Friday, 13 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay nhất


articlewriting1

1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay nhất

Để học tốt Lịch Sử lớp 11, loạt bài 1000 Bài tập trắc nghiệm Sử 11 và Câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung từng bài học kinh nghiệm trong sách giáo khoa Lịch Sử 11 .

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 có đáp án năm 2021

Câu  1: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?

A.   Tướng quân Sôgun 

B. Thiên hoàng
C. Võ sĩ Samurai
D. Tư sản công thương

Đáp án:

Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn là một vương quốc phong kiến. Mặc dù nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị thế tối cao, tuy nhiên quyền hành trong thực tiễn nằm trong tay Sôgun ( Tướng quân ) ở phủ chúa – Mạc phủ
Đáp án cần chọn là : A

Câu  2: Đến giữa hế kỉ XIX, Nhật Bản là một quốc gia

A. Phong kiến quân phiệt
B. Công nghiệp tăng trưởng
C. Phong kiến ngưng trệ, bảo thủ
D. Tư bản chủ nghĩa

Đáp án:

Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn là một vương quốc phong kiến ngưng trệ, bảo thủ. Mặc dù nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị thế tối cao, tuy nhiên quyền hành trong thực tiễn nằm trong tay Sôgun ( Tướng quân ) ở phủ chúa – Mạc phủ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu  3: Đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIX là

A. Mâu thuẫn giữa những tầng lớp Đaimyô với những tầng lớp Samurai tăng trưởng
B. Đời sống nhân dân cực khổ, trào lưu hòn đảo Mạc diễn ra
C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chính sách Mạc phủ tăng trưởng
D. Chế độ quý phái vẫn được duy trì

Đáp án:

Về mặt xã hội, chính quyền sở tại Sôgun vẫn duy trì chính sách quý phái. Tầng lớp Đaimyô là những quý tộc phong kiến lớn, quản lí những vùng lãnh địa trong nước, có quyền lực tối cao tuyệt đối trong lãnh đia của họ .
Tầng lớp Samurai ( võ sĩ ) thuộc quý tộc hạng trung và nhỏ không cố ruộng đất, chỉ Giao hàng cho Đaimyô bằng việc huấn luyên và chỉ huy những đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Trong thời hạn dài không có cuộc chiến tranh, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham giạ hoạt động giải trí thương nghiệp, mở xưởng thủ công bằng tay … từ từ tư sản hóa, đấu tranh chống chính sách phong kiến .
Đáp án cần chọn là : D

Câu  4: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?

A. Đaimyô ( quý tộc phong kiến lớn )
B. Samurai ( võ sĩ )
C. Địa chủ vừa và nhỏ
D. Quý tộc

Đáp án:

Tầng lớp Samurai ( võ sĩ ) thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ ship hàng những Đaimyo bằng việc giảng dạy và chỉ huy những đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Do một thời hạn dài không có cuộc chiến tranh, vị thế của Samurai bị suy giảm, lương bổng thất thường, đời sống khó khăn vất vả, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham gia hoạt động giải trí thương nghiệp, mở xưởng bằng tay thủ công, … từ từ tư sản hóa trở thành lực lượng đấu tranh chống chính sách phong kiến lỗi thời .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  5: Quốc gia đầu tiên nào dùng áp lực quân sự buộc Nhật Bản phải mở cửa?

A. Anh
B. Pháp
C. Mĩ
D. Đức

Đáp án:

Giữa lúc xích míc giai cấp trong nước ngày càng nóng bức, chính sách Mạc phủ khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng thì những nước tư bản phương Tây, thứ nhất là Mĩ đã dùng áp lực đè nén quân sự chiến lược buộc Nhật Bản phải Open. Năm 1854, Mạc phủ buộc phải kí với Mĩ hiệp ước bất bình đẳng. Theo đó, Nhật Bản phải mở 2 cửa biển là Si-mô-đa và Ha-kô-đa – tê cho người Mĩ ra vào kinh doanh
Đáp án cần chọn là : C

Câu  6: Ngoài Mĩ, còn những nước đế quốc nào bắt Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan .
B. Anh, Pháp, Đức, Áo .
C. Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc .
D. Anh, Pháp, Nga, Đức .

