Saturday, 14 May, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11


articlewriting1
Hướng dẫn giải Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất thông tư axit-bazơ sgk Hóa Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11 gồm có vừa đủ phần kim chỉ nan và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Sự điện li của nước

Thực nghiệm cho ta nhận thấy, nước là chất điện ly cực yếu :

H2O \(\rightleftharpoons \) H+ + OH– (1)

Tích số ion của nước :
KH2O = [ H + ] [ OH – ] = 10-14 M ( đo ở 25 oC )

2. Ý nghĩa tích số ion của nước

Môi trường trung tính có : [ H + ] = [ OH – ] và pH = 7 ;
Môi trường axit có : [ H + ] > [ OH – ] và pH < 7 ; Môi trường bazơ có : [ H + ] < [ OH – ] và pH > 7 .
pH càng nhỏ thì dung dịch có độ axit càng lớn. pH càng lớn thì dung dịch có độ bazơ càng lớn .

3. Chất chỉ thị axit-bazơ

Chất thông tư axit-bazơ là chất có màu đổi khác phụ thuộc vào vào giá trị pH của dung dịch. Dựa vào sự chuyển màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein xác lập được môi trường tự nhiên của dung dịch, dựa vào màu của giấy thông tư vạn năng hoàn toàn có thể xác lập được gần đúng giá tri pH của dung dịch .
Ta có : Nếu [ H + ] = 1,0. 10 – a M thì pH = a .
⇒ pH = – log [ H + ]Ví dụ : [ H + ] = 10-3 M pH = 3 : Môi trường axit .
pH + pOH = 14

BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 14 hóa 11

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 oC ?

Bài giải:

Tích số KH2O = [ H + ]. [ OH – ] được gọi là tích số ion của nước. Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác lập, tuy nhiên giá trị tích số ion của nước là 1,0. 10-14 thường được dùng trong những phép tính, khi nhiệt độ không khác nhiều so với 25 oC .

2. Giải bài 2 trang 14 hóa 11

Phát biểu những định nghĩa môi trường tự nhiên axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H + và pH .

Bài giải:

Ta có : pH = – log [ H + ]– Môi trường axit là môi trường tự nhiên trong đó :
[H+] > [OH–] hay [H+] > 1,0.10-7 M ⇒ pH < 7 [ H ] > [ OH ] hay [ H ] > 1,0. 10M ⇒ pH < 7– Môi trường trung tính là môi trường tự nhiên trong đó : [H+] = [OH–] hay [H+] = 1,0.10-7 M ⇒ pH = 7 [ H ] = [ OH ] hay [ H ] = 1,0. 10M ⇒ pH = 7– Môi trường kiềm là môi trường tự nhiên trong đó : [H+] < [OH–] hay [H+] < 1,0.10-7M ⇒ pH > 7

3. Giải bài 3 trang 14 hóa 11

[ H ] < [ OH ] hay [ H ] < 1,0. 10M ⇒ pH > 7Chất thông tư axit – bazo là gì ? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng chừng pH khác nhau .

Bài giải:

Để xác lập thiên nhiên và môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất thông tư axit – bazo. Chất thông tư axit – bazo là chất có màu đổi khác phụ thuộc vào vào pH của dung dịch .
Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong dung dịch có khoảng chừng pH khác nhau :

Quỳ pH ≤ 6 (đỏ) pH = 7 (tím) pH ≥ 8 (xanh)
Phenol phtalein pH < 8,3 (không màu)

pH ≥ 8,3 màu hồng
(trong dung dịch NaOH đặc màu hồng bị mất)

4. Giải bài 4 trang 14 hóa 11

Một dung dịch có [ OH – ] = 1,5. 10-5. Môi trường của dung dịch này là :

A. Axit;

B. Trung tính ;
C. Kiềm ;
D. Không xác lập được .

Bài giải:

Từ [ OH – ] = 1,5. 10-5 ( M ) suy ra :
\ ( [ H ^ + ] = \ frac { 10 ^ { – 14 } } { 1,5. 10 ^ { – 5 } } = 6,7. 10 ^ { – 10 } ( M ) < 10 ^ { - 7 } ( M ) \ ) Vậy thiên nhiên và môi trường của dung dịch là kiềm .

⇒ Đáp án C.

5. Giải bài 5 trang 14 hóa 11

Tính nồng độ H +, OH – và pH dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M .

Bài giải:

♦ Dung dịch HCl :
HCl → H + + Cl –
0,10 M → 0,10 M
Dung dịch HCl 0,10 M có : [ H + ] = 0,1 M
→ pH = – log [ H + ] = 1,0
→ [ OH – ] = $ \ frac { 1,0. 10 ^ { – 14 } } { [ H ^ + ] } USD = 1,0. 10-13 M
♦ Dung dịch NaOH :
NaOH → Na + + OH –
0,010 M → 0,010 M
Dung dịch NaOH 0,010 M có : [ OH – ] = 0,01 M
→ [ H + ] = 1,0. 10-13 / [ OH – ] = 10-12 M
→ pH = – log [ H + ] = 12

6. Giải bài 6 trang 14 hóa 11

Dung dịch HCl 0,010 M, tích số ion của nước là :
A. [ H + ] [ OH – ] > 1,0. 10-14 ;
B. [ H + ] [ OH – ] = 1,0. 10-14
C. [ H + ] [ OH – ] < 1,0. 10-14 ; D. Không xác lập được .

Bài giải:

Tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.

⇒ Đáp án B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11 khá đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

0 comments on “Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social