over again, until they wear out. Finally we should take your old clothes to charity shops, some are sold. To protect environment we also have to save energy. Use less energy by switching off lights when rooms are not in use, not wasting water ; dont forget to switch off all electric things when they are not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips we can save energy, keep clean atmosphere and keep healthy life. Lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100 – watt light bulb with an energy-saving bulb and we still trying to invent the new thing to save money as well as conserve the Earths resources .Keep clean environment isnt only all ways are mentioned before but also to protect natural resources. That is the way to conserver wild life. First we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national park, and plant more trees to make place to live for wild animals. Second we need to prohibit hunters who hunt animals too many out of the law allowance .Finally, we now know that enviroment is the most important thing for life and we know how to protect and use it scientifically. Everyday we invent and find more and more way to protect enviroment. I hope that in the future the earth will be cleaner .

Tiếng Việt

Môi trường là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta. Môi trường là không khí chúng ta hít thở, nước chúng ta uống và là mọi thứ chúng ta cần cho cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta đang bị ô nhiễm và bằng nhiều cách khác nhau. Sự ô nhiễm này ảnh hưởng đến sức khỏe của các sinh vật. Không khí bị hư hỏng do khói ô tô và xe tải, và các trạm phát điện tạo ra mưa axit phá hủy toàn bộ rừng và hồ. Khi các nhiên liệu hóa thạch như dầu, khí đốt và than được đốt cháy để cung cấp năng lượng cho việc thắp sáng, đun nấu, v.v … chúng sẽ tạo thành các khí gây ô nhiễm. Không chỉ trên đất liền mà còn ở biển, dầu tràn gây ô nhiễm nước biển và giết chết các sinh vật biển; chất thải hóa học từ các nhà máy và công trình nước thải, và phân bón nhân tạo từ đất trồng trọt, làm ô nhiễm nước sông, giết chết động vật hoang dã và lây lan dịch bệnh. Mọi thứ đều do sự tồn tại của con người gây ra. Con người tạo ra nhiều rác rưởi như vậy! Mỗi hộ gia đình thải ra khoảng 1 tấn rác mỗi năm! Hầu hết lượng rác này được người đi bụi mang đi và chôn ở những bãi rác khổng lồ hoặc đốt trong lò đốt – cả hai hành động này đều có thể gây nguy hiểm cho môi trường.

Nhưng chỉ có tất cả chúng ta mới hoàn toàn có thể biến hóa và xử lý nó. Ô nhiễm hoàn toàn có thể được ngăn ngừa bằng những việc tất cả chúng ta làm hàng ngày. Đầu tiên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giấy tái chế để giúp cứu cây. Thứ hai, nỗ lực tránh mua đồ nhựa. Rất khó để tái chế. Một cách để cắt giảm đồ nhựa là phủ nhận sử dụng túi luân chuyển. Nếu không hề tránh mua túi ni lông, tất cả chúng ta nên sử dụng túi ni lông tái sử dụng nhiều lần cho đến khi chúng hết. Cuối cùng tất cả chúng ta nên mang quần áo cũ của bạn đến những shop từ thiện, một số ít có bán. Để bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tất cả chúng ta cũng phải tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng. Sử dụng ít nguồn năng lượng hơn bằng cách tắt đèn khi phòng không sử dụng, không tiêu tốn lãng phí nước ; Đừng quên tắt toàn bộ những thiết bị điện khi chúng không sử dụng, sử dụng xe đạp điện hoặc đi bộ thay vì sử dụng xe hơi trong những chuyến đi ngắn, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng, giữ bầu không khí trong lành và giữ đời sống lành mạnh. Chiếu sáng chiếm 10 % đến 15 % hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số tiền này hoàn toàn có thể được giảm bớt bằng cách thay thế sửa chữa bóng đèn 100 watt thường thì bằng bóng đèn tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng và chúng tôi vẫn đang nỗ lực ý tưởng ra thứ mới để tiết kiệm chi phí tiền cũng như bảo tồn tài nguyên của Trái đất .Giữ môi trường tự nhiên trong sáng không chỉ là toàn bộ những cách được đề cập trước kia mà còn là cách bảo vệ tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Đó là cách để bảo tồn đời sống hoang dã. Đầu tiên tất cả chúng ta cần bảo tồn rừng già, rừng nhiệt đới gió mùa, kiến thiết xây dựng thêm những safari và vườn vương quốc, trồng nhiều cây hơn để làm nơi sinh sống cho những loài động vật hoang dã hoang dã. Thứ hai, tất cả chúng ta cần nghiêm cấm những thợ săn săn bắt động vật hoang dã quá nhiều ngoài lao lý của pháp lý .Cuối cùng, giờ đây tất cả chúng ta biết rằng thiên nhiên và môi trường là điều quan trọng nhất so với đời sống và tất cả chúng ta biết cách bảo vệ và sử dụng nó một cách khoa học. Hàng ngày, tất cả chúng ta ý tưởng ra và ngày càng tìm ra nhiều cách để bảo vệ môi trường tự nhiên. Tôi kỳ vọng rằng trong tương lai toàn cầu sẽ sạch hơn .

0 comments on “Bài viết tiếng Anh về xả rác bừa bãi

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social