Đáp án:

Năm 1854, Mạc phủ buộc phải kí với Mĩ hiệp ước, theo đó, Nhật Bản mở 2 cửa biển Si-mô-đa và Ha-kô-đa-tê cho người Mĩ vào kinh doanh. Các nức Anh, Pháp, Nga, Đức thấy vậy cũng đua nhau ép Nhật Bản kí những hiệp ước bất bình đẳng với những điều kiện kèm theo nặng nề
Đáp án cần chọn là : D

Câu  7: Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng chính sách hay biện pháp gì để ép Nhật Bản phải “ mở cửa”?

A. Đàm phán ngoại giao
B. Áp lực quân sự chiến lược
C. Tấn công xâm lược
D. Phá hoại kinh tế tài chính

Đáp án:

Giữa lúc xích míc giai cấp trong nước ngày càng nóng bức, chính sách Mạc Phủ khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng thì những nước tư bản phương Tây, thứ nhất là Mĩ, dùng áp lực đè nén quân sự chiến lược đòi Nhật Bản phải “ Open ” .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  8: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đặc điểm nào bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản?

A. Nông nghiệp lỗi thời .
B. Thương mại sản phẩm & hàng hóa .
C. Công nghiêp tăng trưởng .
D. Sản xuất quy mô lớn .

Đáp án:

Từ đầu thế kỉ XIX, kinh tế tài chính Nhật Bản vẫn là nền kinh tế tài chính nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Tình trạng mất mùa, đói kém xảy ta liên tục .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  9: Ý nào không phản ánh đúng nét mới của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Công trường thủ công bằng tay Open ngày càng nhiều
B. Kinh tế sản phẩm & hàng hóa tăng trưởng mạnh
C. Tư bản quốc tế góp vốn đầu tư nhiều ở Nhật Bản
D. Những mầm mống kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng

Đáp án:

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tài chính Nhật Bản có những nét mới như : nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa tăng trưởng, công trường thi công thủ công bằng tay Open ngày càng nhiều. Những mầm mống kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh gọn .
Đáp án cần chọn là : C

Câu  10: Ý nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nền nông nghiệp dựa vẫn trên quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời
B. Công trường thủ công bằng tay Open ngày càng nhiều
C. Mầm mống kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh gọn
D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền sản xuất trình độ hóa

Đáp án:

– Nông nghiệp : vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Địa chủ bóc lột nhân dân lao động rất nặng nề. Tình trạng mất mùa đói kém liên tục xảy ra .
– Công nghiệp : ở những thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá tăng trưởng, công trường thi công bằng tay thủ công Open ngày càng nhiều .
– Những mầm mống kinh tế tài chính tư sản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh gọn .
Đáp án cần chọn là : D

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2 có đáp án năm 2021

Câu 1: Đến giữa TK XIX, Ấn Độ bị biến thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Nga .
B. Anh .
C. Nhật .
D. Mĩ .

Đáp án:

Ấn Độ là một vương quốc to lớn, đông dân. Từ đầu thế kỉ XVII, tận dụng sự suy yếu của Ấn Độ, những nước tư bản phương Tây, đa phần là Anh, Pháp đua tranh xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã triển khai xong việc xâm lược và đặt ách quản lý ở Ấn Độ
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa

A. Các chúa phong kiến
B. Địa chủ và tư sản
C. Tư sản và phong kiến
D. Phong kiến và nông dân

Đáp án:

Từ đầu thế kỉ XVII chính sách phong kiến Ấn Độ suy yếu do sự tranh giành quyền lực tối cao giữa những chúa phong kiến. Lợi dụng thời cơ này, những nước phương Tây đa phần Anh – Pháp đua nhau xâm lược .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi là

A. Đảng Quốc dân đại hội ( Đảng Quốc đại )
B. Đảng Dân chủ
C. Quốc dân đảng
D. Đảng Cộng hòa

Đáp án:

