Wednesday, 08 February, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television | SBT Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức


articlewriting1

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 : Television sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể sẽ giúp học viên thuận tiện làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 .

Quảng cáo

Quảng cáo

A. Pronunciation (trang 3 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 trang 3 Unit 7 Pronunciation - Kết nối tri thức với cuộc sống
1. A. thirsty B. throw C. theme D. there
2. A. breathe B. fourth C. tooth D. warmth
3. A. then B. thing C. them D. their
4. A. birthday B. mouthful C. although D. worth
5. A. everything B. rhythm C. healthy D. nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D
Các đáp án A, B, C phát âm là / θ /, đáp án D phát âm là / ð /
2. Đáp án A
Các đáp án B, C, D phát âm là / θ /, đáp án A phát âm là / ð /
3. Đáp án B
Các đáp án A, C, D phát âm là / ð /, đáp án B phát âm là / θ /
4. Đáp án C
Các đáp án A, B, D phát âm là / θ /, đáp án C phát âm là / ð /
5. Đáp án B
Các đáp án A, C, D phát âm là / θ /, đáp án B phát âm là / ð /

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho những từ có âm /θ/, gạch 2 gạch cho những từ có âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen .
2. The Big Thumb is on Disney channel .
3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost .
4. What’s the weather like on Thursday ?
5. There are thirty people in the studio .

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen .
2. The Big Thumb is on Disney channel .
3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost .
4. What’s the weather like on Thursday ?
5. There are thirty people in the studio .

B. Vocabulary & Grammar (trang 3, 4, 5 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Choose the word / phrase from the box for each definition (Chọn từ/ cụm từ trong hộp cho mỗi định nghĩa)

sports programme TV guide wildlife programme TV series
educational viewer cartoon character studio

1. a room for making shows
2. a programme about nature
3. a book giving the time of TV programmes
4. a person watching TV

5. an animated person / animal in a cartoon

6. a programme showing physical activities like swimming
7. a word describing a programme that teaches people a lot of things
8. a long film in short parts

Đáp án:

1. studio
2. wildlife programme
3. TV guide
4. viewer
5. cartoon character
6. sports programme
7. educational
8. TV series

Dịch:

1. một phòng để thực thi những chương trình
2. một chương trình về vạn vật thiên nhiên
3. một cuốn sách đưa ra thời lượng của những chương trình TV
4. một người xem TV
5. một người / động vật hoạt hình trong phim hoạt hình
6. một chương trình bộc lộ những hoạt động giải trí sức khỏe thể chất như lượn lờ bơi lội
7. một từ miêu tả một chương trình dạy mọi người rất nhiều điều
8. một bộ phim dài trong những phần ngắn

Exercise 2. Find the odd word in each line (Tìm từ khác loại)

1. A. book B. show C. comedy D. cartoon
2. A. weatherman B. actor C. viewer D. MC
3. A. television B. newspaper C. radio D. telephone
4. A. viewer B. audience C. onlooker D. character
5. A. boring B. educational C. interesting D. funny

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án A
Các đáp án B, C, D thuộc nhóm những chương trình
2. Đáp án C
Các đáp án A, B, D thuộc nhóm người làm trong ekip chương trình
3. Đáp án D
Các đáp án A, B, C thuộc nhóm những phương tiện đi lại tiếp đón thông tin
4. Đáp án D
Các đáp án A, B, C thuộc nhóm người theo dõi
5. Đáp án A
Các đáp án B, C, D thuộc nhóm tính từ miêu tả thái độ tích cực
……………………..
……………………..
……………………..
Xem thêm những bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với đời sống hay, chi tiết cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với đời sống ( NXB Giáo dục đào tạo ). Bản quyền giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép .

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác

0 comments on “Sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television | SBT Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social