Friday, 24 March, 2023

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải Bài 1.45 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1>


articlewriting1
 • Giải Bài 1.44 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Trái Đất có khối lượng khoảng chừng 60. 10 ^ 20 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 4. 10 ^ 6 tấn khí hydrogen. Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất ?
 • Giải Bài 1.43 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  .. Ta có : 1 + 3 + 5 = 9 = 3 ^ 2. Viết những tổng sau dưới dạng bình phương của một số ít tự nhiên a ) 1 + 3 + 5 + 7 ; b ) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 .
 • Giải Bài 1.40 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Tính 11 ^ 2, 111 ^ 2. Từ đó hãy Dự kiến tác dụng của 1 111 ^ 2 .
 • Giải Bài 1.39 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

  Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10:
  215; 902; 2020; 883 001.

 • Trả lời Luyện tập 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Viết tác dụng những phép tính dưới dạng một luỹ thừa :
 • Trả lời Hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Viết kết quả phép chia sau dưới dạng một luỹ thừa của 6
  b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 6 trong số bị chia, số chia và thương tìm được ở câu a).

 • Trả lời Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  a) Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một luỹ thừa của 7:
  7^2.7^3 = (7.7). (7.7.7) = ?
  b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 7 trong hai thừa số và tích tìm được ở câu a)

 • Trả lời Vận dụng trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  1 ) Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán khởi đầu. 2 ) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị những chữ số của nó bằng cách dùng những luỹ thừa của 10 theo mẫu : 4 257 = 4. 10 ^ 3 + 2. 10 ^ 2 + 5.10 + 7 .
 • Trả lời Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Hoàn thành bảng bình phương của những số tự nhiên từ 1 đến 10
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 22 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Bảng sau đây chỉ ra cách tính số hạt thóc ở một số ít ô trong bàn cờ trong bài toán mở màn :

One comment on “Giải Bài 1.45 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1>

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social