Do sự gia nhập của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản đã sinh ra và tăng trưởng ở Ấn Độ, nhưng lại bị thực dân Anh ngưng trệ. Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội ( gọi tắt là Đảng Quốc đại ) – chính đảng tiên phong của giai cấp tư sản Ấn Độ được xây dựng
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Đảng Quốc đại ra đời cuối năm 1885 ở Ấn Độ, là chính đảng của

A. tư sản tri thức Ấn Độ .
B. những tầng lớp đại tư sản Ấn Độ .
C. giai cấp tư sản Ấn Độ .
D. giai cấp công nhân Ấn Độ .

Đáp án:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội, chính đảng tiên phong của giai cấp tư sản Ấn Độ được xây dựng, ghi lại một tiến trình mới, tiến trình giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 5: Phương pháp đấu tranh chủ yếu của Đảng Quốc đại trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. Tuyên truyền, hoạt động nhân dân sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng
B. Ôn hòa, đòi chính phủ nước nhà thực dân triển khai cải cách
C. Bạo động, lật đổ chính quyền sở tại thực dân Anh ở Ấn Độ
D. Hợp tác với cơ quan chính phủ thực dân để đàn áp quần chúng

Đáp án:

Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905 ), Đảng Quốc đại chủ trương dùng giải pháp ôn hòa để đòi cơ quan chính phủ thực dân triển khai cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng đấm đá bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ nhu yếu thực dân Anh nới rộng những điều kiện kèm theo để họ được tham gia những hội đồng tự trị, giúp sức họ tăng trưởng kĩ nghệ, triển khai một số ít cải cách về giáo dục, xã hội .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Trong đấu tranh, Đảng Quốc đại đã đưa ra yêu cầu gì đối với chính phủ thực dân Anh?

A. Được tham gia cỗ máy chính quyền sở tại, tự do tăng trưởng kĩ nghệ, thực thi một số ít cải cách giáo dục, xã hội .
B. Được quản lý và điều hành những hội đồng trị sự, tham gia tăng trưởng công nghệ tiên tiến, thực thi một số ít cải cách giáo dục, xã hội
C. Được nắm chính quyền sở tại, tăng trưởng kĩ nghệ, triển khai 1 số ít cải cách giáo dục, xã hội .
D. Được tham gia những hội đồng trị sự, được trợ giúp để tăng trưởng kĩ nghệ, triển khai 1 số ít cải cách giáo dục, xã hội .

Đáp án:

Trong 20 năm đầu ( 1885 – 1905 ), Đảng Quốc đại chủ trương dùng giải pháp ôn hòa để đòi cơ quan chính phủ thực dân triển khai cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng đấm đá bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ nhu yếu thực dân Anh nới rộng những điều kiện kèm theo để họ được tham gia những hội đồng tự trị, trợ giúp họ tăng trưởng kĩ nghệ, triển khai 1 số ít cải cách về giáo dục, xã hội .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 7: Sau một thời gian hoạt động, Đảng quốc đại có sự phân hóa thành các nhóm phái nào?

A. Phái ôn hòa và phái đấm đá bạo lực
B. Phái ôn hòa và phái dân chủ
C. Phái ôn hòa và phái cực đoan
D. Phái dân chủ và phái cấp tiến

Đáp án:

Thất vọng trước thái độ thỏa hiệp của Đảng Quốc đại và chủ trương hai mặt của chính quyền Anh, trong nội bộ Đảng hình thành một phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái “ cực đoan ”. Phái này phản đối thái độ thỏa hiệp của phái “ ôn hòa ” và yên cầu phải có thái độ nhất quyết chống Anh
Đáp án cần chọn là : C

