Friday, 23 September, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Giải bài 5,6,7, 8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai góc đối đỉnh


H1.6.1

Luyện tập Hai góc đối đỉnh: Giải bài 5 trang 82 ; bài 6,7,8,9,10 trang 83 SGK Toán 7 tập 1bai 1 toan 7 tap 1 hai goc doi dinh

Bài trước cần xem : Giải bài 1,2,3, 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1 : Hai góc đối đỉnh ( Dethikiemtra. com tách ra để giúp những bạn theo dõi tốt hơn )

Bài 5. a) Vẽ góc ABC có số đo bằng 56°

b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?

c ) Vẽ góc C’BA ’ kề bù với góc ABC ’. Tính số đo của góc C’BA ’ .

Giải: H1.5.1

a ) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc ABC = 56 °
b ) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC ’, được góc ABC ’ kề bù với góc ABC .
Ta có ∠ ABC ’ = 180 ° – ∠ ABC = 180 ° – 56 ° = 124 °
c ) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA ’, thì góc C’BA ’ kề bù với góc ABC ’. Ta được ∠ C’BA = ∠ ABC ( 2 góc đối đỉnh ) nên ∠ C’BA ’ = 56 °

Bài 6 trang 83 Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47°. Tính số đo các góc còn lại.

Giải :Quảng cáo

H1.6.1

Giả sử hai đường thẳng xx ’ và yy ’ cắt nhau tại O và góc xOy = 47 ° ( hình vẽ bên ). Suy ra ∠ x’Oy ’ = ∠ xOy = 47 ° ( 2 góc đốiđỉnh ) .
∠ xOy ’ = 180 ° – ∠ xOy = 180 ° – 47 ° = 133 °
( do ∠ x’Oy và ∠ xOy ’ kề bù )
Và góc ∠ x’Oy = góc ∠ xOy ’ = 133 ° ( hai gócđốiđỉnh ) .

Bài 7. Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Giải: H1.7.1

Quảng cáo
Trên hình vẽ, ba đường thẳng xx ’, yy ’, zz ’ cùng đi qua điểm O. Tên những cặp góc bằng nhau là :

2016-11-09_081122

Bài 8. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70°, nhưng không đổi hình.

Có thể vẽ như sau :
Vẽ đường thẳng xx ’. Trên x’x lấy điểm O .
Vẽ góc xOy = 70 ° và góc x’Oy ’ = 70 ° ( hình a ) .
Hoặc vẽ góc xOy = 70 °
Từ O vẽ tia Ox ’ bất kỳ ( không phải là tia đối của Ox, Oy ) .
Vẽ góc x’Oy ’ = 70 ° ( hình b ) .

H1.8.1

Bài 9. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Giải :

H1.9.1

Hai góc vuông không đối đỉnh là:

2016-08-23_202922

Bài 10 trang 83. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đốiđỉnh thì bằng nhau?

Giải : Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đốiđỉnh thì bằng nhau .

0 comments on “Giải bài 5,6,7, 8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai góc đối đỉnh

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social