Thursday, 08 December, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Dạng toán tỉ lệ thuận – nghịch lớp 5


qui tac nhan cheo chia ngang ti le thuan
Posted 21/09/2015 by Trần Thanh Phong in Lớp 5, giải pháp giải toán tiểu học. Tagged : gia su toan truc tuyen lop 5. 33 phản hồi

Dạng toán tỉ lệ thuận

Định nghĩa :

Hai đại lượng gọi tỉ lệ thuận, Nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì giá trị của đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Bài tập mẫu :

Hôm qua, mẹ mua cho An 12 quyển tập hết 90 000 đồng. Hỏi nếu ngày hôm nay, mẹ mua 4 quyển tập thì mẹ cần bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt : quyển tập và số tiền là hai đại lượng tỉ lệ thuận

12 quyển tập : 90 000 đồng .
4 quyển tập : ? đồng .

Cách 1 :

Phương pháp rút về một đơn vị chức năng.
Số tiền mua 1 quyển tập là :
90 000 : 12 = 7 500 ( đồng )
Số tiền mua 4 quyển tập là :
7 500 x 4 = 30 000 ( đồng )
Đáp số : 30 000 ( đồng )

Cách 2 :

Phương pháp Lập tỉ lệ.
Tỉ lệ 4 quyển tập và 12 quyển tập là :
4 : 12 = 1/3
Số tiền mua 4 quyển tập là :
90 000 x 1/3 = 30 000 ( đồng )
Đáp số : 30 000 ( đồng )

qui tac nhan cheo chia ngang (ti le thuan)

Dạng toán tỉ lệ nghịch

Định nghĩa :

Hai đại lượng gọi tỉ lệ nghịch, Nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì giá trị của đại lượng kia cũng giảm (hoặc tăng ) bấy nhiêu lần.

Bài tập mẫu :

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Tóm tắt : số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

10 người : 7 ngày
? người : 5 ngày

Cách 1 : Phương pháp rút về một đơn vị.

Số ngày làm xong một việc làm của một người là :
10 x 7 = 70 ( ngày )
Số người làm xong một việc làm trong 5 ngày là :
70 : 5 = 14 ( người )

Đáp số : 14 người.

Cách 2 : Phương pháp Lập tỉ lệ.

Tỉ lệ 5 ngày và 7 ngày là :
5 : 7 = 5/7
Số người làm xong một việc làm trong 5 ngày là :
10 : 5/7 = 14 ( người )

Đáp số : 14 người.

Phương pháp tổng quát hai đại lượng tỉ lệ nghịch : Nhân ngang – chia chéo.

 Tóm tắt : số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

10  người : 7 ngày

? người : 5 ngày
Số người làm xong một việc làm trong 5 ngày là :

10 x 7 : 5 = 14 (người)

Đáp số : 14 người .

Dạng toán tỉ lệ 3 đại lượng

Bài tập mẫu :

Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150 000 đồng. Hỏi nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền? (Biết rằng giá trị giờ công của mỗi người là như nhau).

Tóm tắt :

5 người : 6 giờ : 150 000 đồng .
15 người : 3 giờ : ? đồng .

Ta có :

5 người, mỗi người thao tác trong 6 giờ thì được nhận 150 000 đồng .
15 người, mỗi người thao tác trong 6 giờ thì được nhận : 150 000 x 15 : 5 = 450 000 đồng .
15 người, mỗi người thao tác trong 3 giờ thì được nhận : 450 000 x 3 : 6 = 225 000 đồng .

Đáp số : 225 000 đồng.

Phương pháp giải toán 3 đại lượng tỉ lệ :  Phương pháp 3 dòng.

+ Dòng 1 : giả định bài toán cho .
+ Dòng 2 : cố định và thắt chặt đại lượng thứ hai .
+ Dòng 3 : cố định và thắt chặt đại lượng thứ nhất .

Chia sẻ:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

0 comments on “Dạng toán tỉ lệ thuận – nghịch lớp 5

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social