Câu 8: Đảng Quốc đại bị chia rẽ thành hai phái vì

A. Thái độ thỏa hiệp của những đảng viên và chủ trương hai mặt của chính quyền sở tại thực dân Anh
B. Thái độ thỏa hiệp của những đảng viên và chủ trương mua chuộc của chính quyền sở tại thực dân Anh
C. Thái độ thỏa hiệp của 1 số ít chỉ huy Đảng và chủ trương hai mặt của chính quyền sở tại thực dân Anh
D. Thái độ thỏa hiệp của 1 số ít chỉ huy Đảng và chủ trương mua chuộc của chính quyền sở tại thực dân Anh

Đáp án:

Do thái độ thỏa hiệp của những người đứng đầu và chủ trương 2 mặt của chính quyền Anh, nội bộ Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái : ôn hòa và phái cực đoan ( nhất quyết chống Anh do Ti-lắc đứng đầu ) .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 9: Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ?

A. Phái “ cực đoan ” trong Đảng Quốc đại công bố xây dựng .
B. Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan .
C. Ngày Ti lắc bị thực dân Anh bắt giam .
D. Ngày Ti – lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại .

Đáp án:

Nhằm hạn chế trào lưu đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh đã ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan ( 7-1905 ) : miền Đông của những Fan Hâm mộ theo đạo Hội và miền Tây của những người theo đạo Hindu. Điều này đã làm bùng nổ trào lưu đấu tranh chống thực dân Anh trong những năm 1905 – 1908
Đáp án cần chọn là : B

Câu 10: Tháng 7 – 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?

A. Chia đôi xứ Bengan
B. Về chính sách thuế khóa
C. Thống nhất xứ Bengan
D. Giáo dục đào tạo

Đáp án:

Tháng 7-1905, chính quyền Anh thi hành chủ trương “ chia để trị ” – ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan : miền Đông theo đạo Hồi và miền Tây theo đạo Ấn. Điều đó làm bùng nổ trào lưu đấu tranh chống thực dân Anh, đặc biệt quan trọng ở Bom-bay và Can-cút-ta .
Đáp án cần chọn là : A

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 3 có đáp án năm 2021

Câu 1: Tính chất xã hội Trung Quốc đã có sự biến đổi như thế nào sau khi triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu (1901)?

A. Quân chủ lập hiến
B. Thuộc địa, nửa phong kiến
C. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến
D. Phong kiến độc lập

Đáp án:

Năm 1901, triều đình Mãn Thanh đã kí với những nước đế quốc Điều ước Tân Sửu, theo đó Trung Quốc phải trả một khoản tiền bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho những nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh. Với Điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến .
Đáp án cần chọn là : C
Chú ý
Trước đó, điều ước Nam Kinh đóng vai trò là mốc khởi đầu quy trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến .

Câu 2: Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) là

A. Trả lại cho nhà Thanh một số ít vùng đất và những nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh
B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho những nước chiếm đóng Bắc Kinh .
C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường cuộc chiến tranh và cắt đất cho những nước đế quốc thiết lập những vùng tô giới .
D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường cuộc chiến tranh và Open tự do cho người quốc tế vào Trung Quốc kinh doanh .

Đáp án:

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn thất bại, triều đình Mãn Thanh một lần nữa đầu hàng đế quốc, kí Điều ước Tân Sửu ( 1901 ). Theo đó, Trung Quốc phải trả một khoản tiền lớn để bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho những nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc
B. Khởi nghĩa Hoàng Sào
C. Khởi nghĩa Hoàng Cân
D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc dưới sự chỉ huy của Hồng Tú Toàn. Cuộc khởi nghĩa lê dài suốt 14 năm ( 1851 – 1864 )
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. 12 năm
B. 13 năm
C. 14 năm
D. 15 năm

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc lê dài suốt 14 năm ( từ 1851 đến 1864 ) .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 5: Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. Đông đảo nhân dân
B. Tầng lớp công nhân vừa mới sinh ra
C. Giai cấp địa chủ phong kiến
D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến và phát triển

Đáp án:

