Wednesday, 30 November, 2022

Vietnam's Got Talent - vietnamgottalent.vn

Phân biệt ago, since và for


articlewriting1

* Ago thường dùng với thì quá khứ đơn simple past trong quá khứ chỉ một hành động đã chấm dứt cách đây một thời gian.

– Ten years ago = Trước đây 10 năm
– Not along ago = Cách đây không lâu

– Her husband died 10 years ago=Chồng bà mất cách đây 10 năm.

Bạn đang đọc: Phân biệt ago, since và for

– I had my keys a minute ago, and now I can’t find them = Vừa mới cầm chùm chìa khóa mà giờ đây đâu mất rồi. ( Chú ý : ago không dùng với thì present perfect )
– She phoned a few minutes ago = Cô ấy gọi điện thoại thông minh cách đây vài phút .
– Where’s your brother ? — He was playing outside ten minutes ago = Em con đâu rồi ? — Cách đây 10 phút, nó còn chơi ở ngoài sân ( was playing ở thì past progressive ) .
– My grandfather died three years ago = Ông tôi mất cách đây 3 năm .
=> dùng ago chỉ chỉ một chuyện xảy ra “ cách hiện tại một thời hạn thường rõ ràng. ”

* Since: bao lâu rồi, tính từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại. Dùng với thì perfect tense, thường là present perfect.

– How long have you been studying English ? = Bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi ?

— [Nếu bạn học tiếng Anh được 5 năm rồi, và bây giờ năm 2011 bạn vẫn còn học, vậy bạn bắt đầu học năm 2006.] Bạn nói: I’ve been studying English since 2006.

— Hay: I began studying English 5 years ago”. Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 5 năm.

– I’ve been doing a new job since January 2011.

– I began my new job 6 months ago (bây giờ là tháng 6, 2011).

– I haven’t eaten since breakfast = Từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết .
– How long ago did we last see you ? = Lần cuối mình gặp nhau khi nào nhỉ ? = How long is it since I last saw you ?
=> Thường chỉ dùng một trong hai chữ, hoặc ago, hoặc since. Dùng ago thường với thì simple past với nghĩa cách đây : khoảng chừng thời hạn + ago. Dùng since với thì present perfect từ một thời gian được nói rõ trong quá khứ đến giờ đây ( since yesterday, since 2005, since January ) .

* For (=trong): dùng for khi muốn tả một thời gian nhưng không nhất thỉết nói rõ bắt đầu hay chấm dứt khi nào ở quá khứ:

– My parents will be staying with us for two weeks=Ba má tôi sẽ tới ở chơitrong hai tuần.

=> Khi dùng for với thì present perfect để miêu tả khoảng chừng thời hạn chấm hết lúc đang nói : I’ve been waiting for two hours = Tôi chờ trong hai tiếng đồng hồ đeo tay ( khi tôi nói câu này thì tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ đeo tay ). Dùng for ở mọi thì. So sánh hai câu : He died three years ago = Ông ta chết cách đây 3 năm. [ giờ đây là 2011 ; ông chết cách đây ba năm : 2008. Nếu dùng for :
– He was ill for three years before he died = ( Ông bịnh trong 3 năm rồi chết ) ( Ông bịnh từ 2005 đến 2008 là năm ông chết ) .
Chúc những bạn văn minh trong việc trau giồi Anh ngữ .

0 comments on “Phân biệt ago, since và for

Trả lời

[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động
[Review] 72 tư thế quan hệ tình dục phê không tưởng có hình ảnh sống động

Social