Cuộc hoạt động Duy tân Mậu Tuất ( 1898 ) do hai nhà nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu chỉ huy với sự ưng ý ủng hộ của vua Quang Tự. Phong trào tăng trưởng hầu hết trong những những tầng lớp quan lại, sĩ phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến và phát triển mà không dựa vào nhân dân. Đây chính là hạn chế và là một trong những nguyên do dẫn tới sự thất bại của cuộc hoạt động
Đáp án cần chọn là : D

Câu 6: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh

B. Chống sự xâm lược của những nước đế quốc
C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự
D. Chống lại những thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc

Đáp án:

Gần như đồng thời với trào lưu Duy tân, một cuộc khởi nghĩa vũ trang nông dân chống đế quốc đã diễn ra ở Bắc Trung Quốc đó là Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc?

A. Sơn Tây .
B. Sơn Đông .
C. Trực Lệ .
D. Bắc Kinh

Đáp án:

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ ở Sơn Đông .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương ( 10-10-1911 )
B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức ( 2-1912 )
C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh ( 29-12-1911 )
D. Sắc lệnh “ Quốc hữu hóa đường tàu của triều đình Mãn Thanh ( 9-5-1911 )

Đáp án:

Ngày 9-5-1911, chính quyền sở tại Mãn Thanh ra sắc lệnh “ Quốc hữu hóa đường tàu ” nhưng thực ra là trao quyền kinh doanh thương mại đường tàu cho những nước đế quốc. Sự kiện này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ công khai minh bạch trong quần chúng nhân dân và trong những tầng lớp tư sản, châm ngòi cho một cuộc cách mạng – Cách mạng Tân Hợi ( 1911 )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Học thuyết Tam dân ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

A. Khang Hữu Vi
B. Mao Trạch Đông
C. Tưởng Giới Thạch
D. Tôn Trung Sơn

Đáp án:

Tôn Trung Sơn là người khởi xướng học thuyết Tam dân ở Trung Quốc. Cương lĩnh của Trung Quốc liên minh hội đã nêu rõ : “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân số niềm hạnh phúc ” .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Đâu là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc được thành lập năm 1905?

A. Quốc dân Đảng Trung Quốc
B. Trung Quốc liên minh hội
C. Đảng xã hội dân chủ
D. Đảng quốc dân đại hội

Đáp án:

Sự gia nhập của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa đã dẫn đến sự sinh ra và tăng trưởng của giai cấp tư sản Trung Quốc, nhưng bị tư bản quốc tế và triều đình phong kiến Mãn Thanh chèn ép. Tháng 8 – 1905, trước sự tăng trưởng của những trào lưu đấu tranh chống đế quốc và chống phong kiến, Trung Quốc Đồng minh hội đã được xây dựng. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc do Tôn Trung Sơn đứng đầu
Đáp án cần chọn là : B

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 có đáp án năm 2021

A. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN VÀO CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Câu  1: Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

A. Philippin
B. Ma-lai-xi-a
C. Xiêm
D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án:

Với chủ trương ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của Rama V, đến cuối thế kỉ XIX, Xiêm là vương quốc duy nhất ở khu vực Khu vực Đông Nam Á vẫn còn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị
Đáp án cần chọn là : C

Câu  2: Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai .
B. Xiêm .
C. Brunây .
D. Xingapo

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, những nước thực dân phương Tây lan rộng ra và từng bước triển khai xong việc xâm lược những nước Khu vực Đông Nam Á ( trừ Xiêm ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  3: Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh
B. Hà Lan
C. Bồ Đào Nha
D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ rất sớm những nước thực dân đã xuất hiện ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã từng bước gạt bỏ ảnh hưởng tác động của Bồ Đào Nha, Anh để triển khai xong việc xâm lăng và thiết lập sự thống trị trên quốc gia này
Đáp án cần chọn là : B

Câu  4: Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện?

A. Anh
B. Hà Lan
C. Pháp
D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở Miến Điện ( nay là Mi-an-ma ), từ năm 1824 đến năm 1885, thực dân Anh đã thực thi 3 cuộc cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính Miến Điện rồi xáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  5: Sau cuộc chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Mĩ
B. Tây Ban Nha
C. Anh
D. Pháp

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XVI, Philippin đã bị thực dân Tây Ban Nha thống trị. Sau cuộc cuộc chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha ( 1898 ), Mĩ đã gạt bỏ được tác động ảnh hưởng của Tây Ban Nha, triển khai xong quy trình xâm lược, biến Philippin thành thuộc địa của mình ở khu vực Khu vực Đông Nam Á
Đáp án cần chọn là : A

Câu  6: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của nước thực dân nào?

A. Thực dân Anh
B. Thực dân Pháp
C. Thực dân Hà Lan
D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ nửa sau thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã thực thi cuộc cuộc chiến tranh xâm lược ba nước Đông Dương ( Nước Ta, Lào, Campuchia ). Đến cuối thế kỉ XIX, quy trình này đã được triển khai xong. Liên bang Đông Dương thuộc Pháp được xây dựng
Đáp án cần chọn là : B

Câu  7: Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

A. Nước Ta, Lào, Cam-pu-chia .
B. Nước Ta, Lào, Miến Điện .
C. Nước Ta, Cam-pu-chia, xứ sở của những nụ cười thân thiện .
D. Nước Ta, Phi-lip-pin, Lào .

Đáp án:

Ba nước Nước Ta, Lào, Campuchia là đối tượng người dùng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành xong việc xâm lược và khởi đầu thi hành chủ trương bóc lột, khai thác thuộc địa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  8: Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?

A. Ma-lai-xi-a
B. Xin-ga-po
C. Miến Điện
D. Campuchia

Đáp án:

Năm 1885, thực dân Anh đã triển khai xong quy trình thôn tính Miến Điện và sáp nhập nước này thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh
Đáp án cần chọn là : C

Câu  9: Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỉ XIX là

A. Đứng trước rủi ro tiềm ẩn bị những nước phương Tây xâm lược
B. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng cục bộ, suy yếu
C. Mâu thuẫn trong nước nóng bức làm bùng nổ trào lưu đấu tranh chống triều đình phong kiến
D. Tiềm lực quân sự chiến lược, quốc phòng yếu kém yên cầu nguồn vốn lớn để tân tiến hóa

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản tiến dần lên quá trình chủ nghĩa đế quốc. Nhu cầu tìm kiếm thị trường, nguyên vật liệu, nhân công giá rẻ đã thôi thúc những nước đế quốc nhanh gọn triển khai xâm lược khu vực Khu vực Đông Nam Á. Nguy cơ bị xâm lược, mất đi nền độc lập là thử thách lớn nhất đặt ra cho những nước Khu vực Đông Nam Á tại thời gian đó .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  10: Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân phương Tây?

A. Chính sách ngoại giao khôn khéo, lan rộng ra quan hệ thương mại với những nước .
B. Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức triển khai nhân dân kháng chiến chống xâm lược .
C. Tiếp tục duy trì chính sách chính trị cũ, hợp tác với những nước thực dân .
D. Cải cách kinh tế tài chính, chính trị – xã hội. Đoàn kết dân tộc bản địa, đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập .

Đáp án:

Từ giữa thế kỉ XIX, khi những nước tư bản Âu, Mĩ tăng trưởng nên đua nhau lấn chiếm thuộc địa. Trong khi đó, những nước Khu vực Đông Nam Á đang lâm vào khủng hoảng kinh tế – chính trị, nhân dân xích míc với bộ phận cầm quyền ⇒ Các nước Khu vực Đông Nam Á trở thành miếng mồi ngon béo bở cho những nước tư bản phương Tây .
⇒ Yêu cầu đặt ra lúc này cho những dân tộc bản địa Khu vực Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của những nước phương Tây là cần cải cách kinh tế tài chính, chính trị – xã hội và đoàn kết dân tộc bản địa, đấu tranh bảo vệ độc lập .
Đáp án cần chọn là : D

B. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA NHÂN DÂN CAMPUCHIA

Câu  1: Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, Campuchia là vùng ảnh hưởng của nước nào?

A. Xiêm
B. Nước Ta
C. Anh
D. Bồ Đào Nha

Đáp án:

Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, mặc dầu vẫn giữ được nền độc lập nhưng trên thực tiễn Campuchia là vùng tác động ảnh hưởng của Xiêm
Đáp án cần chọn là : A

Câu  2: Năm 1863 ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải gật đầu quyền bảo lãnh của chúng
B. nhà nước Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ can đảm và mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Nước Ta

Đáp án:

Năm 1863, Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Campuchia là Nô-rô-đôm phải gật đầu quyền bảo lãnh của chúng ở vương quốc này
Đáp án cần chọn là : A

Câu  3: Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải gật đầu quyền bảo lãnh của chúng .
B. nhà nước Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp .
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ can đảm và mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước .
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Nước Ta .

Đáp án:

Năm 1863, Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải gật đầu quyền bảo lãnh của chúng .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  4: Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A. Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương
B. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng tác động của Xiêm ra khỏi Campuchia
C. Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Nô-rô-đôm gật đầu quyền bảo lãnh
D. Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

Đáp án:

Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng tác động của Xiêm so với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, chính thức biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp
Đáp án cần chọn là : D

Câu  5: Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha
B. Khởi nghĩa của A-cha Xoa
C. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô
D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

Đáp án:

Mở đầu cho trào lưu đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, lê dài hơn 30 năm ( 1861 – 1892 ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  6: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

A. Pucômbô
B. Acha Xoa
C. Commađam
D. Sivôtha

Đáp án:

Trong những năm 1863 – 1866, cuộc khởi nghĩa do Acha Xoa chỉ huy đã diễn ra ở những tỉnh giáp với biên giới Nước Ta, gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  7: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Xiêm Riệp và U-đông
B. U-đông và Phnôm Pênh
C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp
D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở cố đô U-đông và Phnôm Pênh .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  8: Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pu-côm-bô ở Campuchia trong những năm 1866 – 1867?

A. Trương Định, Trương Quyền
B. Trương Định, Võ Duy Dương
C. Trương Quyền, Võ Duy Dương
D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Năm 1866, Pu-côm-bô đã phát động khởi nghĩa chống Pháp và lập địa thế căn cứ ở Tây Ninh. Trương Quyền và Võ Duy Dương đã link với nghĩa quân đánh Pháp. Cuộc khởi nghĩa là hình tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Nước Ta và Campuchia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược
Đáp án cần chọn là : C

Câu  9: Người liên lạc với Pu-côm-bô (Cam-pu-chia) để tổ chức kháng chiến là

A. Trương Định
B. Trương Quyền
C. Phan Tôn
D. Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì, con trai Trương Định là Trương Quyền đưa một bộ phận nghĩa binh lên Tây Ninh lập địa thế căn cứ mới. Ông còn liên lạc với Pu-côm-bô để tổ chức triển khai chống Pháp .
Đáp án cần chọn là : B

Câu  10: Nhận xét nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của các phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX?

A. Đều biểu lộ ý thức yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Campuchia
B. Cho thấy sự khủng hoảng cục bộ về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Campuchia
C. Làm chậm bước tiến xâm lược của thực dân Pháp ở Campuchia
D. Cuộc đấu tranh ở Campuchia muốn thắng lợi phải có sự liên minh với Nước Ta

Đáp án:

Phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX đã bộc lộ ý thức yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Campuchia ; gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất, qua đó làm chậm bước tiến xâm lược của chúng. Sự thất bại của những trào lưu đấu tranh cũng đồng thời cho thấy sự sự khủng hoảng cục bộ về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Campuchia. Còn yếu tố liên minh với Nước Ta không phải là yếu tố bảo vệ cho thắng lợi của trào lưu đấu tranh ở Campuchia. Vì trên thực tiễn, thời kì này có rất nhiều cuộc khởi nghĩa có sự liên minh chiến đấu giữa Campuchia và Nước Ta nhưng đều thất bại
Đáp án cần chọn là : D

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

0 comments on “1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay nhất

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social